Logisztikai és beszerzési tréningek
A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszéke immár második alkalommal rendezte meg a Corvinus Ellátási Lánc Fórumot, melyen nagyjából 30 fő vett részt. A rendezvény célja, hogy a logisztika szakma képviselőivel és a szakon végző hallgatókat felvevő vállalati HR vezetőkkel szorosabb kapcsolat alakuljon ki, megismerjük egymás elvárásait, lehetőségeit, feltárjuk az együttműködés leggyümölcsözőbb formáit.

Beszámoló a 2. Corvinus Ellátási Lánc Fórumról

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszéke immár második alkalommal rendezte meg a Corvinus Ellátási Lánc Fórumot, melyen nagyjából 30 fő vett részt. A rendezvény célja, hogy a logisztika szakma képviselőivel és a szakon végző hallgatókat felvevő vállalati HR vezetőkkel szorosabb kapcsolat alakuljon ki, megismerjük egymás elvárásait, lehetőségeit, feltárjuk az együttműködés leggyümölcsözőbb formáit.

Az idei évben három fő csomópont ? hallgatói kompetenciák, együttműködési formák és szakmai kérdések ? köré szerveződött a rendezvény.
Az első részben Farkasné Takács Ágnes (Grundfos Magyarország Zrt.) elmondta, hogy ők milyen hallgatókat várnak szervezetükbe. A lista meglehetősen hosszúra nyúlt, az angol nyelvtudás, a tanulmányi eredmény, a tervező/irányító szoftverek ismerete, a szakmai érdeklődés és alázat, a tanulmányokon kívüli tevékenységek, versenyek, a kommunikációs és prezentációs készség, az önállóan is dolgozni képes csapatjátékos, a projektszemlélet, célorientáltság, kitartás, nemzetközi tapasztalat, kíváncsiság, ambíció új területek megismerésére, igény a személyes fejlődésre, rugalmasság és mobilitás mind szerepeltek rajta.
Bencze Róbert (PWC) egy háromoldalú felmérésről számolt be előadásában. A felmérés az EU Panoráma programjához kapcsolódik, amely egy kompetencialista mentén vizsgálja, hogy a) mit gondolnak saját képességeikről a hallgatók, b) milyen képességeket várnak el a vállalatok ? ezen a téren ? az előadó megállapítása szerint ? a fenti Grundfos elvárás lista tipikusnak tekinthető, c) mit gondolnak az oktatók arról, hogy mely képességeket kellene nekik fejleszteniük. A vizsgált kompetenciák fő csoportjai a kommunikációs készség, a szociális kompetenciák, a kezdeményezőkészség és vállalkozó szellem, a tanulás elsajátítása, digitális kompetencia, szakmai ismeretek és tárgyi tudás, kulturális tudatosság és kifejezőkészség. Külön kiemelte, hogy a nyelvtudás nem tartozik e kompetenciák körébe, az már alapkövetelménynek számít az EU-ban. Összességében arra a megállapításra jutott, hogy az elkövetkező 5-10 évben jelentős a megfelelő kompetenciákkal rendelkező potenciális szakemberekből jelentős hiány valószínűsíthető Magyarországon. A felmérésről ide kattintva lehet további részleteket találni.
Dr. Szilágyiné Baán Anna a Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében beszélt arról, hogy a kamara milyen erőfeszítéseket tesz a felsőfokú szakképzés rendszerének fejlesztésére és a duális képzés kereteinek kialakítására.
Az esemény következő blokkja az együttműködésről szólt. Losonci Dávid (BCE) röviden felvázolta, hogy milyen együttműködési keretekben gondolkodik a rendezvényt szervező tanszék. Az együttműködésben a hallgatói, a vállalat és az oktatói oldal bevonódásának szintjei mentén ábrázolta a lehetőségeket. Molnár Ádám (EKOL) egy konkrét együttműködés tapasztalatairól számolt be. Cégük a logisztikai menedzsment szak hallgatóinak szervezett projektmunkákat (pl. alvállalkozói adatbázis készítése, piackutatás, stratégiai irányvonalak meghatározása), amelyek keretében a cég előtt tornyosuló kihívásokra kellett a hallgatóknak megoldási ötletekkel előállniuk. Bár a projektmunka jelentős időt igényelt a cégtől és a hallgatóktól egyaránt, mindkét fél sokat profitált az együttműködésből. Végül Vörösmarty Gyöngyi (BCE) beszélt arról, hogy a logisztikai menedzsment szak hallgatói jellemzően milyen témákban írnak szakdolgozatokat, milyen folyamaton mennek keresztül és hogyan tudnak ebbe a folyamatba a vállalatok bekapcsolódni.
A záróblokkban két előadás hangzott el. Gelei Andrea (BCE) a KKV-k logisztikai képességeiről végzett kérdőíves kutatásba való hallgatói bekapcsolódásról számolt be. Részletesen bemutatta, hogy a hallgatói követelményrendszer megfelelő kialakításával, a hallgatókat pontról-pontra vezetve, hogyan lehet egy olyan rendszert kialakítani, ahol a hallgatók nem csak szolgaszerűen begyűjtik a kérdőíveket, hanem a teljes adatgyűjtési folyamatból és magából a témából is profitálhatnak, számos képességüket csiszolgathatják. Az utolsó előadást Chikán Attila (BCE) tartotta a logisztika és a versenyképesség kapcsolatáról. Előadásának középpontjában Magyarország versenyképességének alakulása, a GDP és a logisztika szoros kapcsolatának bemutatása, a magyar logisztikai stratégia fő csomópontjainak ismertetése állt.
A fórum során számos lehetőség adódott kérdésekre, ötletek felvetésére. Támogatóinknak köszönhetően (BI-KA Logisztika, Südy György, ICG Kft.) vendégeinket bőven el tudtuk látni étellel-itallal is.
A résztvevők döntő többsége elégedett volt a rendezvény nyújtotta színvonallal, és szóvá tette, miért nem képviselteti több vállalat is magát rajta. Reméljük, jövőre többen leszünk és értékes hozzájárulásukkal ? az Önök érdekében is ? még hatékonyabban és eredményesebben tudjuk hallgatóinkat képezni!

Demeter Krisztina
Tanszékvezető egyetemi docens

Adjon visszajelzést!