Szeptembertől átrendeződik a tréningpiac

Szeptembertől átrendeződik a tréningpiac

2013. június 13-án hirdették ki a 2013. évi LXXVII. törvényt a felnőttképzésről, amely megjelenése óta ad munkát a képző intézményeknek, és nagyon komoly szakmai felkészülést jelent számukra.

Az átmeneti rendelkezéseknek köszönhetően, akiknek 2013. január elsejét megelőzően érvényes intézményi akkreditációjuk volt, azok a 2013. augusztus 31-én nyilvántartásban lévő képzéseiket még a 2013. augusztus 31-én érvényes szabályok szerint folytathatják 2014. augusztus 31-ig. 2014 szeptemberétől azonban már valóban teljesen új dimenzióba kerül a felnőttképzés, kizárólag az új törvény lesz a mérvadó, ami miatt érdemes néhány esetlegesen felmerülő tévhitet tisztázni.

Mi változik meg gyökeresen?

A törvény szerint ezt követően felnőttképzési tevékenységet jelent, s a törvény hatálya alá csak a következő típusú képzések kerülnek:

a)       szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti képzés) megszerzésére irányuló szakmai képzés,

b)       az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott* egyéb szakmai képzés,

c)       általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés,

d)       az a)?c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés

*Támogatott képzés: részben vagy egészben központi költségvetési vagy európai uniós forrás terhére megvalósuló képzés.

 

Mi történik azokkal a képzésekkel, amelyek nem tartoznak egyik kategóriába sem?

Semmi. Ezeket a képzéseket a képző intézmények ezután is szervezhetik, csak nem kerülnek a felnőttképzési törvény hatálya alá, tehát ha egy felnőttképző csupa ilyen képzéssel is foglalkozik, a Hivatal nem ellenőrzi őket, és nem lesz köteles a képző intézmény pl. új típusú minőségbiztosítási rendszert és sok más egyebet sem működtetni, de például statisztikai lejelentési kötelezettsége ezután is lesz az intézményeknek, illetve néhány kapcsolódó jogszabálynak továbbra is meg kell felelni.

Ha egy nem támogatott bármilyen témájú tréninget vásárol meg egy vállalat vagy magánszemély (pl. valamely beszerzési tréninget), ez azt jelenti, hogy rosszabb minőséget kap ezután?

Nem, illetve nem jelentheti azt. Kipróbált és a munkájukat komolyan vevő képzők esetében a képzés minőségében ez nem jelent minőségi romlást, csupán az adminisztráció és néhány fogalom használata változhat meg, a felnőttképzés keretei változnak és nem a színvonal, tehát csupán emiatt nem érdemes leminősíteni egy-egy képző intézményt.

Lesz-e a jövőben akkreditáció?

A korábban megszokott formában ez a fogalom már nem értelmezhető. Most már engedélyezési eljárásról, minősítésekről és engedélyezett képzésekről beszélünk, amely sok szempontból mást jelent, mint a korábbi akkreditáció (többek között kikerül a használatból az intézmény-akkreditációs lajstromszám és a felnőttképzési nyilvántartási szám is). Azoknak, akik a felsorolt négy kategória valamelyikével foglalkoznak, azoknak legfőképpen a 2013. évi LXXVII. törvényt a felnőttképzésről, illetve a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletet kell betartaniuk, ami pedig a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szól.

Összességében el lehet mondani, hogy ahogy korábban sem az akkreditált képzés és/vagy akkreditált képző intézmény ténye jelentette a valódi minőségi garanciát és üzleti segítséget a vállalatoknak, ezek után sem az engedélyezett képzés fogja jelenti azt egy-egy szakmai képzés esetében.

Hajas Gabriella
oktatási vezető, MLBKT

Adjon visszajelzést!