Logisztikai és beszerzési tréningek
Beszerzés az alapoktól – Beszerzési ABC kurzus indul

Beszerzés az alapoktól – Beszerzési ABC kurzus indul

2014 őszén újra megszervezzük nagy sikerű Beszerzési ABC kurzusunkat, amely szakmai tartalmának kialakításában az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának aktívan oktató tagjai vettek részt. Programunk elsősorban a hazai vállalatok tapasztalataira építve, de a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva fogalmaz meg áttekintést a legfontosabb és legkorszerűbb beszerzési ismeretekről.

 

Célunk, hogy a beszerzési területre újonnan került szakemberek, illetve más funkcionális területről jövő munkatársak számára átfogó és rendszerezett tudást adjon a beszerzési terület szerepéről, legfontosabb feladatairól és kihívásairól.

A kurzus elvégzésével a résztvevő:

 • megismeri és átlátja a beszerzési folyamatokat, rendszerszemléletre tesz szert,
 • betekintést nyer a belső folyamatok értékelésének lehetséges szempontjaiba,
 • áttekintéssel rendelkezik a szállítói kapcsolatok elemzéséhez, menedzsmentjéhez szükséges módszertanokról és szempontrendszerekről,
 • képessé válik a beszerzés etikai kérdéseinek és jogi alapjainak tisztánlátására,
 • képessé válik a tárgyalástechnikai modul révén a munkája során kulcsfontosságú szerepet betöltő tárgyalási szituációk hatékonyabb kezelésére, eredményességére,
 • jobban átlátja a beszerzési kontrolling modul segítségével a beszerzés és a kontrolling együttműködésének fontosságát, a riporting és elemzések készítésének tartalmát és szükségességét,
 • bevezetést nyer a jövő beszerzési megoldásaiba az e-beszerzés modulon keresztül,
 • a különböző munkaterületek és folyamatok megismerése kapcsán kommunikációs és együttműködési készsége fejlődik; növelni tudja munkája elismertségét, az érdekérvényesítésben hatékonyabb lesz.

Beszerzési ABC képzés

2014. november 20., november 27-28. (3×8 óra)

Kezdési időpont: 9.00

Helyszín: MLBKT Titkárság, 1061 Budapest, Király u. 12.

 

Program

 

 1. modul: Mi a beszerzés? Milyen trendek figyelhetők meg a beszerzésben?
 • A beszerzés jelentősége, a beszerzés fő feladatai
 • Hogyan tudja a vállalati szintű profitabilitást növelni a beszerzés? Milyen beszerzési hozzáadott érték lehetséges?
 • A beszerzés fő feladatai.
 • Fejlődési irányzatok a beszerzésben
 1. modul: A vállalati beszerzés legfontosabb területei
 • Közvetlen termelési anyagok beszerzése
 • Közvetett, nem termelési célú beszerzések: szolgáltatások beszerzése, beruházási javak beszerzése, MRO beszerzések, marketing beszerzések
 1. modul: Beszállítói kapcsolatok
 • Beszállítói kapcsolatok menedzsmentje
 • Mitől függ az, hogy milyen eszközöket alkalmazok?
 • Portfólió modellek a beszerzési helyzetek megítélésére
 • Kraljic-mátrix
 1. modul: A beszerzési szervezet és a beszerzési folyamatok
 • Hova tartozik szervezetileg a beszerzés?
 • Vállalati beszerzési folyamatszabályozás
 • Eszközök, lehetőségek a beszerzés érdekérvényesítésére, elismertségének növelésére
 1. Elektronikus beszerzés
 • Az E-beszerzés magyarországi és európai gyakorlata
 • Mely területeken lehet és érdemes alkalmazni az e-beszerzést?
 • Elektronikus katalógusmenedzsment kialakítása
 • Online-aukciók és E-tendereztetés lebonyolítása
 • Informatikai háttér
 1. modul: Beszállítói piacok
 • Piaci szegmensek
 • Honnan és hogyan szűrheti ki a beszerzés a legfontosabb adatokat?
 • A beszerzési piackutatás és információgyűjtés nehézségei
 • Hogyan kutassuk fel és mérjük fel a beszállítókat?
 1. modul: A beszerzési ár alakítói
 • Mit tartalmaz az ár?
 • Milyen típusú árak lehetségesek?
 • Mi befolyásolhatja az árat a piac oldaláról?
 • TCO közelítés és a beszerzési ár
 1. modul: Beszerzési tárgyalástechnika
 • A beszerzési tárgyalások lépései

o   felkészülés a tárgyalásra

o   megfigyelés

o   kérdezéstechnika

o   beszerzési tárgyalási taktikák

o   a tárgyalási stílus megváltoztatása

 • A tárgyalás értékelése
 1. modul: A beszerzés jogi alapjai
 • Milyen szerződéstípusok léteznek?
 • Milyen kötelező elemei vannak a szerződésnek?
 • Melyek a leggyakrabban előforduló hibák és hiányosságok?
 • Garanciák és védelem, teljesítés és nem teljesítés problematikája
 • Igényérvényesítés szabályai
 1. modul: Szállítóértékelés
 • A szállítóértékelés lehetséges céljai
 • Hogyan alakítsuk ki a mutatószámrendszert és beszállítói értékelés sarokköveit?
 • Melyek a leggyakrabban alkalmazott módszerek?
 1. modul: Beszerzési kontrolling: riporting és elemzések készítése
 • Ki, kinek, milyen időközönként és miről riportoljon?
 • Hogyan alakítsuk ki a beszerzés folyamatának kontrollpontjait?
 • Milyen mutató és mérőszámok léteznek a beszerzés területén?
 • Milyen riportokra és elemzésekre van szükség?
 • Kontrolling és beszerzés együttműködése
 1. modul: Etika a beszerzésben
 • Etikai elvek a beszerzési folyamatban.
 • Hol vannak a veszélyforrások?
 • Mit tehetünk a transzparencia érdekében?
 • Beszerzési Etikai Kódex. Mire vonatkozik?
 • Hogyan tehetjük élővé az etikai kódexet

  

Oktatóink

Kemendy Nándor, senior beszerzési tanácsadó

1994-től a Chinoin Vegyiáru- és Gyógyszerárugyár Rt-nél beszerzési vezető, később Country beszerzési vezető. Kategória menedzsment területen főleg energia és szolgáltatás beszerzésekre specializálódott. 2007-től az MLBKT tagozataként működő Beszerzési Vezetők Klubja elnöke. Számos beszerzési témájú rendezvényen szerepelt előadóként, moderátorként. Több éve oktat és részt vesz a Corvinus Egyetem Beszerzési posztgraduális képzésében is.

 

Gábor Zsolt, MCIPS, Senior beszerzési tanácsadó

Zsolt az elmúlt 22 évben több multinacionális vállalatnál (GE, MOL, Symbol, Telenor, Ericsson) vezette a beszerzést és néhol annak kapcsolódó területeit (logisztika, beruházás kivitelezés). Dolgozott a szakterületén Amerikában és Angliában, részt vett vállalatfelvásárlás utáni szervezet-integrációban és európai szintű beszerzési szolgáltatási központ (SSC) kialakításában.

Az angliai beszerzési Társaság MCIPS kvalifikációval rendelkező tagja (2005), az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának alapító (2002) és ma is vezetőségi tagja, az MLBKT elnökségi tagja (2012-től). Az MLBKT-Corvinus posztgraduális beszerzési menedzser képzést elindító szakmai team tagja és a kurzus állandó oktatója, a hazai beszerzési konferenciák rendszeres szervezője és előadója.

 

Dr. Vörösmarty Gyöngyi, közgazdász, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Oktatónk jelenleg a BCE Logisztika és Ellátási Lánc Tanszékének docense, az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának alapító és vezetőségi tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Logisztikai Bizottságának állandó tagja. Fő oktatási-kutatási területe a beszerzéshez kötődik. Nemrégiben jelent meg könyve Beszerzés ? Stratégia, folyamatok, információ címmel (társszerző Tátrai Tünde); publikált fenntartható beszerzés, kkv-k beszerzése és a beszerzés és az innováció kapcsolata témakörökben. A BCE és az MLBKT közös posztgraduális képzésének szakfelelőse, számtalan  beszerzési képzés és tréning oktatója.

 

Szabó Ákos, az Electool Hungary Kft. ügyvezetője, tréner

2003 óta külső szakértőként és előadóként beszerzési tevékenységek és beszerzési elektronikus rendszerek témában tart előadásokat. Oktat többek között a Budapesti Corvinus Egyetem, az MLBKT, az IIR, a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete, a System Media Kft. és a Diamond Top Consult Kft. képzésein. Korábban munkatapasztalatot szerzett kereskedelmi területen igazgatóként, majd központi beszerzési igazgatóként, 2001-2003 között a MOL beszerzési vezetője volt. 2003-tól saját vállalkozásában nyújt szolgáltatásokat, tanácsadási tevékenységet a szakmának. Főbb szakterületei az elektronikus beszerzés és az indirekt beszerzés. Az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának vezetőségi tagja.

 

Südy György, senior beszerzési oktató és tanácsadó

Az egyik legismertebb beszerzési tréner és oktató Magyarországon, tanít többek között a Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság, a Joint Venture Szövetség, az IIR képzésein. Multinacionális gyógyszergyártónál szerzett beszerzési vezetői tapasztalatot, valamint dolgozott értékesítőként is. Az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának alapító elnökségi tagja, a Beszerzés.hu szakportál alapító tulajdonosa. Folyamatosan képzi magát, hogy a legújabb gyakorlati ismereteket tudja átadni beszerzési tréningjein. Hallgatóink szerint legnagyobb értéke, hogy mindig friss és gyakorlati példákat hoz, amelyek jól hasznosíthatóak a munkahelyen akár már másnaptól is, s mivel minden iparágból van aktuális tapasztalata, tényleges segítséget tud nyújtani a képzésben résztvevőknek.

 

Dr. Tátrai Tünde közgazdász, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem

Tünde jelenleg a BCE Logisztika és Ellátási Lánc Tanszékének egyetemi adjunktusa és az egyetem közbeszerzési menedzser képzésének szakmai vezetője. Ph.D-t 2006-ban szerzett, dolgozatának címe: A közbeszerzés mint speciális beszerzési tevékenység és fejlődési lehetőségei Magyarországon. Szakterületei: Beszerzés, vállalatgazdaságtan, ellátási lánc menedzsment, informatikai jog, közbeszerzés. Számtalan vállalati tréning és képzési program oktatója, trénere. Többek között oktat a BCE-MLBKT közös szakirányú továbbképzésein és az MLBKT saját tréningjein is. Munkáját hallgatóink kitűnőre szokták értékelni. Kutatási területe a beszerzéshez, közbeszerzéshez kötődik. Számos beszerzési és közbeszerzési témájú hazai és nemzetközi kutatás vezetője, résztvevője, szakkönyv és szakcikk szerzője. Tagja az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságának.

 

Werle Zoltán, senior beszerzési tanácsadó és oktató

Oktatónk 1996-2008-ig állt a Magyar Telekom Beszerzési Igazgatóságának élén, megvalósítva a centralizált és elektronizált beszerzést és logisztikát. 2008-2012 között a MÁV Zrt. társasági szolgáltatások igazgatójaként a beszerzésektől a kifizetésekig terjedő folyamat elektronizálását valósította meg. Oktatóként több éve tevékenykedik az MLBKT, az IIR és a Budapesti Corvinus Egyetem programjaiban. Főbb oktatott témái a beszerzési kontrolling és teljesítménymérés, beszerzési tevékenységek, alapkérdések, beszerzési trendek. Az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának elnökségi tagja. Jelenleg saját tanácsadó cégében, a ZOWE Consulting Kft-ben tevékenykedik.

 

Részvételi feltételek és jelentkezés

Részvételi díj
160 000 Ft+ÁFA/fő
Kedvezmények

MLBKT tag költségviselése esetén 142 000 Ft+ÁFA/fő.

Amennyiben egy vállalattól két vagy több fő jelentkezik, egy fő részvételi díja csak 150 000 Ft+ÁFA.

A kedvezmények nem összevonhatók!

Regisztrációs lap letöltése ?

További információ

A részvételi díj tartalmazza a program előadásainak anyagát, a kávészünetek és az ebéd költségeit, a tudásszint-mérés, valamint sikeres teljesítés esetén a program tanúsítványának kiállítási költségeit is. A programot elegendő jelentkező részvétele esetén szervezzük meg. A részvételi díjról szóló számlát jelentkezéskor postázzuk, befizetése a rendezvény előtt esedékes, melyet kérünk az MLBKT számlájára elutalni: CIB Bank Zrt. 10700347-68287584-51100005

Jelentkezési határidők, lemondás

A jelentkezés lemondását kizárólag írásban, (anita.benesch@logisztika.hu címre küldött levélben) 10 munkanappal az aktuális program kezdési időpontja előtt tudjuk elfogadni költségmentesen. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 20 %-ának megfizetése terheli a jelentkezőt.

Jelentkezési határidő: 2014. október 31.

További információ
Benesch Anita, oktatásszervező

+36 1 267-8740
anita.benesch@logisztika.hu
www.logisztika.hu

 

Adjon visszajelzést!