Fontos kérdésekre világít rá az Adóvilág című lap legfrissebb számában megjelent cikk az EKAER-rel kapcsolatban. Mihics Henrik főhadnagy, a NAV Ellenőrzési Főosztályának ellenőrzési szakreferense - jaunár 12-i tájékoztató fórumunk előadója jegyzi a cikket, amelyből néhány fontos részletet idézünk alább.

EKAER: megjelent az első jogszabályértelmezés a NAV folyóiratában

Fontos kérdésekre világít rá az Adóvilág című lap legfrissebb számában megjelent cikk az EKAER-rel kapcsolatban. Mihics Henrik főhadnagy, a NAV Ellenőrzési Főosztályának ellenőrzési szakreferense – jaunár 12-i tájékoztató fórumunk előadója jegyzi a cikket, amelyből néhány fontos részletet idézünk alább.

 • A másodlagos hozzáférések igénylése nem kizárólag az Art. 7. §-a szerinti képviselők, hanem bármely természetes személy részére történhet A másodlagos hozzáférésekkel rendelkezők által tett bejelentések és módosítások is az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősülnek!
 • Fontos, hogy az Art. 22/E. § (1) bekezdésében nevesített ?egyéb cél? magában foglalja a bérmunka céljából történő közúti fuvarozást, valamint a saját termék mozgatását is – ha az áru átlépi a határt.
 • EKAER számot kell rögzíteni, ha szállított termék értékére vagy mennyiségére az alábbi táblázatban feltüntetett feltételek közül legalább valamelyik teljesül.ekaer_tabla_1
 • Az intermodális szállítások vonatkozásában lényeges megemlíteni, hogy a bejelentési kötelezettség csak a közúti fuvarozás keretében történő szállítási tevékenységre terjed ki. A kombinált fuvarozások esetében tehát csak akkor áll fenn bejelentési kötelezettség az EKAER?ben, ha a termék(ek) szállítása részben belföldet is érintő közúti fuvarozással is együtt jár. Az intermodális szállítások tekintetében az EKAER bejelentési kötelezettség így csak a Magyarország közúti részén, bejelentési kötelezettséggel érintett gépjárművel történő termékfuvarozások esetén áll fenn. Amennyiben tehát az Art. 22/E. §-a szerinti bejelentésköteles tevékenység intermodális szállítással valósul meg, és ebben belföldi közúti fuvarozás is történik, úgy a bejelentésre előírt szabályokat a közúti fuvarozásra vonatkozóan teljesíteni kell.
 • Jövedéki termékekre adott mentesség csak akkor él, ha nincs más termék a járművön! “Art. 22/E. § (6) bekezdés f) pontja értelmében azonban az ezen gépjárművekkel végzett szállítások csak akkor mentesek a rögzítési kötelezettség alól, ha a gépjármű kizárólag csak az f) pontban felsorolt termékek szállítását végzi. Amennyiben a felsoroltaktól eltérő terméket is szállítanak
  a gépjárművön, úgy már nem teljesül a mentességre vonatkozó feltétel.
 • Az EKAER szám nagyon lényeges tulajdonsága, hogy a bejelentés időpontjától számított 15 napig érvényes. Ez az időtartam azért lényeges, mert a bejelentésnek a ?lezárását?, vagyis az átvételi címre érkezés bejelentését, illetve a felrakodás megkezdését ezen időtartamon belül lehet a rendszerben teljesíteni. Amennyiben a 15 napos érvényességi idő lejár, úgy onnantól az EKAER szám a bejelentő felületen már nem lesz elérhető, így ezen túl ehhez a számhoz az átvétel, illetve a felrakodás ténye sem lesz bejelenthető. Az EKAER szám érvényességének meghosszabbítása nem lehetséges, a megadott 15 napos érvényességi idő lejártát követően a rendszerben új számot kell rögzíteni.
 • Az Art. 22/E. § (8) bekezdés f) pontja szerint a kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatait (név, adóazonosító szám) is meg kell adni, amennyiben az nem azonos a címzett adataival. Lényeges, hogy ez esetben a jogszabály a ?belföldre irányuló közúti fuvarozás? fogalmat használja, mely értelmében ezen adatot minden olyan fuvarozás esetében meg kell adni, ahol a szállításhoz átvételi címként belföldi címet rögzítettek az EKAER?ben. A kirakodási címen található ingatlant jogszerűen használó vállalkozásra példa lehet egy belföldi raktárt üzemeltető vállalkozás is, amelynek a raktárába a címzett által az Európai Unió más tagállamából beszerzett kockázatos termékeket kirakodják.
 • Az Art. 22/E. § (8) bekezdés j) pontja szerinti termék érték adatát az EKAER elektronikus felületén akkor is forintban kell megadni, ha a termék értékét az ügyletben részt vevők eredetileg nem forintban határozták meg. A forintra történő átszámítás a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon történik. Olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamon kell forintra átszámítani.
 • Nagyon fontos, hogy amennyiben az EKAER számhoz a gépjármű forgalmi rendszám adatát a fuvarozás megkezdéséig nem jelentik be, úgy az a szankció szempontjából egy tekintet alá esik a bejelentési
  kötelezettség teljesítésének az elmulasztásával. A gyakorlatban előfordulhat, hogy az EKAER számhoz tartozó termékeket olyan gépjárművel szállítják, melyek egy vontatóból, és egy vontatmányból állnak, és ezek külön forgalmi rendszámmal vannak ellátva. Ilyen esetben az EKAER felületen mind a két forgalmi rendszámot meg lehet adni. Az Art. 22/E. § (8) bekezdés k) pontja szerinti adat (forgalmi rendszám adata) tekintetében tehát fontos, hogy amennyiben a bejelentéssel érintett termék(ek) közúti fuvarozása több gépjárművel vagy járműszerelvénnyel történik, úgy az adott EKAER számhoz tartozóan valamennyi rendszám adatot rögzíteni kell az EKAER elektronikus felületén.
 • A táblázatban szerepeltetettekhez fontos megemlíteni, hogy a bérmunka céljára történő közúti fuvarozással járó tevékenység kivételt képez a kockázati biztosítéknyújtási kötelezettség alól!ekaer_tabla_logisztika_hu
 • Az adózó beszerzésre, értékesítésre, egyéb célú behozatalra/kivitelre irányuló tevékenységének volumene gazdálkodási tevékenysége során változhat, ezért a biztosíték összegének csökkentése iránt az adózó kérelmet terjeszthet elő. A biztosíték összege abban az esetben csökkenthető, ha a rendelkezésre álló biztosíték 60 napon keresztül folyamatosan meghaladja a biztosítékra előírt, törvény szerinti mértéket. Ebben az esetben a biztosíték összege az Art.-ben előírt mértékre csökkenthető.

További fontos információk az ide kattintva letölthető cikkben. ?

Adjon visszajelzést!