Azoknak, akik még nem szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban, de szeretnének bekerülni az EKAER kockázati biztosítéka miatt, rossz hírünk van. Február 10-én kerülhetnek be legkorábban a biztosíték-mentességet biztosító körbe.

EKAER: köztartozásmentesség = kockázati biztosíték mentesség!

Azoknak, akik még nem szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban, de szeretnének bekerülni az EKAER kockázati biztosítéka miatt, rossz hírünk van. Február 10-én kerülhetnek be legkorábban a biztosíték-mentességet biztosító körbe.

Bővebb információt a köztartozásmentességről a NAV honlapján ma közzétett tájékoztatóban találhat. ?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 11. számú melléklet IV. alcím 1. pontja alapján kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER számot az állami adó-és vámhatóság csak azon adózó számára állapít meg, aki vagy amely

kockázatos élelmiszerek tekintetében:

  • az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségéről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) előírásai szerint a tevékenységét első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként – ideértve a bértárolási tevékenységet is ? bejelentette,
  • az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként a VM rendelet előírásai szerint az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett, és
  • biztosítékadási kötelezettségét teljesítette,

egyéb kockázatos termékek tekintetében:

  •  biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.

Amennyiben a fenti feltételeket nem teljesíti az adózó, nem tud bejelentést teljesíteni az EKAER szám megállapítása érdekében!

Az Art. 11. számú melléklet IV. alcím 8. pont b) alpontja alapján mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az adózó amennyiben a következő feltételek mindegyikének megfelel:

  • legalább két éve működik és
  • szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
  • a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

A mentesség feltételeinek fennállását az állami adóhatóság folyamatosan vizsgálja. Amennyiben a mentesség feltételei már nem állnak fenn, úgy az adózó az EKAER szám megállapítása érdekében az általános szabályok szerint, azaz biztosíték nyújtásával teljesítheti bejelentési kötelezettségét.

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt illetékmentesen, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a KOMA nyomtatványon kell kérni. A felvétel feltételeit az Art. 178. § 32. pontja határozza meg. Ez alapján a köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál  és  vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;

c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;

d) adószámát nem függesztették fel;

e) nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;

f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adótartozása;

g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

Az adatbázisban történő első megjelenés az Art. 36/B. § (1) bekezdése értelmében a kizárólag a KOMA kérelem benyújtását követő hónap 10. napja. Az ezt követően minden hónap 10. napján frissülő adatbázisban történő szereplés folyamatos mindaddig, amíg az adózó a felvételi feltételeknek megfelel.

Fontos, hogy az az adózó, aki még nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, de a biztosítékadási kötelezettség alóli mentesség további feltételeinek megfelel, a január 31-ig beadott KOMA kérelmek alapján (amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés fenti törvényi feltételei teljesülnek) 2015. február 10. napjától mentesülhet a biztosítékadási kötelezettség alól.

Adjon visszajelzést!