Andrea Nahles szövetségi munkaügyi miniszter asszony sajtóközleménye szerint üdvözlik az Európai Bizottság pilot eljárását, amelyen Németország örömmel vesz részt, mert Nahles véleménye szerint a német szabályozás EU-konform, és ez az eljárás eredményeként világossá válhat.

Háttérinformációk a német minimálbérről

2015. január 30-án felfüggesztették a német minimálbérről szóló törvény (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns) tranzitforgalmat érintő hatályát a törvény európai uniós joggal való harmonizálásának tisztázásáig, átmeneti jelleggel. A változás nem érinti az ún. kabotázst, illetve a Németországból induló vagy oda érkező szállítmányozási feladatokat.

Az intézkedéssel összefüggésben azonnali hatállyal bevezették az alábbi átmeneti intézkedéseket (csak) a tranzitforgalom esetében:

  • megszüntetik a minimálbértörvény előírásainak betartásának ellenőrzését,
  • nem indítanak szabálysértési eljárásokat a minimálbértörvény kapcsán,
  • a már folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat megszüntetik,
  • az érintett vállalkozások mentesülnek a német minimálbérről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek alól.
Andrea Nahles szövetségi munkaügyi miniszter asszony 2015. január 30-i sajtóközleménye német és angol nyelven itt tölthető le a tranzit forgalmat érintő szabályozások átmeneti felfüggesztéséről. 

Andrea NahlesAndrea Nahles szövetségi munkaügyi miniszter asszony sajtóközleménye szerint üdvözlik az Európai Bizottság pilot eljárását, amelyen Németország örömmel vesz részt, mert Nahles véleménye szerint a német szabályozás EU-konform, és ez az eljárás eredményeként világossá válhat. A minimálbér hazai és nemzetközi elfogadtatása érdekében fontosak a fair és egyértelmű szabályok. Nem szeretnék, hogy a minimálbér körüli jogvita Németország és a szomszédos országok kapcsolatát terhelje. Nahles reméli, hogy az átmeneti intézkedések elfogadását a jó szomszédi viszony jeleként értékelik.  A Német Szövetségi Munkaügyi Minisztérium egyeztette álláspontját a Kancellári Hivatallal, a német szövetségi gazdasági, közlekedési és pénzügyminiszterrel.

Háttér

2015. január 30-án Berlinbe látogatott Władysław Kosiniak-Kamysz, lengyel munkaügyi miniszter annak érdekében, hogy a német minimálbérről szóló törvény vitatott szakaszairól tárgyaljon. A német és a lengyel munkaügyi miniszter tárgyalása, valamint – a berlini lengyel vezető külgazdasági szakdiplomata tájékoztatása szerint ? a lengyel és a német külügyminiszter telefonbeszélgetése eredményeként született meg a német szakminisztérium döntése a törvény tranzitforgalmat érintő szabályozásának átmeneti felfüggesztéséről.

A 2015. január 1-jén hatályba lépett német minimálbérről szóló törvény (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns) a Németország területén tevékenységet végző más tagállambeli ? így pl. a magyar – közúti teherfuvarozó cégeket is az óránkénti 8.50 eurós minimálbér megfizetésére kötelezi 2015. január elsejétől. A közép-európai közúti fuvarozók és kormányaik úgy vélik, hogy a német szabályozás ellentétes az uniós jogszabályokkal. Az Európai Bizottság Lengyelország, Csehország és Magyarország, továbbá egyes fuvarozó vállalatok kezdeményezése nyomán  2015. január 21-én előzetes, ún. pilot eljárást indított a Németországban bevezetett minimálbér alkalmazásának ügyében. A közelmúltban tíz érdekelt közép- és kelet- európai tagállam egyeztetett az ügyben az Európai Bizottsággal. A tíz szóban forgó tagállam: a négy visegrádi ország, Észtország és Litvánia, Bulgária, Románia, Szlovénia és Horvátország. A témáról a berlini külképviseletek külgazdasági szakdiplomatái is egyeztettek, és tájékoztatást kértek a szövetségi munkaügyi minisztériumtól. A tájékoztatóra 2015. január 30-án, pénteken került sor a szakminisztériumban.

Az Európai Bizottság által kezdeményezett pilot-eljárás kapcsán német részről négyszemközti beszélgetés során valószínűsítették: az eljárás eredményeként felmerülhet, hogy az ún. kabotázs és tranzitforgalom esetében eltörölnék a Németországban érvényes minimálbér fizetésére vonatkozó kötelezettséget, valamint az is, hogy az új szabályozással összefüggő adminisztrációs terheket csökkenteni fogják.

A minimálbértörvény és a végrehajtási rendeletei

A 2015. január 1-jén hatályba lépett német minimálbérről szóló törvény (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns) kidolgozásának első helyi felelőse a szövetségi munkaügyi miniszter asszony, Andrea Nahles. A törvény három minisztériumot érint: a szövetségi munkaügyi minisztériumot, a közlekedésért felelős szövetségi minisztériumot (a szállítmányozást is érintő szabályozások miatt), valamint a szövetségi pénzügyminisztériumot, amelyhez a törvény végrehajtását ellenőrző vámhatóság tartozik. Ennek megfelelően a törvényhez kapcsolódó rendeleteket is több miniszter adta ki. A szövetségi munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a törvényhez kapcsolódóan eddig az alábbi rendeleteket adták ki:

A szövetségi pénzügyminiszter három rendeletet adott ki:

A szövetségi munkaügyi miniszter egy rendeletet adott ki:

A kapcsolódó törvények

 

Útmutatók, további információk

A Németországban 2015. január 1-től hatályba lépett, minimálbérre vonatkozó törvény értelmezését és alkalmazását segítő információk elérhetőek többek között a törvény végrehajtását ellenőrző vámhatóság honlapján, ahol az eljáráshoz kapcsolódó formanyomtatványok is megtalálhatóak ide kattintva.

Emellett a szövetségi munkaügyi minisztérium létrehozott egy speciálisan a minimálbérrel foglalkozó honlapot ?

Fontos elérhetőségek

Hivatalos honlap ?

Szövetségi Munkaügyi Minisztérium
tel.: 0049 30 60280028
mindestlohn@buergerservice.bund

Vámhatóság
tel.: 0049 351 44834520
info.gewerblich@zoll.de.

Adjon visszajelzést!