Február 4-én jelent meg a NAV honlapján Vida Ildikó aláírásával a 4004/2015. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról. Az eredeti dokumentumból szó szerint idézünk néhány fontos részletet.

A NAV 2015-ös ellenőrzési irányelveiben is fontos szerepet kapott az EKÁER

Február 4-én jelent meg a NAV honlapján Vida Ildikó aláírásával a 4004/2015. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról. Az eredeti dokumentumból szó szerint idézünk néhány fontos részletet.

Fontos!

Az eredeti dokumentumot 1 nappal a megjelenése után eltávolították a NAV honlapjáról. Az okot egyelőre nem tudjuk, előfordulhat, hogy a 2015.02.06-án (pénteken) 01:00 órától 05:00 óráig esedékes Kormányzati Portál-karbantartással függ össze.

  • A vámigazgatási szakterület kiemelt ellenőrzési prioritásai között szerepel az EKAER működtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, melynek keretében a vám- és az adószakmai ág ? szükség esetén más hatóságok bevonásával – szorosan együttműködve végzi ellenőrzési tevékenységét. Az EKAER által szolgáltatott információk alapján járőregységek – mélységi ellenőrzés keretében – végeznek közutakon, lerakóhelyeken, telephelyeken ellenőrzéseket. Az ellenőrzések célja egyrészt a prevenció, azaz a helyes adózói magatartásra való rávezetés, másrészt a láncolatok felépítésével elkövetett, az általános forgalmi adót érintő visszaélések hatékony kiszűrése és a csalárd magatartást elkövető adózók szankciókkal való sújtása, ezen keresztül pedig a költségvetési bevételek növelése.
  • Különösen fontos a láncügyletek gyors ? egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzési típus alkalmazásával történő ? feltárása, ami elősegítheti azok piaci árakra gyakorolt negatív hatásának kiküszöbölését is.

Az állami adó- és vámhatóság a rendelkezésére álló kockázatelemzési és kiválasztási rendszerek hatékony felhasználásával biztosítja a feltehetően csalási céllal létrehozott láncolatban szereplők azonosítását, az értékesítési láncolatba mesterségesen beépített közbenső szereplők fokozottabb hatékonysággal történő vizsgálatát.

Az értékesítési láncolatok, körbeszámlázások szoros kapcsolatban állnak az áruk mozgatásával (fuvarozásával), különösen a Magyarország területére, vagy az innen az unió más tagállamába irányuló árufuvarozásokkal. 2015-ben az áruk mozgatásával összefüggő visszaélések visszaszorítása érdekében folytatott valós idejű ellenőrzéseket az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (a továbbiakban: EKAER) rögzített adatokra is figyelemmel folytatja az adó- és vámhatóság.

Ezen adatok, kiegészülve a közösségi összesítő nyilatkozatok, a tagországi VIES adatok és a belföldi általános forgalmi adó összesítő jelentés adataival, illetve az azok összefuttatása révén keletkező eltérésekkel lehetővé teszik, hogy az adóhatóság a legkockázatosabb adózói körökre koncentrálhassa utólagos ellenőrzéseit is.

  • Az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a kockázatelemzéssel feltárt, szervezett csalási konstrukciókban résztvevő vállalkozásokon túl az azokat irányító, haszonhúzó magánszemélyek vizsgálatára is. A legnehezebben felderíthető, az egyes területi szervek illetékességi területén, vagy akár az országhatárokon is átnyúló, bonyolult ügyekben az általános hatásköri és illetékességi szabályoktól eltérő ellenőrzés lefolytatására a NAV elnökének engedélye alapján bármelyik adóigazgatóság jogosult, miáltal az egyes ügyek összefüggései és kapcsolódási pontjai még gyorsabban és hatékonyabban feltárhatók.
  • Az EKAER adatainak az elektronikus útdíj rendszer adataival történő összekapcsolása pedig megteremti a belföldön végzett, vagy a belföldet is érintő áruszállítások, főként e-útdíj kamerarendszer segítségével történő nyomon követését, valamint a valós idejű és elektronikusan ? elemezhető formában ? rögzített fuvarozási adatok alapján működő NAV kockázatkezelési rendszer szerint, valós időben szervezett mélységi (fizikai) ellenőrzést magában foglaló komplex árumozgás ellenőrzés lehetőségét. A rendszer bevezetésével és működtetésével a jövőben könnyebben feltárhatóvá és bizonyíthatóvá válnának a fiktív áruszállítások, vagy a közösségi termékbeszerzésekhez kapcsolódóan meg nem fizetett áfa kötelezettségek.

A nemzetközi közúti áruszállítás tisztaságának elősegítése

A szakterület kiemelt figyelmet fordít a tisztességes fuvarozói magatartást tanúsító gazdálkodók érdekeinek védelmére, illetve a jogszabályok kijátszása által szerzett versenyelőnnyel bíró cégek fuvarpiacról történő kiszorítására, különös tekintettel a harmadik országos fuvarozást törvénysértő módon végzőkre.

Ez a tevékenység szervesen illeszkedik a kormányzat azon törekvései közé, amelyek célja a hazai fuvarozók helyzetének javítása, figyelemmel a fuvarpiac megtisztulására. Ezen túlmenően nagy hangsúlyt helyez az engedélyek kezelésére vonatkozó ? 2014. május 4-étől hatályos ? rendelkezések érvényre juttatására, különös tekintettel a magyarországi feladók/címzettek jogkövető magatartásának kikényszerítésére. Ebből a szempontból a közúton vagy határátkelőhelyen végzett ellenőrzések során ? a magyarországi felrakó/lerakóhelyek esetében ? a vizsgálat tárgyát képezi, hogy a feladók/címzettek eleget tesznek-e az adminisztrációs, az ellenőrzési és bejelentési kötelezettségüknek.

Ennek keretében a NAV vizsgálja a nemzetközi forgalomban saját számlás áru- és személyszállításhoz, valamint közúti közlekedési szolgáltatás (díj ellenében végzett árufuvarozás és személyszállítás) végzéséhez szükséges engedélyek és okmányok meglétét, érvényességét, kitöltöttségét és azok szabályszerű használatát.

A 2015-ben tervezett ellenőrzések fő irányvonalai továbbá:

  • a gyorsan romló élelmiszerek és élő állatok közúti szállítása,
  • a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás,
  • a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekhez kapcsolódó rendelkezések betartása,
  • a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozása,
  • a külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek belföldi üzemeltetése, használata.

Mire figyel nagyon 2015-ben a NAV?

nav_2015

Adjon visszajelzést!