A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre közzétette a EKAER-t szabályozó új rendelet tervezetét.

EKAER 2.0: véleményezhető az új szabályozás

A Nemzetgazdasági Minisztérium közzétette a EKAER-t szabályozó új rendelet tervezetét, amelyet már lehet véleményezni. A társadalmi egyeztetésre a kormany.hu nem adott meg határidőt, információink szerint február 20-án, pénteken reggel 9 óráig lehet véleményezni a rendeletet. Azaz összesen kevesebb mint 20 óra van az észrevételek elküldésére.

Véleményét, javaslatait érdemes elküldeni az ekaer@ngm.gov.hu címre, de örömmel vesszük, ha észrevételeit nekünk is elküldi a szilvia.holics@logisztika.hu címre!

Fontos változások

 • És/vagy probléma feloldva! A súly és az értékhatároknak egyszerre kell teljesülniük a mentességi feltételeknél.
 • A tárca javaslata szerint a kockázati biztosíték számításának ideje 60 napról 45 napra rövidülne.
 • 500 kg-ra és 1 millió forintra emelné a gazdasági tárca a kockázatos termékeknél (a kockázatos élelmiszereknél is!) a bejelentési kötelezettség határértékét.
 • A nem kockázatos termékek esetén a határ 2500 kg és 5 millió forint lesz.

Mentességet kapnak

 • a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék,
 • a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti anyagkísérő okmánnyal szállított fémkereskedelmi engedélyköteles termék,
 • az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok, (azaz bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az anyagok vagy keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében az emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmazhatók)
 • a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termék (a Magyar Postán kívül a postai szolgáltatásokról szóló törvény hatálya alá tartoznak a CEP piaci szereplők, pl. a DPD, a DHL, a GLS is, a teljes lista ide kattintva kérdezhető le)

Egyszerűsített adatközlés csak keveseknek vagy külön kérvény alapján

Az a közúti fuvarozási tevékenységet folytatni kívánó adózó, akinek (amelynek)

 1. a) a bejelentés évét megelőző második adóévben az éves nettó árbevétele a 300 milliárd forintot elérte vagy meghaladta,
 2. b) a bejelentés évét megelőző második adóévben az értékesítése nettó árbevételének 80%-a saját termelésű készletek értékesítéséből származik,
 3. c) szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és
 4. d) a 11-13. § szerinti bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt

az EKAER szám megállapítása érdekében nem kockázatos termékek esetében jogosult egyszerűsített adattartalommal bejelentést tenni.

Az adózó az állami adó- és vámhatóságtól gyártásszervezésének sajátosságára tekintettel kérheti meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti, legfeljebb 20 kilométeres, teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység mentesítését (a továbbiakban: útszakasz-mentesítés), amennyiben az adott közúti szakaszon a saját részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet jelent az adózó számára.

Az online árukövetési rendszer részletszabályait meghatározó rendelet véleményezésében gyakorlatilag minden érintett részt vehet, hiszen a kormány honlapján fent lévő jogszabálytervezetet bárki véleményezheti. (A rendelet elérhető a http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=302#!DocumentBrowse linken.)

A gazdasági tárca 2014. december 5-étől – az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer  Munkacsoport megalakulása óta – folyamatosan egyeztet az érintett piaci szereplőkkel. Az egyeztetések eredménye, a véleményezésre bocsátott rendelet.

Az EKÁER bevezetésének a szükségszerűsége nem kérdőjelezhető meg, abban teljes a társadalmi egyetértés. Az új rendszer a gazdaság fehérítését szolgálja, segítségével nyomon követhetővé válik az áruk tényleges útja.

A tisztességes kereskedők, fuvarozók elemi érdeke az illegális piaci szereplők kizárása a piacról, ezért minden vállalkozásnak a szállításhoz kapcsolódó adatokat (pl. feladó adatait, kirakodás címét, rendszámot) egy központi elektronikus rendszerben még a fuvarozás előtt rögzítenie kell. Az új rendszerrel jelentősen csökkenhetnek a visszaélések, és tovább fehéredik a gazdaság.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)

Adjon visszajelzést!