Az adó- és a vámfolyószámlára is nagyon kell figyelni a köztartozásmentesség megőrzéséhez - figyelmeztetett minket Szalai Barnabás adótanácsadó.

Vigyázat: könnyű kicsúszni a köztartozásmentességből

Az adó- és a vámfolyószámlára is nagyon kell figyelni a köztartozásmentesség megőrzéséhez – figyelmeztetett minket Szalai Barnabás adótanácsadó.

A törvény szerint ahhoz, hogy köztartozásmentes legyen az adózó a következő feltételeket kell együttesen (azaz valamennyit egyszerre) teljesítenie:

  • a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása
  • nincs behajthatatlan adótartozása
  • esedékes adóbevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz
  • nem áll csődeljárás, végelszámolás, felszámolási eljárás alatt, adószámát nem függesztik fel, nem minősül az adó megfizetésére kötelezettnek

A fenti feltételeket természetesen nemcsak az adatbázisba belépéskor kell tudni teljesíteni az adózónak, hanem folyamatosan, MINDEN HÓNAPBAN, ameddig szeretne e kiváltsággal élni és így elkerülni a kockázti biztosíték nyújtását. Ha megvizsgáljuk a fenti feltételeket összességében csak az első pontban foglalt feltétellel lehet némi fennakadás/probléma, hiszen a többi mint olyan elem amit tisztességes adózó igyekszik jó alaposan elkerülni.

Az első pontban foglalt feltételnek sokkal több jelentése van, mint azt első olvasatra megállapítható belőle és sajnos ezeknek a jelentéseknek negatív hatásai van a köztartozás mentességünkre és így közvetve a kockázati biztosíték alóli mentességünkre.

  1. a feltétel szerint “nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása”
  2. Az állami adóhatóság és a vámhatóság sajnos nem egy szervezetet jelent a törvény szövege szerint.[Art. 10. § (1) a) és b)] Az állami adóhatóság alatt a Nemzeti adó és Vámhatóságot (NAV) kell érteni (a régi APEH-ot) míg a vámhatóság alatt a NAV vámszervét és e két szervezet önállóan vezeti adó/vám folyószámláját, így a feltételben foglalt “nettó adótartozást” is mindkettőre kell alkalmazni.
  3. A nettó adótartozás esetében törvényi kötelem az adóhatóságoknak (elméletileg a vámhatóságnak is), hogy az előírt kötelezettségeket és a befizetéseket ne tételről tételre vizsgálja, hanem összességében, azaz ha áfa adónemen van 10 millió forint tartozásunk, de a szakképzési hozzájárulás adónemen 15 millió túlfizetésünk, akkor a társaságnak nettó módon számolva + 5 millió követelése van az adóhatósággal szemben, azaz megfelel a köztartozásmentes adózói feltételnek.
  4. A nettó adótartozást a fenti feltétel esetében a vámhatóságnál is alkalmazni kell, azaz nem lehet “pántlikázni” az utalásokat, hanem nettó módon kell elszámolni. Kár hogy ez nem működik a vámhatóságnál, ugyanis egy 2004-es pénzügyminisztériumi rendelet [15/2004 PM] szerint a vámhatóság a téves számlára utalt összegeket (adónemenként eltérő számlaszám van) vagy beazonosíthatatlan tételeket (nincs feltüntetve melyik határozatra lett utalva) a vámhatóság nem veszi figyelembe, mintha nem is fizettünk volna semmit sem. Ezekben az esetekben ha azt szeretnénk, hogy a befizetésünket figyelembe is vegye az vámhatóság, külön, papíralapú, kérvényt kell benyújtani, amiben kérjük a folyószámlánkon a rendezést.
  5. És ehhez még azt is érdemes tudni, hogy a vámhatóság a folyószámlák vezetését nem végzi túl ügyfélbarát módon, az áttekintése/átlátása masszív feladat, ráadásul külön vezet egy “teljes” listát és egy ún. “páratlan folyószámlát” ez utóbbi csak azokat a kötelezettségeket tartalmazza, amihez nem sikerült befizetést találni. Hiába fizetünk előre be többet, azt nem tudják figyelembe venni a fenti PM rendelet miatt, és mire a kérvényünk alapján átvezetnék az összeget, már elkéstünk, az adóhatóság megállapítja, hogy nem felelünk meg a feltételeknek, oda a köztartozásmentes státusunk,és így a kockázati biztosítékot is meg kell fizetnünk.

Mindez nem fikció, egyik nagy gazdasági társaság 37 000 forint miatt maradt ki a köztartozásmentes adatbázisból, holott összességében túlfizetése volt a folyószámláján, milliós összegben.

Ha tehát a vámhatósági folyószámlán havonta nincs minden kötelezettséghez pontosan hozzápárosítva a befizetés, úgy az havi szinten eltérés mutat, azaz adó/vámhiányt, ami az adóhatóság másik osztálya számára, aki a köztartozásmentes adatbázishoz tartozás feltételeit vizsgálja, jelzésként szolgál, hogy megszüntesse az adott társaság köztartozás mentességét és így a kockázati biztosíték mentességét is.

Sok társaságnak van Magyarországon vámhatósági folyószámlája, ők pontosan tudják mit is jelent a folyószámla-egyeztetés a vámhatósággal, de eddig az EKAER előtt ennek nem volt jelentősége.

Szalai Barnabás
Adótanácsadó
+36 30 523 1533
+36 1 450 1111
barnabas.szalai@pmxconsulting.hu
www.pmxconsulting.hu

Adjon visszajelzést!