Itt a végleges EKÁER jogszabály!

Itt a végleges EKÁER jogszabály!

A ma kiadott Magyar Közlönyben megjelent az EKÁER-re vonatkozó törvénymódosítás, a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendelet.

A Magyar Közlöny ide kattintva elérhető ?

A főbb szabályok már március 1-től életbe lépnek, lesznek azonban később életbelépő rendelkezések.

Fontos időpontok

 • Március 1. – éles indulás.
 • Március 11. – kockázati biztosíték nyújtásának határideje.
 • Április 1. – életbe lépnek egyes informatikai fejlesztéseket igénylő rendelkezések.  (A 6. § (2)?(4) bekezdése, a 8. §, a 10. § (2) bekezdése, a 13. § (2) bekezdése, a 15. § (8) bekezdése, a 22. § b) pontja 2015. április 1-jén lép hatályba.)
 • Június 1-től lépnek hatályba az alábbi rendelkezések:

(4) Egy EKAER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel a) egy feladó több felrakodási címéről, b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére történik a közúti fuvarozás.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a) az  Európai Unió más tagállamából belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban utolsó felrakodási címet kell bejelenteni,belföldi feladási címről belföldi vagy az Európai Unió más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a) belföldről az  Európai Unió más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban első kirakodási (átvételi) címet kell bejelenteni, b) az  Európai Unió más tagállamából vagy belföldi feladási címről belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi kirakodási (átvételi) címet be kell jelenteni.

 Változások március 1-től

 • Nem kell megadni árat a nem kockázatos termékeknél.
 • Változtak a súly- és értékhatárok, nem kell EKÁER-számot kérni, ha
  • kockázatos élelmiszer és egyéb kockázatos termék esetében, ha sem a bruttó 500 kg-ot, sem a nettó 1 millió forintot 
  • nem kockázatos termékek esetén, ha sem a bruttó 2500 kg-ot, sem a nettó 5 millió forintot nem lépi át az áru.
 • 10%-os hibahatárral lehet megadni az árat és a súlyt.
 • Bizonyos megkötésekkel egyszerűsített bejelentést tehetnek az 50 milliárd Ft nettó éves árbevétellel rendelkező cégek, ha nem kockázatos terméket szállítanak.
 • Kockázati biztosíték számítása 60 napról 45 napra csökkent.
 • Az áru megérkezését a megérkezése után 3 munkanapon belül kell lejelenteni, de mindenképpen az EKAER-szám érvényességi idején belül.
 • Mentességet kaptak a bejelentés alól: egyes Közösségen belüli hulladékszállítás keretében szállított hulladéktermékek, a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti anyagkísérő okmánnyal szállított fémkereskedelmi engedélyköteles termékek, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiac gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok, valamint a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termékek.
 • Az adózó az állami adó- és vámhatóságtól gyártásszervezésének sajátosságára tekintettel kérheti meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti, legfeljebb 20 kilométeres, teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység mentesítését (a továbbiakban: útszakasz-mentesítés), amennyiben az adott közúti szakaszon a saját részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet jelent az adózó számára.

Adjon visszajelzést!