Az új szabályok változást hoztak a mentességek kiterjesztésén túl a bejelentésre kötelezettek személyében és a bejelentendő adatok körében is. Sok nyitott kérdésre nem kaptunk választ és az újrahangolt szabályozás újabbakat is felvet.

Bővülő mentességek, régi és új problémák az EKÁER-ben

2015. február 27-én, pénteken este kihirdették az új EKÁER szabályokat, így 2015. március 1-jén vasárnap lejárt az EKÁER próbaüzeme és beindult az éles rendszer valamint a bírságolás. Az új szabályok változást hoztak a mentességek kiterjesztésén túl a bejelentésre kötelezettek személyében és a bejelentendő adatok körében is. Sok nyitott kérdésre nem kaptunk választ és az újrahangolt szabályozás újabbakat is felvet.

A 2015. márciustól érvényes új szabályok

Változások a mentességek területén

A rengeteg bizonytalanságot és problémát okozó ?és ? vagy? kérdést a szigorúbb értelmezés mentén rendezték. Így bármelyik határérték felett a szállítmány EKÁER bejelentés köteles. A nem kockázatos termékkörben a nettó értékhatár 5 millió forintra emelése még a 2,5 tonnás súlyhatár megtartása mellett is jelentős könnyítést jelent a vállalkozások számára. A kockázatos termékkör mentességi határait is összevonták, és csak azokra a szállítmányokra kell EKÁER számot kérni, amelyek a súlya az 500 kg-ot vagy nettó értéke az 1 millió forintot meghaladja. Ez a kockázatos élelmiszerek esetében könnyítést jelent.

Új mentességek alkalmazhatók a jövedéki és a vámeljárás alatt fuvarozott termékekre, a bejelentés köteles hulladékszállításra, az engedélyköteles fémkereskedelemre, bizonyos gyógyszer szállítmányokra és a postai küldeményekre. A rövidre fogalmazott jogszabály-szöveg azonban rengeteg gyakorlati kérdést vet fel, hiszen nem tisztázott például, hogy mely hulladékszállítási tevékenységek minősülnek bejelentési kötelezettnek, vajon csak az előzetes, vagy az utólagos bejelentési kötelezettség alapján is lehet mentesülni?

Valódi könnyítés és egy korábbi gyakorlati probléma megoldása ugyanakkor, hogy a mentességek most már kizárólagosság nélkül még akkor is alkalmazhatók, ha a felsorolt termékek mellett mást is fuvaroznak. Nem kell tehát bejelenteni például az alkoholos sörök fuvarozását, csupán azért, mert egy rekesz alkoholmentes ital is kerül a csomagba.

Egyszerűsödő adminisztráció

Minden EKÁER felhasználó számára jó hír, hogy a nem kockázatos termékek esetén az árulistában nem kell az ellenértéket szerepeltetni és a cikkszám megadása is opcionális, ráadásul ez utóbbi minden termékkörben. Újabb gyakorlati problémát eredményez ugyanakkor, hogy az új rendelet alapján már nem elég a fuvarozott áru általános megnevezését megadni, hanem ún. ?általános (kereskedelmi) megnevezést? kell szerepeltetni a bejelentésekben. Ez ? a hatóságok értelmezésétől függően ? oda vezethet, hogy a VTSZ szerinti bontást mégiscsak tovább kell részletezni.

A múlt héten egyébként megjelentek az EKÁER felületen a cikkszám és a megnevezés megadására szolgáló új mezők, amelyek még jogszabályváltozás nélkül is bonyodalmat és szükségszerű újra programozási kényszert jelenthetnek azoknak, akik az xml feltöltést választják a bejelentésekhez.

Egyedi útszakasz mentesítés is elérhető, azonban csak az egyszerűsített EKÁER bejelentések feltételeinek megfelelő nagy cégek számára. Ezt a gyártásszervezés sajátosságaira tekintettel lehet kérelmezni, a belföld ? belföld viszonylatban, maximum 20 kilométeres távolságra, a saját részre beszerzett, vagy a kérelmező által feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán. Várható, hogy a gyakorlati alkalmazás ezen a téren is sok kérdést fog felvetni, mert nem egyértelmű például, hogy vajon a beszállítók élhetnek-e a mentesítéssel, amelyet a nagy cégek igényelhetnek. A mentesítés hatósági elbírálást követően léphet hatályba és 1 évig lehet érvényben, melyet a lejáratot legalább 90 nappal megelőzően benyújtott külön kérelemmel kell majd meghosszabbíttatni. Érdemes a kérelmeket mielőbb benyújtani, mert az elbírálás is időt vesz igénybe és a mentesítés csak a határozat jogerőre emelkedésétől alkalmazható.

Az új szabályok újra definiálják a címzett és a feladó fogalmakat, lényegében a címzett fogalom mostantól magába foglalja az átvevőt is, hasonlóan a feladó a felrakodót. Ehhez kapcsolódik, hogy a továbbiakban az EKÁER számot minden esetben annak kell lezárni, aki igényelte. Azaz belföld ? belföld viszonylatban nincs már a feladótól elkülönült címzetti érkeztetés és a közösségből ? belföldre irányuló fuvaroknál sem veszi át az érkeztetés bejelentését az átvevő, ha az nem egyezik meg a címzettel.

A rendelet az Áfa törvényre való hivatkozással definiálja a közösségen belüli termékbeszerzés és a termékértékesítés fogalmait, azonban a közösségi egyéb célú behozatal és egyéb célú kivitel eltérő szabályai továbbra is gondot okozhatnak a gyakorlati alkalmazás során. Különösen fontos pedig a besorolás, hiszen például a kockázatos termékkörben a közösségen belüli beszerzésre biztosítékot kell nyújtani, míg az egyéb célú behozatal mentes ettől. Ráadásul a hibás értelmezés nemcsak EKÁER hanem ÁFA következményekkel is járhat. A bonyolult szabályozás gondot okoz még a többszereplős (ún. láncügyletek) esetében is.

A könnyítések sorában kell megemlítenünk továbbá, hogy EU tagországból (a Közösségből) belföldre irányuló fuvaroknál ezentúl nem kell EKÁER számot igényelni a fuvar indulása előtt, elég a belföldi útszakaszon történő fuvarozás megkezdésének időpontjáig megtenni ezt. Az érkeztetési jelentésre pedig 1 helyett 3 munkanap áll majd rendelkezésre, mind a nemzetközi, mind a belföldi esetekben.

Biztosítékkal kapcsolatos változások

Továbbra is biztosítékot kell nyújtani a közösségen belüli beszerzések, valamint az első adóköteles belföldi termékértékesítések alapján számított, a két viszonylat közül a nagyobb összeg után. Jó hír azonban, hogy a biztosíték számításának intervallumát 60 napról 45 napra csökkentették. Biztosítékot, a köztartozásmentes adatbázis március 10-i frissítési időpontjához igazodóan, először március 11-ére kell adni. Ettől fogva a rendszer nem állapít meg EKÁER számot, ha a biztosíték összege az adott árulista kockázatos termékei nettó értékének 15%-ára nem nyújt fedezetet.

Módosulhat a kockázatos termékek köre is

A kockázatos termékek kapcsán további változások is várhatóak: ugyanis tovább fog bővülni a termékkör, amelyről azonban biztosat ma még nem lehet tudni. A jelenleg ismert tervek szerint elektronikai cikkek, fémkereskedelmi termékek és takarmányok fognak felkerülni a listára. Továbbá a korábban kockázatosnak minősített élelmiszerek közül kikerülnének azok a termékek, melyek nem minősülnek élelmiszernek, így az EKÁER szám megállapításához szükséges előfeltételt ? FELIR szám megadását ? sem tudják teljesíteni. Ezek azonban várhatóan azonnal be fognak kerülni az egyéb kockázatos termékek közé. Ilyenek például a dísznövények és bizonyos zöldségek.

A tervek szerint e második rendelet hatályba lépése a most még nem ismert kihirdetés napját követő 30. nap lenne, ami kétszeresen problematikus. Egyrészt, mert épp a FELÍR problémába ütköző termékek március 1-től ellehetetlenülnek. Másrészt a kockázatosnak minősülő termékkör új alanyai 30 nap alatt nem feltétlenül tudnak majd bekerülni a köztartozásmentes adatbázisba, ami mentességet adna a biztosítékfizetés alól.

Áprilisban hatályba lépő változások

2015. április 1-jétől lesz elérhető az egyszerűsített EKÁER bejelentés

Bizonyos cégnagyságtól és jó adózói múlttól függően jelentősen egyszerűsödik az EKÁER adminisztráció: csak a feladó, a címzett és a rendszám adatokat kell bejelenteni. Olyan cégek élhetnek ezzel, akik több mint két éve működnek, árbevételük cégcsoport szinten eléri az 50 milliárd forintot és legalább 40 milliárd forint a saját termelésű készletek értékesítéséből származik, megtalálhatóak a köztartozásmentes adatbázisban, és adószámuk nincs felfüggesztve.

Nem tisztázott azonban, hogy ha a cégcsoport az összesített adatok alapján a konszolidált beszámoló szerint kíván a feltételeknek megfelelni, vajon csak a magyar, vagy a külföldi egyébként a konszolidálásba bevont vállalkozásai alapján kell-e a mutatóknak megfelelniük. Az sem egyértelmű, hogy a köztartozásmentes adatbázis jelenlét és az érvényes adószám csoportszinten, vagy tisztán egyedileg értelmezhető ? ha a csoportból valaki kikerül, vajon a többieket is ?büntetik-e??

Ráadásul, mivel a jogosultság az egyébként könnyen módosuló köztartozásmentes adatbázis jelenléthez kötött, eleve nagy óvatosságot igényel az egyszerűsített EKÁER bejelentés alkalmazása, hiszen egy megkésett vámhatározat vagy a kerekítések különbözete is elég lehet a könnyítés elveszítéséhez.

Egyszerűsített EKÁER bejelentés vonatkozik majd az egyetemes postai szolgáltatóra is.

Belföldi fuvaroknál a címzett is EKÁER szám igénylésre lehet kötelezett

Fontos változás továbbá, hogy a belföldi fuvaroknál (belföld ? belföld viszonylatban) április 1-je után az EKÁER szám igénylésre kötelezett lehet a feladó és a címzett is, attól függően, hogy a fuvart melyikük szervezi. Szerencsére a címzetti bejelentés csak a nem kockázatos termékek esetében merülhet fel, egyébként jelentős visszaélésekre adott volna okot a kockázatos termékeket forgalmazók biztosítéki kötelezettségének számításakor.

Június 1-jétől is lesz még változás

Nyár elején változnak a gyűjtő és terítő járatok EKÁER szabályai is. Egy EKAER számot kell majd megállapítani akkor is, ha a fuvarozás során egy feladó több felrakodási címéről, vagy egy címzett több kirakodási (átvételi) címére történik a közúti fuvarozás. Ez ugyan elsőre könnyítő szabálynak tűnik, mégis valójában az egyes címek irányába történő mentességek fognak elveszni, hiszen az összeszámított tételek együttesen valószínűleg még a megemelt értékhatárok mellett is bejelentés kötelesek lesznek.

A gyakorlati megvalósítás még sok kérdést hordoz magával, hiszen az EKÁER felület programozása is időt vesz igénybe.
A változások értelmezésébe, továbbá a belföldi és EU-s láncügyletek, egyéb speciális helyzetek kezelésébe továbbra is érdemes külső tanácsadót bevonni. A LeitnerLeitner teljes körű EKÁER tanácsadással, kihelyezett képzésekkel és személyre szabott konzultációval áll rendelkezésükre, emellett EKÁER szabályzatok készítését is vállalja.

Jancsa-Pék Judit

Adjon visszajelzést!