A NAV tájékoztatót tett közzé az EKAER-hez kapcsolódó kockázati biztosíték megfizetéséről és az újabb üzemszünetről.

Kockázati biztosíték március 11-től

A NAV tájékoztatót tett közzé az EKAER-hez kapcsolódó kockázati biztosíték megfizetéséről és az újabb üzemszünetről.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (XII.27.) NGM rendelet (Rendelet) vonatkozó szabályai alapján 2015. március 11-től a kockázatos termékkel végzett közúti árufuvarozással járó, bejelentés-köteles tevékenység esetén az EKAER szám megállapításának feltétele kockázati biztosítékadási kötelezettség teljesítése!

Kockázati biztosítékot a rendelet alapján első alkalommal 2015. március 11-én kell nyújtani. Ez azt jelenti, hogy a bejelentés-köteles kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység kapcsán az EKAER szám kiadása során 2015. március 11-től az állami adó- és vámhatóság vizsgálja a biztosítéknyújtási kötelezettség teljesítését. 

Biztosíték az alábbi két módon nyújtható:

  • elkülönített letéti számlára történő befizetés; számlaszám: 10032000-01601202,

  • pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján.

A kétféle módon teljesített biztosíték ?átjárható?, azaz összesen kell rendelkezésre állnia a Rendelet által előírt mértékű biztosítéknak.

A biztosíték mértéke főszabály szerint a bejelentést megelőző 45 napban (ideértve a bejelentés napját is) az EKAER-ben bejelentett kockázatos termékek együttes, adó nélkül számított ellenértékének 15%-a.  Az első biztosítékadási kötelezettséggel járó bejelentéstől számított 45. napig teljesítendő biztosítékadási kötelezettség során a biztosíték összegét ki kell egészíteni az adott bejelentéssel érintett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 százalékával. A biztosíték mértékének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az önkéntes bejelentés alapján megállapított EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes adó nélküli értékét.

A 2015. március 11-én nyújtandó kockázati biztosíték összegének meghatározása során az annak alapjául szolgáló időszakot 2015. március 1-jétől az első biztosítékadással érintett bejelentés időpontjáig kell számolni. Ha az első biztosítékadási kötelezettséggel érintett bejelentésre 2015. április 15-ét követően kerül sor, a biztosíték összegének alapjául szolgáló időszakot már a főszabályként jelzett szabály alapján kell számítani.

Amennyiben a (letéti számlára megfizetett és/vagy garancia útján) nyújtott biztosíték nem éri el a szükséges mértéket, úgy az adózó nem kaphat EKAER számot!

A biztosíték megállapítása (szükséges mértéke, teljesítésének módja, stb.) tekintetében fontos szabályokat részletesen az EKAER elektronikus felületének (ekaer.nav.gov.hu) főoldalán, Új EKAER tájékoztató címszó alatt!

Üzemszünet 

Az EKÁER-ben a 2015. március 1-én életbe lépett jogszabályváltozások miatt karbantartásra kerül sor

  • 2015.03.11-én 00:00 órától 2015.03.11-én 02:00 óráig.

A karbantartás ideje alatt esedékes bejelentéseket az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet 19. §-ban foglaltak szerint legkésőbb a karbantartás megszűnését követő munkanapon kell teljesíteni.

Adjon visszajelzést!