Üzemzavar az EKÁER-ben – holnap kell pótolni

Üzemzavar az EKÁER-ben – holnap kell pótolni

Az EKÁER rendszerben 2015.03.18-án 14:00 órától visszavonásig üzemszüneti eljárás került elrendelésre. Az üzemszüneti eljárás 2015.03.18-án 15:00 órakor visszavonásra került.

A karbantartás ideje alatt esedékes bejelentéseket az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet 19. §-ban foglaltak szerint legkésőbb a karbantartás megszűnését követő munkanapon kell teljesíteni.

 

Mit mond a jogszabály az ilyen esetekre?

5/2015. (II.27.) NGM rendelet

19. § (1) Ha az  EKAER elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az  állami adó- és vámhatóság az  üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján.

(2) Az  állami adó- és vámhatóság az  elektronikus rendszerének karbantartás miatti leállítását megelőzően, a  karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé honlapján a  karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről.

(3) Ha az  EKAER elektronikus felület üzemzavar vagy karbantartás miatt, vagy az  internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a bejelentés elmulasztása miatt az adózó nem szankcionálható és a bejelentéseket az akadály megszűnését követő munkanapon kell teljesíteni.

Adjon visszajelzést!