Fókuszban a veszélyes anyagok logisztikája

Fókuszban a veszélyes anyagok logisztikája

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) SCM Tréning Központja és a Fórum Média Kiadó Kft. együttműködésében ismét megrendezésre kerül az egyedülálló, veszélyes anyagokkal kapcsolatos minden fontos témakört érintő tréning, amely átfogó ismeretek nyújt a veszélyes anyagokkal dolgozó logisztikai szakemberek részére.

Gyakorlati tréning
veszélyes anyagokkal foglalkozó logisztikai szakemberek számára

 • Veszélyes anyagok raktározása és szállítása
 • Kémiai biztonság
 • Veszélyes hulladékok kezelése
 • Vállalatlátogatás

Az előadások során a veszélyes anyagokkal kapcsolatos lényegi témakörökkel foglalkozunk, kiemelt hangsúlyt fektetve a kémiai biztonságra, veszélyes anyagok szállítására, kezelésére és raktározására. Előadásaink során a résztvevők a szabályozási környezeten túl az aktuális trendekről és gyakorlatokról is értesülhetnek.

A raktárlátogatási program során az ADR Logistics Kft. raktárépületét tekintjük meg, ahol Közép-Európa legmodernebb, kifejezetten veszélyes anyagok raktározására specializálódott technológiáján túl a legfontosabb munka- és tűzvédelmi gyakorlati ismeretek helyszíni bemutatására is sor kerül.

A tréning harmadik napján gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők. Sor kerül a veszélyes anyagok gyűjtésére, összevetésére és értékelésére, valamint a veszélyes áruk szállítása kapcsán használt dokumentumok kitöltésére, illetve a veszélyes áruk együvé rakására vonatkozó gyakorlati feladatok megoldására. A résztvevők így olyan friss gyakorlati információk birtokába jutnak, amelyet azonnal tudnak alkalmazni saját vállalati kultúrájukban is.

Miért érdemes részt venni a képzésen?

 • A résztvevők válaszokat kaphatnak saját cégük gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is, valamint olyan gyakorlati ismereteket sajátítanak el, amelyeket azonnal alkalmazhatnak vállalatuk fejlesztése érdekében.
 • Felkészítjük a résztvevőket a veszélyes anyagokat érintő új szabályok alkalmazására, az engedélyezések buktatóira, de többek között felhívjuk a figyelmet az új és megváltozott gyakorlati kötelezettségekre a veszélyes hulladékokat illetően is
 • A résztvevők az elhangzott előadásanyagot nyomtatott és elektronikus formában is megkapják. Ezen kívül egy praktikus irodalomjegyzéket is biztosítunk az oktatás során, amely tartalmazza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos legfontosabb jogszabályok, szaklapok, honlapok és könyvek felsorolását.
 • A megszerzett tudás minőségét a képzést záró online vizsga szavatolja. Sikeres vizsga esetén tanúsítvánnyal igazoljuk a teljesítést.
 • Tematika
 • Előadók
 • Vizsga és oklevél
 • Szervezők

Tematika

2016 október 25. (kedd): Tantermi előadás (Kezdés: de. 8:30)
Helyszín: CEU Konferencia Központ (1106 Budapest, Kerepesi út 87.)

 • Kémiai biztonság – REACH rendelet
  • Kémiai biztonság az Európai Unióban és Magyarországon
  • A REACH rendelet célkitűzései
  • Az iparra háruló új terhek – különös tekintettel a regisztrációra és az engedélyezésre
  • Az Európai Vegyianyag-ügynökség és a tagállami hatóságok feladatai
  • Gyártók, importőrök, továbbfelhasználók, forgalmazók – ki miért felelős?
 • A veszélyes anyagok logisztikája (raktározás és szállítás)
  • A raktározás alapjai
   • raktárépületek
   • osztályozás
   • betárolás, együvérakás
  • A veszélyes áruk szállítása (ADR, RID, ADN, IMDG Kódex és ICAO TI/IATA DGR)
   • osztályozás
   • csomagolás, jelölés, bárcázás
   • okmányolás
   • szállítási műveletek
 • A szállítóeszközök megrakása (CTU Kódex)
 • Veszélyes hulladékok
  • A veszélyes hulladékokra vonatkozó általános és speciális szabályok áttekintése
  • Új és megváltozott gyakorlati kötelezettségek, teendők, a veszélyes hulladék új szabályozásával kapcsolatban

 

2016 október 26. (szerda): RAKTÁRLÁTOGATÁS (Kezdés: de. 9 óra)
Helyszín: ADR Logistics Kft. (2360 Gyál, Akácliget Logisztikai Központ hrsz. 7000/9)

 

Raktárlátogatás szakmai vezetéssel két csoportban, majd a tapasztalatok megbeszélése, a gyakorlat összekapcsolása az elmélettel.
A raktárlátogatás során kiemelt szerepet kap a munka- és tűzvédelmi ismeretek gyakorlati bemutatása.

 

2016 november 3. (csütörtök): Gyakorlati tréning (Kezdés: de. 8:30)
Helyszín: CEU Konferencia Központ (1106 Budapest, Kerepesi út 87.)

 

 • Kémiai biztonság – CLP rendelet
  • Osztályozás, címkézés, csomagolás – általános szabályok
  • Dokumentációval, adatmegőrzéssel, tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos tudnivalók
  • CLP rendelet és más jogszabályok kapcsolata: REACH rendelet, növényvédőszerek és biocid termékek engedélyezése, munkavédelmi előírások változásai, stb.
  • Határidők, módosítások
 • Veszélyes anyagok gyűjtése, összevetése és értékelése – Gyakorlati feladat
  • Anyagok és keverékek osztályozása: az osztályozás alapelvei, a régi és új rendszer közti különbségek bemutatása példákon keresztül (fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai végpontok). Vizsgálatokra vonatkozó előírások
  • A címkézés és csomagolás kérdései: Melyek a címke kötelező tartalmi és formai elemei? Milyen esetekben lehet a kötelező címketartalomtól vagy a normál rögzítési módtól eltérni? Kisméretű csomagolások, több komponensű termékek, egyszer használatos, feloldódó csomagolások címkézése. Kiegészítő címkézési információk (pl. EUH mondatok) alkalmazása. A címkén lévő információk aktualizálására vonatkozó kötelezettség
  • Lakossági forgalomba kerülő termékekre vonatkozó egyedi címkézési és csomagolási előírások
  • A résztvevők által felvetett kérdések, problémák megvitatása
 • Veszélyes anyagok logisztikája – Gyakorlati feladat
  • Veszélyes anyagok fuvarozása: A fuvar előkészítése, az okmányok kitöltésének módja, mentességek.
  • Veszélyes anyagok együvérakásos raktári betárolása – gyúlékony és mérgező anyagok
  • A résztvevők által felvetett kérdések, problémák megvitatása

Előadók

További előadók felkérés alatt!

Dr. Kiss Zsuzsanna

Biológus-biotechnológus, az Országos Közegészségügyi Központ – Országos Kémiai Biztonsági Igazgatóság, CLP Kompetens Hatóság és Tájékoztatási Szolgálatának osztályvezetője. Fő tevékenységi köre az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló európai uniós rendelet hazai végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása. Rendszeres résztvevője Európai Uniós kémiai biztonsági fórumoknak, több munkacsoportban kijelölt nemzeti szakértőként tevékenykedik. Mindennapi munkája során hangsúlyos szerepet kap az érintett ipari szereplők és hatóságok tájékoztatása a CLP rendeletből fakadó kötelezettségekről és feladatokról. Rendszeresen tart előadásokat különböző konferenciákon, szakmai fórumokon.

Negyeliczky János

Oktatónk több mint 40 év mérnöki tapasztalattal rendelkezik a közlekedés és az áruszállítás területén. Az első hazai veszélyes áru-szállítási biztonsági tanácsadói képesítések egyikét mondhatja magáénak, miközben több évtizedes gyakorlata van a veszélyes árukra vonatkozó előírások szerkesztésében, oktatásában, és részt vesz az ADR, RID és az ADN magyar kiadásának előkészítésében is. Az MLBKT és az Iparfejlesztési Közalapítvány oktatója, de nem szakadt el szakmájától sem, oktatja a kevés számú magyar tengerészt és belvízi hajóst a sajátos környezetvédelem és veszélyes áru szállítás rejtelmeire.

Bekapcsolódási feltétel

Minimum középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány. (Kérjük, hogy jelentkezéskor küldje el az irat másolatát.)

Teljesítménymérés és oklevél

A tréning online vizsgával zárul. A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT és a Fórum Média Kiadó Kft. tanusítványát kapják.

A program szervezői

A program az SCM Tréning Központ és a Fórum Média Kiadó Kft. közös programja. A vállalatlátogatás helyszínét az ADR Logistics Kft. biztosítja. A 2000-ben alapított ADR Logistics Kft. az első olyan szolgáltató a magyar piacon, amely a veszélyes és különösen érzékeny áruk tárolásához igazított logisztikai megoldásokat kínál ügyfeleinek. Üzleti partnereik olyan vállalatok, akik tisztában vannak azokkal a kockázatokkal, amelyeket termékeik nem megfelelő kezelése és tárolása okozhat. Az európai trendeket figyelve a logisztikai szabályozások szigorodását és ezzel párhuzamosan a szabálysértési bírságok drasztikus növekedését láthatjuk. Ezért is kiemelkedően fontos a vállalat szolgáltatása, hiszen az ADR Logistics Kft. modern raktárai, szállítójárművei és kitűnően felkészített szakembergárdája segítségével partnerei kockázatviselési terheit minimálisra csökkenti.

Részvételi díjak és feltételek

 

Részvételi díjKedvezmény mértékeKedvezményes határidő
Listaár140 000 Ft
Előjelentkezési akció112 000 Ft20%2016. augusztus 30.
MLBKT tagi kedvezmény intézményi tagok részére112 000 Ft20%
MLBKT tagi kedvezmény egyéni tagok részére133 000 Ft5%

A táblázatban feltüntetett árak nettó árak. Az előjelentkezési akción kívüli kedvezmények nem függnek a jelentkezés időpontjától. A részvételi díj tartalmazza az előadások írásos szakmai anyagait, az ebéd, a kávé és az üdítők költségeit. A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos számlánkkal igazoljuk vissza. A képzés előtti 4. hétig (28. napig) írásban történő lemondás esetén nem számítunk fel lemondási díjat. A képzés előtti 15. napig írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai költségként. Ez utáni lemondás esetében a teljes részvételi díj esedékes. A számlát a Fórum Média Kiadó Kft. állítja ki. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén a képzés megtartásától eltekintsünk. Ekkor a részvételi díjat nem számlázzuk ki, vagy visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

Jelentkezésével Ön hozzájárul, hogy a megadott elérhetőségekre a Fórum Média Kiadó Kft. és a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) tájékoztató anyagokat küldjön termékeiről, szolgáltatásairól. Jelentkezésével Ön elfogadja a Fórum Média Kiadó Kft. Általános Szerződési Feltételeit.

Jelentkezés és további információk

Jelentkezni ide kattintva az itt található űrlapon lehet.

Amennyiben a képzéshez kapcsolódóan kérdése van, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken:

Tartalmi kérdések: Hajas Gabriella, +36 1 267 8740, gabriella.hajas@logisztika.hu
és Hoppál Előd +36 1 273 2090, hoppal@forum-media.hu

Lebonyolítási kérdések: Benesch Anita (SCM Tréning Központ), +36 1 267 8740, trening@logisztika.hu

Számlázási kérdések: Szák Renáta (Fórum Média Kiadó Kft.), +36 1 349 2574, szak@forum-media.hu

scm_jpg (1) forum-logo-150x150 2016 adr logistics logo_1

Adjon visszajelzést!