Beszámolók az Ifjúsági Tagozat kurzusáról – folyamatosan frissítve

Beszámolók az Ifjúsági Tagozat kurzusáról – folyamatosan frissítve

Az MLBKT Ifjúsági Tagozata 10 hetes előadássorozatot szervezett 26 éven aluli nappali tagozatos logisztikus hallgatóknak. Az ingyenes, gyakorlatközeli kurzus előadásainak összefoglalóit folyamatosan frissítjük!

1. LOGISZTIKUS FOR SALE – avagy hogyan legyünk jobb érdekérvényesítők a szervezetben”

Az összefoglalót írta: Hidas Gábor

Az MLBKT Ifjúsági Tagozatának 2016-os kurzusát dr. Kovács Beáta, a KSB’98 Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének előadása nyitotta, melyet 2016. március 3-án a Budapesti Corvinus Egyetemen hallgatott meg a tagozat 28 érdeklődő tagja. A vállalati ranglétrát a betanított munkástól az egyik legnagyobb magyarországi kávéipari cég ügyvezető igazgatóján keresztül a stratégiai tanácsadóig végigjárt előadója negyven év szakmai tapasztalatát összegyűjtve igyekezett átadni a hallgatóknak, hogy a szakmai tudás mellett a cégen belüli saját belső marketing is a siker fontos tényezője a logisztikai szakembereknek.

2016-03-03_Kovács Beáta (11)Az érdekérvényesítés a szakmai érdekek érvényesítése a jobb szervezeti teljesítmény szolgálatában, ezért a logisztikusok, mint a vállalat egészének működésére jelentős kihatással bíró szakemberek érdekérvényesítő képessége a vállalat számára sokkal fontosabb, mint ezt sokszor gondolják. A marketingesek – szakmájukból fakadóan – kiválóan el tudják adni saját magukat is, ez pedig a két terület érdekütközése esetén a szervezet egészére nézve negatív következményekkel járhat, ha a logisztikai terület nem tudja megvédeni a saját álláspontját.

Az előadó röviden bemutatta a baby boom, X, Y és Z generációkat, a köztük lévő szakadékok okait, mélységeit és az ebből fakadó lehetséges problémákat is. Az ideális vállalatban mindegyik generáció helyet kap, mivel önmagában se az ismeret, se a tapasztalat nem vezet tudáshoz, a kettő kombinációja szükséges a sikerhez. Hasznos tanácsokat kaptunk a vezetővé váláshoz, a főnökökkel való kommunikációhoz. Például a logisztikusok előszeretettel próbálják meggyőzni a másikat technológiai érvekkel, miközben a másik fél ezt sok esetben nem is érti – ilyenkor fogyasztói előnyt érdemes kommunikálni. Megértettük továbbá, hogy a kudarcok a sikerek kötelező velejárói, a kudarcok is életre nevelnek, azonban semmi sem lehetetlen, önkritikusan átgondolva és újrakezdve előbb-utóbb elérhetjük a sikert.

Az interaktív előadás részeként egy számolós és egy rajzolós tesztben is részt vehettünk, melyek kiválóan illusztrálták az előadás mondanivalóját – a feladatértelmezés és a kommunikáció fontosságát. Valós életből vett példákon keresztül megérthettük, hogy a vállalat egyes részterületei (például marketing és logisztika) miért nem működhetnek kizárólag önállóan, a másik szakterülettel való szoros együttműködés nélkül, valamint hogy a vállalaton belüli politikai játszmák hogyan vezethetnek az egyén vagy a vállalat sikeréhez vagy bukásához. Végül az előadás zárómotívumaként a bizalomról kaptunk személyes példákon keresztül hasznos, életreszóló tanácsokat.

2. Beszerzés – MÉRNÖKBŐL MENEDZSER, MENEDZSERBŐL MÉRNÖK?

Az összefoglalót írta: Srágl Viktória

Az MLKBT által szervezett 10 hetes kurzus, második előadásának fő témája a beszerzés volt. Mérnökből menedzser, menedzserből mérnök? – Kovács József, a KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek beszerzési vezetőjének csütörtök esti előadásán többek között ez a kérdés is felmerült.2016-03-10_Kovács József Bernát (11)

Az itthon is egyre bővülő német cég munkatársa gépészmérnökként kezdte pályafutását, idővel vált csak a logisztika szerelmesévé. Szerinte egyformán fontos az, hogy az ember mindkét oldalt megismerje, kipróbálja, hiszen sokkal hitelesebbé válhat, akár gyártástechnológusok, mérnökök, akár a logisztikai láncban dolgozó szakemberek szemében.

A 2015. év beszerzési menedzserének megválasztott osztályvezető kihangsúlyozta, hogy a beszerzés az, ami egy céget igazán előre vihet. Egyféle gazdasági motorként, hídként szolgál a beszállítók és a gyár között. E híd alappilléreit olyan fontos kérdések alkotják, mint az ár, a szerződéses háttér vagy a készletezés.

Szó esett arról is, hogy a legnagyobb hiba, amibe egy vállalat beleeshet, az a függőség. Legyen szó megszokásról, műszaki kompetenciákról, hiszen a folyamatos fejlődés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy cég meg tudjon állni akár hazai, akár nemzetközi piacon. Fontos az, hogy fel tudjuk mérni a saját, valamint versenytársaink helyzetét, s éppen csak egy orrhosszal kell tudnunk megelőzni őket.

Az este folyamán megtanulhattuk Kovács úrtól, hogy amellett, hogy megéri az, amivel foglalkozunk a legfontosabb, hogy szeressük és élvezzük a munkánkat.

3. Raktározás

Az összefoglalót írta: Szegletesné Lilli Ágnes

A harmadik kurzus során a raktározással kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait osztotta meg velünk Lakner József. A csoport a mindennapi életből vehető példák során tekintette át a raktárszervezési szempontokat, „egy jól működő raktár” ismérveit elemezve. A kezelendő termékek változatossága, a raktári dolgozó emlékezetének összehangolása, a rendszerezettség megteremtésének hatékony módjai mind felmerültek, mint mérlegelendő tényezők. Az informatika támogatási szerepe is előtérbe került a nyilvántartás, illetve a napi betárolási és kiszedési folyamatok háttereként.2016-03-17_Lakner József (6)

Az előadó a raktárfelépítés két sarokkövének a kezelendő termék jellemzőit (mit?), illetve a targonca méretek (mivel?) meghatározó szerepét emelte ki. Emellett többször is felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a raktárszervezésnél érdemes a szűk keresztmetszetek (pl.: lift befogadó mérete, sebessége) keresésére és kezelésére törekedni, mivel a raktári folyamatok gyorsaságát alapvetően befolyásoló tényezők. Közös egyetértés alakult ki arról, hogy egy raktári rendszer akkor lehet jól működő, ha a körülményekhez képest olcsó, melyhez az adottságok és folyamatok elemzése mellett a megfelelő fokú gépesítés megválasztása szükséges.

Az eszközök és az infrastruktúra mellett a raktári dolgozók teljesítményére (ill. hőmérséklet- érzékenységéről) is kitért az előadás, számos példával érzékeltetve azt, hogy az emberi tényezőt is állandóan fókuszálni érdemes. Az ismertetés végén a résztvevők is feltették kérdéseiket, s olyan témákban mélyültek el, mint a szezonalitás kezelésének lehetőségei és az egyes módszerek hatásai, a raktári dolgozó utánpótlás nehézségei, az elfekvő készletek kezelése, a biztonságos készletszintet befolyásoló külső körülmények, a raktári összteljesítmény és a dolgozói teljesítmény mérésére alkalmazható mérőszámok. Összefoglalóan elmondható, hogy további ismeretekkel és élménnyel gazdagodott minden hallgató Lakner József előadásának köszönhetően.

4. Lean

Az összefoglalót írta: Tóth Szabina

Az előadás egyfajta lean bevezetésnek tekinthető a lean világába. Egyetemi-főiskolai hallgatók lévén többen még nem hallottunk vagy viszonylag keveset a leanről, így nem is nagyon indulhattunk messzebbről, ám ahogy azt az előadó is elővezette, ez az alkalom igencsak kis szegletét tudja bemutatni ennek az egész filozófiának. Sztrapkovics Balázs lelkes személyisége, hétköznapi példákkal színesített gyakorlatorientált előadása igazán élvezetessé tette véleményem szerint a részvételt azok számára is, akik idegenkedtek a témától.

2016-03-24_Sztrapkovics Balázs (7)

Saját személyes példáival és élvezhető, humoros előadásmódjával meghozta a hallgatóság kedvét a lean menedzsmentben való elmélyüléshez. Az első részben a lean kialakulásával, fejlődésével ismerkedtünk meg kronologikusan. Néhány szó esett az öt alapelvről, ezt követően pedig az eszköztárából néhány elem kiemelésével mélyebben nyerhettünk betekintést a lean szemléletbe. Ezen eszközök segítségével láthattuk, hogyan ismerhetőek fel a pazarlások, hibák, illetve milyen módon növelhető a hatékonyság, adott költségszint megtartása vagy épp csökkentése mellett:

Az egyik legalapvetőbb eszköz a standardizáció, amely a folyamatok egységesítésével és „megtisztításával”, átvizsgálásával sok pazarlástól szabadíthatja meg az adott vállalatot. Megtudtuk, hogy a vizuális menedzsment hogyan könnyíti meg a munkát és segíti a hatékonyságot egy beszédes munkakörnyezettel.  Megismertük a különböző veszteségtípusokat, hogyan lehet azokat észrevenni, kiküszöbölni és megkülönböztetni egymástól. A Jidoka hogyan garantálja a minőséget és segíti, hogy az adott dolgozó hasznosabban is tölthesse az idejét, minthogy egy gépet őrizne, amennyiben az rendeltetésszerűen teszi a dolgát és a hiba észlelésekor leáll. PokaYoke pedig alapvetően a hiba felmerülését is lehetetlenné teszi, hiszen nem lehet például hibásan összeilleszteni két eszközt a kialakításuk miatt.

Az utolsó rész pedig a problémafeltáró és hibaelemző eszközök egy kis szegletének bemutatásáról szólt:Az Ishikawa  – Halszálka diagram segít feltárni az ok- okozatok összefüggéseit. Lényegében területekre lebontva láttatja a lehető legtöbb problémát, így segít rávezetni a legkritikusabb területre a figyelmet vagy a tényleges gyökérokot megtalálni. A Spagetti diagram a termék/anyag vagy épp a dolgozók útját segít megjeleníteni egy térképen, melynek segítségével láthatjuk, milyen pl. elrendezésbeli változásokkal takaríthatunk meg sok időt, illetve csökkenthetjük le a felesleges mozdulatokat. 5W+1H, azaz az 5 miért és 1 hogyan szintén a gyökérok és arra irányuló megoldás keresésére irányuló módszer.

Összességében, a gyakorlatban is egy átfogó lean bevezetés nem véletlenül több éves folyamat, hiszen egy kultúra kialakításáról beszélünk, ami lassabb folyamat és gondos vizsgálatokat, tervezést igényel. Azonban ezen eszközök mind azt szolgálják, hogy a megfelelő megoldás megtalálása számtalan veszteség kiküszöbölését hozza. Személyes érdeklődési körömben igen nagy szerepet kap a lean, így lehet, hogy elfogult vagyok, de véleményem szerint a tanulmányainkat, még ez a rövidke előadás is ki tudta egészíteni egyes pontokon és más megvilágításba helyezte.

5. Logisztikai projektek menedzselése a gyakorlatban

Az összefoglalót írta: Font Márk

Ez alkalommal Horváth Péter – logisztikai területeken tevékenykedő szakember – a projekt vezetés világába vezette be a hallgatóságot. Tapasztalt vállalati szakemberként számos logisztikai projekt menedzselésében vett részt 18 éves múltja alatt. Többek közt vezetői pozíciókat töltött be a Pannontejnél, a Sole-Mizonál és a Szentkirályinál, így első kézből kaphattunk hiteles információkat és történeteket a projektvezetésről.
Az előadó végig elismert és nagymúlttal rendelkező személyek idézeteivel világított rá minket a projektvezetés rejtelmeire, ezt kiegészítve 1-1 humoros, de lényeges üzenetet magával hordozó példákkal és illusztrált képekkel.

2016-03-31_Horváth Péter (6)
A már sokunk által jól ismert, Görög Mihály-féle projekt definíció megtárgyalását követően, az előadó felvetette a menedzser és a vezető között húzódó különbségeket. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy egy vezető feladata, a célok lefektetése és az emberek, folyamatok befolyásolása, míg a menedzser a kialakult rendszerek irányításáért és fenntartásáért fele. Tapasztalatai és ismeretei alapján elmondta, hogy „vannak vezetők, akik képtelenek vezetői pozícióban tevékenykedni, irányváltásokba fogni”, valamint, hogy a „menedzser tartani tudja az irányt, de megváltoztatni nem!”, amikből megértettük, hogy az egyes pozíciók betöltéséhez és feladatok elvégzéséhez, bizonyos személyiségjegyek és képességek szükségeltetik.
Azonban sosem elég egy rátermett vezető a projekt élére. Az alkalmas projektvezető mellé kell egy kiváló csapat is, ahol szintén kiemelte, hogy nem elég csak szakmai munkájuk és eredményeik alapján kiválogatni a megfelelő csapattagokat, itt is fontos, hogy az adott pozíciókba olyan személyek kerüljenek, akik rendelkeznek a releváns készségekkel. Továbbá hangsúlyozta, hogy a csapat tagjaival történő rendszeres tanácskozás elkerülhetetlen eleme a projekt sikeres megvalósítása érdekében. Mivel projekt alatt komplex, nagyszabású feladatokat értünk, ezért nem tekinthető egy „one-man show”-nak, nem az egyéni teljesítményről szól. A projektnek fázisai vannak, amely előretervezést és ütemezést igényel, ezért a feladatokat részekre kell bontani és hozzárendelni a megfelelő személyekhez.
Ezután az előadó egy példán keresztül bemutatta, hogy számos magyar szervezet rendelkezik helytelenül működő, rutin folyamatokkal, amelyekről tudomást is vesznek, de inkább alkalmazkodnak hozzá, mintsem változtatnának rajta. Úgymond „így is tovább gördül a szekér”. Viszont az ilyen működési hibák kiváló lehetőséget teremtenek nagyszabású projektek indítására. Célszerű külső erőforrásokat és szakértőket belevonni a projektbe, hogy függetlenül vizsgálják meg a helyzetet, ezzel is elkerülve a belső ellenállást.
Az „össze nem érő vasúti sínek” kép emeli ki azt a fontos elemét a projektvezetésnek, hogy bár mások jól végezhetik a rájuk bízott feladatot, az eredmény sokszor drasztikus lehet, ha a vezető nem koordinálja a tevékenységeket és nem követi nyomon a projekt fázisait.
Végezetül összefoglalásként kiemelte a legfontosabb tényezőit egy sikeres projektvezetésnek: nincs sikeres projekt, ha nem rendelkezünk a megfelelő csapattal, ezért már az elején kell időt és energiát fordítani a csapat összeállítására. Kommunikáljunk egymással, amennyire szükséges! Fontos felismerni, hogy nem egyformán gondolkodunk, ezért időt kell szánni, hogy megértsük mások problémáit. És végül tegyünk meg mindent legjobb belátásunk szerint! Merjünk megkérdőjelezni bizonyos evidenciákat és önmagunkat, ha bizonytalanok vagyunk a helyes lépésekről.
Úgy gondolom, hogy Horváth Péter előadása során az általánosnál gyakorlatiasabb ismereteket szereztünk a projektek vezetéséről és annak főbb akadályairól.

6. Gyógyszeripari specialitások – logisztikus szemmel

Az összefoglalót írta: Cseh Gabriella

Az Ifjúsági Tagozat 10 héten át tartó kurzusa alatt a 6. heti előadás volt az, ami a szívem csücske lett, Gyógyszeripari specialitások- logisztikus szemmel, EGIS Zrt. Raktár gazdálkodási osztályát vezető Banyó Tamás ismertetett meg velünk.
Előadása során elsőként magát az Egis Zrt.-t mutatta be. Az Egis egy integrált genetikus gyógyszercég, melyet 1913-ban alapítottak, azaz több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik, nem mutathatnák ezt jobban a számok sem, 579 termék, 152 termékcsalád és 135 féle hatóanyag. Három telephelyük található meg Magyarországon, kettő Budapesten, egy pedig Körmenden. Telephelyeiken történik kutatás és fejlesztés, hatóanyag és késztermék gyártás, továbbá a csomagolás, mely saját vagy bér gyártásként valósul meg.

2016-04-07_Banyó Tamás (1)
Majd pedig a gyógyszeripar nyújtotta kihívásokat tárta fel számunkra, raktári logisztikus szemszögéből. A gyógyszergyártás nagyon nagy felelősséggel jár, hiszen emberi életeken segítenek, életminőségeken javítanak különböző gyógyszereikkel. Szigorú előírások, dokumentálások, követelmények, kontrollok betartása segíti, hogy a gyártás zökkenőmentesen, hiba nélkül történjen. Legnagyobb kihívást az jelenheti, hogy a különböző gyógyszerek gyártása során, más-más kémia anyagot használnak fel, melyeknek mind szállítása, mind pedig tárolása odafigyelést igényel. A raktári területet érintő kontrollok közül megemlíteném a Tárolási körülmények GMP kontrollja, mely hőmérséklet és páratartalom szinten tartásáért felelős, mert vannak olyan gyógyszerek, amelyeknél a hőmérséklet megváltozása huzamosabb ideig kárt tehet a hatóanyagban, azaz a gyógyszert meg kell semmisíteni. Ennek szabályozására alkalmazzák a hőmérséklet monitorozást, lényege, hogy a raktár különböző területein RF érzékelők vannak elhelyezve, melyek, ha változást észlelnek azonnal e-mailben, telefonon riasztanak, továbbá folyamatosan nyomon követhető az adott érték és minden adat huzamosabb ideig meg is marad. A Készlet kontroll sem elhanyagolható, mely magába foglalja, melyik termék vagy anyag az, amelyet szeparálva kell tárolni a többitől, nem túl célszerű egy helyiségben tárolni azt, ami tűzveszélyes és víz érzékeny.
Nem csak a tárolás tartogat kihívásokat, hanem az ellátási lánc is, melyeket igyekeznek minél korszerűbb módszerekkel működtetni. Ennek egyik lehetősége a ’sarzs’, lényege hogy a termék egyedi azonosítót kap, mellyel követhető a termék, továbbá dokumentált a szállítási folyamat, mely 10 évre vissza is kereshető. További specialitás a ’sarzs’ homogén tárolás, a státusz követés és FEFO, First expired – First out, azaz a rendelések közül mind a gyártási, vevői kiszolgálása lejárati dátum szerint.
Csomagolás volt az utolsó állomása az előadásnak, melynek legfontosabb célja, hogy van, hamisított gyógyszer ne engedjék az ellátási láncba bekerülni. Minden gyógyszer egyedi azonosítója tartalmaz szériaszámot, termékkódot, gyártási-számot és a lejárati időt. Mátrix kód használata terjedt el mivel, több karaktert képes tárolni, kisebb méretű, továbbá ha megsérül is használható.
Összességében, bár én elfogult vagyok, nekem a gyógyszeripari logisztika és kihívásai mindig közelebb állt a szívemhez, mint a logisztika más-más területei. Számomra az előadás széles körű betekintést adott a gyógyszergyártás nehézségeibe, sokszínűségébe és úgy érzem megerősítette bennem, hogy kitartsak amellett, hogy én is a gyógyszergyártásba szeretnék dolgozni.

7. Kihívások egy logisztikai szolgáltató életében

Az összefoglalót írta: Strommer Diána
Az MLBKT 10 hetes kurzus sorozatának hetedik hetében Dobos István előadását hallgathattuk meg. Az előadás során a logisztikai szolgáltatók kihívásaival foglalkoztunk a Hungarian Alliance Logistics Kft. logisztikai és üzemeltetési vezetőjének segítségével. Az előadásából megtudhattuk, hogyan válik logisztikai vezető egy öntő mérnökből.
Az előadás során megismerkedhettünk a Renault és Nissan alkatrészeket kiszolgáló raktár működési sajátosságaival. A komplexum ismertetése során fény derült arra, milyen hátrányok adódhatnak a raktár területének bérléséből, milyen minőségi problémák merülhetnek fel ezáltal. Szó esett arról is, hogy mik az alapvető operatív és támogató folyamatok, illetve, hogy hogyan valósul meg ezek SAP alapú támogatása. A munkavállalók és alvállalkozók teljesítményének mérésére is megismertünk bevett gyakorlatokat.
A napi operáció folyamatai mellett az aktuális kihívásokat is terítékre kerültek. Többek között a készletek csökkentésére ugyanakkor tökéletes kiszolgálásra való törekvés, a megfelelő munkaerő biztosítása, illetve a sokszor önmagukkal is ellentmondásban álló mutatószámok problémája. A jövőre tekintve is vannak fontos kihívások. Szükség van többek közt a csomagolások, a transzportok szervezése és a munkaerő kiválasztásának területén fejlődés elérésére.

2016-04-14_Dobos István (5)
Útravalóként néhány jó tanácsot is kaptunk. A kapcsolati tőke és az emberi kapcsolatok fontossága nagyon fontos. Emellett a munkavégzés során a tisztelet és együttműködés alapelveit kell alkalmazni. Fontos a folyamatos fejlődés, tudás iránti vágy, illetve az adott feladat irányába mutatott elkötelezettség és lojalitás. Az említettek mellett pedig nem szabad elfeledkezni a józan paraszti észről sem a problémás kérdések megoldásánál.

8. Szállítmányozás

Az összefoglalót írta: Dél László

Az Ifjúsági Tagozat kurzusának előadója április 21-én, a Logisztika Napján dr. Kopp Kristóf, a DB Schenker vasútlogisztikai osztályvezetője volt. Kristóf röviden beszámolt a Schenker magyarországi leányvállalatának tevékenységéről, majd a hangsúly a vasútlogisztikai tevékenységekre került. A Schenker egyrészt a DB Cargo nevű magánvasúttársaságán keresztül, másrészt szállítmányozó vállalatként vesz részt a vasúti árutovábbításban (amelyhez más vasúttársaságok szolgáltatásait is igénybe veszi).

Az interaktív beszélgetés során nagy hangsúlyt kaptak a Kína és Európa közötti vasúti kapcsolatok, mivel a Schenker szolgáltatásai között ezek váltak hangsúlyossá az utóbbi időben. A vállalat menetrendszerinti irányvonatokat működtet a transz-eurázsiai folyosón, de vasúti gyűjtőszolgáltatásokkal és kisebb konténercsoportok továbbításával is foglalkozik (például az Operaház oszakai produkciójához is a Schenker szállította a díszleteket). Megtudtuk, hogy a tengeri és légi fuvarozási módok mellett igen is van létjogosultsága a vasútnak a távol-keleti relációkban, a különböző nehézségek ellenére. Ilyen nehézség például a nyomtávváltás az oroszok felé, de mivel túlságosan költséges lenne több ezer kilométer infrastruktúrát kicserélni, így valószínűleg ez a helyzet továbbra is fenn fog állni.

Eltekintve a kínai kapcsolatoktól, Magyarországon a vasúti áruszállítás részaránya 18% körüli, amely az utóbbi évek alatt nem igazán változott. A vasút a magas költségek, a túlszabályozott (és a közúthoz képest jóval komplexebb) működés, a túlterhelt és elavult infrastruktúra miatt állami támogatás hiányában nem tud igazán vonzó lenni más fuvarozási módokkal szemben. Az árverseny így is nagy a piacon, a jutalékok pedig ennek megfelelően egyre kisebbek, az értékesítés szerepe pedig meghatározóvá vált az utóbbi években. Az ajánlatok esetén az ár a döntő tényező, de ez nagyban függ a szállított termékcsoportoktól is. Az autóiparban például nagy szerepet kap még a minőség és a hosszú távú partnerkapcsolat is, a Schenker például már több mint 10 éve a győri Audi gyár kizárólagos vasútlogisztikai szolgáltatója. Kristóf az innovációban látja a jövő zálogát, vagyis szerinte figyelni kell a világpiac uralkodó trendjeit, azoknak megfelelően kell mindig valami újat kitalálni és abban piacvezetőnek lenni pár évig, amíg a konkurencia meg nem jelenik.

Szó esett még a RoLa forgalom újraindításáról is (amelyre az előadó szerint nincs reális esély a magas költségek és az állami támogatás hiánya miatt), a V0-s vasúti körgyűrűről, és a Budapest-Belgrád vasúti korridor felújításáról (és jelenlegi problémáiról) is.  Összességében azt mondhatom, hogy nagyon érdekes előadáson vehettünk részt, és a résztvevők minden vasúttal kapcsolatos kérdésükre választ kaptak.

2016-04-21_dr.Kopp Kristóf (1)

9. Nullemissziós városi áruszállítás: a teherbiciklitől az elektromos furgonig

Az összefoglalót írta: Tichy Roland

Az MLBKT Ifjúsági Tagozatának idei 9. kurzusalkalmán már érezni lehetett a vizsgaidőszak közeledtét. A jelen lévő kemény mag azonban aligha bánta meg, hogy eljött, ugyanis egy nem mindennapi előadást hallgathatott meg Kilián Zsolt előadásában. Zsolt a Hajtás Pajtás kerékpáros futárcég képviseletében adott elő a teherbiciklizésben rejlő lehetőségekről és újfajta city logisztikai megoldásokról.

Zsolt közlekedésmérnökként egy EU-s pályázat kapcsán került kapcsolatba a biciklisfutárokkal és olyan sikeres volt az együttműködés, hogy tanácsadóként azóta is náluk dolgozik. Röviden a sikertörténetről: a Hajtás Pajtás  3 évre 110 ezer eurót (33 millió forint) nyert elektromos rásegítésű áruszállító kerékpárok tesztelésére még 2013-ban a Cyclelogistics Ahead nevű uniós projekt keretében. A tapasztalatok összegyűjtése után ma már több típusú teherbicikli is segíti a belváros kiszolgálását, emellett sikerült egy tisztán elektromos meghajtású Nissan e-NV200 furgont is beszereznie a cégnek. A nullemissziós flotta a csomagküldő szolgálatok figyelmét is felkeltette, így 2015 óta a GLS Hungary összes 5. kerületi csomagja naponta egyetlen teherautóval érkezik/távozik a Hajtás Pajtás újraelosztó központjába/ból. Innen már kipufogógáz-mentes eszközökkel kézbesítik és gyűjtik be azokat. A több mint egy éves együttműködés után Zsolt már nyereségesnek nevezte az üzletágat, így úgy tűnik, hogy egy valóban sikeres, hosszú távon is fenntartható, környezetbarát, élhető várost eredményező city-logisztikai megoldás megvalósulását látjuk.

Az előadás során szó volt city-logisztikai kihívásokról, városfejlesztési kérdésekről, jellegzetes budapesti problémákról, kitartásról, elhivatottságról és nem utolsó sorban egy újfajta üzleti modellről. Jó volt látni egy olyan projekt bemutatását, mely megvalósítja azokat a city-logisztikai elképzeléseket, melyeket eddig csak tankönyvek elméleti példáiként ismertünk, és örömteli volt azt hallani, hogy lehet létjogosultsága egy ilyen projektnek még olyan politikai környezetben is, mint ami jelenleg Budapesten tapasztalható.

Az előadó stílusa rendkívül laza és közvetlen volt, a sok személyes példa és történet során betekintést nyerhettünk a biciklisfutárok mindennapjaiba és megérthettük, hogy az egész siker kulcsa valami olyan elhivatottság, amit csak az érthet meg, aki minden nap a nyeregben ül. Ezt a szakmát nem lehet muszájból csinálni, de akkor nem is működne. Ehhez fanatikus bringások kellenek, erre pedig jó példa Zsolt is, aki autó helyett cargo biciklit vett és azzal jár ma már mindenhova. Rendkívül hiteles és inspiráló volt vele beszélgetni.

Az előadás végén az egyébként világjáró előadó fényképeibe nyerhettünk betekintést és láthattuk a világ más városaiban működő teherbiciklis megoldásokat. Az estét pedig Zsolt cargo kerékpárjának megtekintése zárta a Corvinus előtt, amit szerencsére érintetlenül hagytak az előadás ideje alatti kíváncsiskodó járókelők. Az igazán vállalkozó kedvűek még egy körre is elvihették a bringát az egyetem előtt.

2016-04-28_Hajtás Pajtás (9)

Adjon visszajelzést!