Tizennégy évig a Beszerzési Vezetők Klubja élén – Kemendy Nándor

Tizennégy évig a Beszerzési Vezetők Klubja élén – Kemendy Nándor

Sokan, akik nem ismerik közelebbről, nem is tudják róla, mennyire elhivatott, ha a szakmájáról van szó. Szakmai közösségépítő erejének is köszönhető, hogy harmadmagával megalapította a Beszerzési Vezetők Klubját, ami már tizennégy sikeres évet tudhat maga mögött.

 

Hogyan jött az ötlet, hogyan emlékszel vissza a Beszerzési Club alakulására?

kemendy_nandorAz ötlet mindig sokkal korábban jön, mint a tényleges akció. 1994-ben kerültem a CHINOIN/SANOFI gyógyszeripari céghez beszerzési vezetőként. Már az első időszakban elhatároztam, hogy a többi gyógyszergyár beszerzési vezetőivel felveszem a kapcsolatot, hogy megismerkedjünk egymás munkájával, s ezen keresztül megfelelő benchmark adatokra tegyünk szert. Még ebben a megelőző fázisban 1995 elején jött egy meghívó a GE Tungsram beszerzési igazgatójától Baracskai Ferenctől, amelyben Beszerzési Igazgatók és Managerek Klub ülését kezdeményezte. Ez sajnos elmaradt, de bennem akkor megfogalmazódott az, hogy szükség lenne egy szakmai közösségre, ahol az aktuális kérdéseket megbeszélhetjük. 1995 őszén Kiss Péter kezdeményezésére résztvettem és előadást tartottam az MLBKT kongresszusán, s további, más iparágban dolgozó kollégával ismerkedhettem meg.

Ezt követően hosszú szünet következett, míg 2002 tavaszán az MLBKT szervezésében került sor egy 2 napos beszerzési tréningre Albert Gasser, a svájci Ciba Geigy gyógyszergyár korábbi beszerzési igazgatója vezetésével, amelynek a mottója „Purchasing as profit maker” volt. Itt találkoztam Billingné Árvai Anikóval, aki akkor az MLBKT elnökségének tagja volt. Beszélgetésünk során kialakult ötletet, miszerint egy, a beszerzési kollégákat megszólító klubot szervezünk, tettek követték. A következő fél év aktív megbeszélésekkel és egyeztetésekkel telt, amely azt eredményezte, hogy 2002. október 17-én végül megalakult a Beszerzési Club (BC), így írva, mert a BK nagyon közönséges hangzású és rövidítésű lett volna. A megalakulást a dokumentumok szerint az alapítók: Billingné Árvai Anikó, Vörösmarty Gyöngyi és jómagam kezdeményeztük. Innen számítjuk a Klub létezését.

Milyen célokat tűztetek ki magatok elé?

A célunk az volt, hogy a beszerzéssel foglalkozó gyakorlati és az oktatásban, kutatásban dolgozó szakemberek számára közös fórumot teremtsünk. Céljaink között szerepelt az is, hogy a még csak ébredező beszerzési szakma tekintélyét megteremtsük és öregbítsük, az akkor éppen az EU csatlakozás küszöbén álló magyar gazdasági szereplők körében. Már akkor felmerült a kiemelkedő beszerzési tevékenység elismerésének gondolata is.

Voltak olyan mérföldkövek, amelyek döntően hatással voltak a BVK életére?

A kezdeti lendület 3-4 év után megtörni látszott, s ezért már 2006-ban arra jutottunk, hogy új lendületet kell vennünk, ha előre akarunk lépni. Közben a beszerzés, mint szakma is egyre markánsabb képet öltött, s a versenyszférában új tehetséges kollégák kerültek vezetői pozíciókba. Ekkor úgy döntöttünk, hogy a Beszerzési Vezetők Klubja (BVK) néven folytatjuk a tevékenységünket. Ez egy oldalról a potenciális szakmai érdeklődők körét szűkítette, de talán egy erősebb és egységesebb szakmai fókusz alakult ki, mivel úgy éreztük, hogy „szabadidős elfoglaltságként” nem tudunk egy lényegesen szélesebb érdeklődést kezelni. Több helyről is kaptunk olyan kritikát, hogy „elitista” Klub vagyunk. Fontos tudni, hogy a rendezvényeink nem csak a vezetők számára, hanem beosztott kollégák számára is elérhetőek. A későbbiek során tudatosan próbáltunk az utánpótlásra is gondolni, pl. a Budapesti Corvinus Egyetem szakirányú továbbképzése formájában is.

Mire vagy a legbüszkébb, mi a legkedvesebb emléked?

Jó visszagondolni arra, hogy hosszú éveken keresztül egy lelkes, nagy tudású és tapasztalatú csapat tagja lehettem. Büszke vagyok arra, hogy éveken keresztül együtt dolgozhattam a beszerzési közösség építésén Gábor Zsolt, Vörösmarty Gyöngyi, Werle Zoltán, majd később Szabó Ákos és Giltán Tivadar kollégákkal. Kiemelném az oktatási területen a Budapesti Corvinus Egyetem Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzésének beindítását, amelyet a BVK kezdeményezett és az oktatói között több tagunk is részt vesz. 2016 őszén már a 7. évfolyam indul. Évfolyamonként 20-22 beszerző kolléga szerzett szakmai képzettséget. Ezzel elértük, hogy a beszerzési szakma is rendelkezik már intézményes képzéssel. 2016-ban már 8. alkalommal fogjuk meghirdetni és kiadni Az Év Beszerzési Menedzsere címet. 2012-ben került sor az első BVK beszerzési szakmai konferenciára, amelyet egy év kihagyással tovább folytattunk, s lassan már a szakmai közvélemény is számít rá az éves programja tervezésénél. Az MLBKT kongresszusok beszerzési szakmai programjának kialakítása és annak menedzselése évek óta már szintén a BVK néhány elkötelezett tagjának munkáját dicséri.

Kérdezhetünk a további terveidről?

Azon szerencsések közé tartozom, akik számára a munkájuk egyben a hobbijuk. Ezt a BVK-ban különösen egyfajta flow-ként éltem meg. Amennyiben a tagság és a vezetőség igényt tart rá, akkor nem szeretnék eltávolodni a BVK-tól, s ha nem is operatívan, mint eddig, de szívesen támogatnám tovább a szervezet munkáját. Az alkalmazotti pályafutásomat már korábban befejeztem, de egy, a beszerzési területen működő tanácsadó cégben igyekszem a korábban megszerzett tudásomat és tapasztalatomat az azt igénylő gazdálkodó szervezeteknek átadni. Meggyőződésem, hogy a cégek jelentős részénél a beszerzés még komoly hozzáadott értéket képes szállítani.

 

Giltán Tivadar, a BVK új elnöke az új vezetőség első ülésén megköszönte Kemendy Nándor tizennégy évnyi áldozatos munkáját a hazai beszerzési közösség építésében, a beszerzői szakma megítélésének emelésében. Nándor az új vezetőségben továbbra is komoly szerepet vállal, munkájára, tapasztalatára nagyon számít a Beszerzési Vezetők Klubja.

 

Adjon visszajelzést!