EKAER változások a 2017-es adócsomagban

Az EKAER tekintetében újdonságok és jelentőséggel bíró változások is bekerültek az érintett szabályozások szövegébe.

 

Fontos és lényeges változás az Adózás Rendjéről Szóló törvényben, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzés során megállapított valótlan adattartalmú bejelentést abban az esetben is szankcionálja, ha a bejelentett mennyiségnél kevesebb a fuvarozott termék mennyisége. Ebben az esetben a bejelentett és a ténylegesen fuvarozott áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

A változás érinti az állami adó- és vámhatóság által felhelyezett hatósági zárak eredeti állapotban történő megőrzésére vonatkozó szabályokat is. Az itt megfogalmazottak be nem tartását a hatóság magánszemély esetén 200 000 és 500 000 forint, magánszemélynek nem minősülő fuvarozó esetén 500 000 és  1 000 000 forint bírsággal szankcionálhatja.

A szabályozás szerint a fuvareszközt a hatóság visszatarthatja, amennyiben a bírság megfizetésére kötelezett nem rendelkezik magyar adószámmal, adóazonosító jellel, és székhelye, lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helyen nem Magyarországon van.

Augusztus 1-jén hatályba lépő jelentős változás az adózás rendjéről szóló törvény szövegében az a kitétel, amely a 22/E. §-t kibővíti azzal, hogy az „Útdíjköteles gépjárművel végzett” szövegrész helyébe az „Útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett” szöveg kerül. Ezzel a törvénymódosítással az EKAER kötelezettség kiterjesztésre került a nem kockázatos termékek nem útdíjköteles járművel történő fuvarozási eseteire is , ha a megrakott gépjármű tömege a 3,5 tonnát meghaladja.

A hatályos rendelet a Magyar Közlöny 2016. évi 87. számában olvasható.

Mentés

Mentés

Mentés

Adjon visszajelzést!