Az Európai Bizottság eCommerce csomagja

Az Európai Bizottság eCommerce csomagja

Az Európai Bizottság új eCommerce csomagot mutatott be az európai e-kereskedelem növelésére május 25-én, amelyben a „Bizottság új szabályokat javasol az e-kereskedelemre vonatkozóan, hogy segítse a fogyasztókat és a vállalkozásokat abban, hogy maradéktalanul ki tudják aknázni az egységes piacban rejlő előnyöket”

 

A benyújtott javaslat összhangban van a Bizottság digitális egységes piacra és az egységes piacra vonatkozó stratégiájával.

 

A javaslat alappillérei:

  • a területi alapú tartalomkorlátozás elleni fellépés,
  • a tagállamok közötti csomagküldés hatékonyabbá tétele,
  • a díjszabás csökkentése,
  • a nagyobb fokú védelem biztosításával és a szabályok jobb érvényre juttatásával történő a vásárlói bizalom növelése.

„A területi alapú forgalomkorlátozás, valamint az állampolgárság, lakóhely vagy székhely alapján történő megkülönböztetés elleni fellépés” jegyében a benyújtott csomag biztosítani kívánja, hogy azok a vásárlók, akik egy másik EU ország kereskedőjétől kívánnak árut vagy szolgáltatást vásárolni, az árak és/vagy a fizetési feltételek tekintetében ne részesüljenek hátrányos megkülönböztetésben.

Az olyan jellegű diszkriminációs gyakorlat ellen lép fel – többek között – a benyújtott szabályozás, amikor egy kereskedő átirányítja az adott országban működtetett WEB lapjára a vevőt a kereskedő számára előnyösebb kondíciók érvényesítése érdekében. Ennek a fajta gyakorlatnak a tervezet szerint nincs helye az EU egységes piacán.

A javaslat a határon átívelő csomagküldési szolgáltatások árainak átláthatóságára és a rájuk vonatkozó felügyelet megerősítésére is fókuszál. Az EU adatokat fog átadni a nemzeti postai szolgáltatásokat szabályozó állami hatóságoknak, elősegítve ezzel annak megítélését, hogy a szolgáltatás árak arányban állnak-e a ténylegesen felmerülő költségekkel.

 

Az elektronikus kereskedelembe vetett fogyasztói bizalom növelését célozzák azok a tervezett intézkedések, amelyek a tagállami hatóságok jogosítványait kiterjeszti az alábbiakra:

  • Az e-kereskedők korlátozzák-e területi alapon a vásárlási lehetőségeket?
  • Az értékesítés utáni feltételek harmonizálnak-e az uniós joggal?
  • Elrendelhetik a tisztességtelen gyakorlatot folytató WEB helyek azonnali leállítását.
  • Lekérdezhetik a domain szolgáltatókat és a bankokat a tisztességtelen gyakorlatot folyatató kereskedők kilétének megállapításához kellő adatokat.

Bővebb információ itt olvasható.

Adjon visszajelzést!