Már elérhetőek az uniós informatikai kombinált hitelek

Már elérhetőek az uniós informatikai kombinált hitelek

Március 8-tól pályázható három infokommunikációs fejlesztéseket támogató kombinált hitelprogram

 

Mindegyik felhívás esetében a vissza nem térítendő fejlesztési forrásokat a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, a kedvezményes kamatozású kölcsönöket pedig a Magyar Fejlesztési Bank által működtetett 442 MFB Ponton lehet igényelni.

 

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása pályázat

A vállalkozások összesen 10,1 milliárd forintra pályázhatnak – amelyből a vissza nem térítendő támogatás 4,5 milliárd Ft, a kölcsön pedig 5,6 milliárd Ft – „Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása” című pályázati felhívás keretében.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) felhívásának célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását. Ezen felül támogatja a már külpiaci tevékenységet folytató mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépését is.

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások 2-40 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatást, és 2,5– 50 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsönt nyerhetnek el.

A GINOP egyik kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. A digitális gazdaság jelentős értéket képvisel a magyar gazdaságban: a GDP több, mint 21-22 %-át, a foglalkoztatás több mint 15,5%-át, a magyar K+F ráfordítások több mint 10 %-át, az export 8,3%-át a digitális (termelő, szolgáltató és felhasználói) gazdaság adja – emlékeztetett Rákossy Balázs.

A kölcsön futamideje a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, a kamat 1%/év.

 

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása pályázat

A mikro-, kis- és középvállalkozások a „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című pályázati felhívás keretében összesen 42,9 milliárd Ft-ra pályázhatnak, amelyből a vissza nem térítendő támogatás 21 milliárd forintot, a kölcsön pedig közel 21,9 milliárd forintot tesz ki.

A kormány számára kiemelten fontos a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása, és a vállalkozások piacon maradásának, munkahelyteremtő-és megtartó képességének egyik feltétele, hogy lépést tudjanak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket – mondta az államtitkár.

A felhívás fő célja – vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén – a vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása, valamint felhőalapú és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztésének és bevezetésének támogatása a kkv-k körében.

A kölcsön futamideje a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, a kamat pedig 1%/év.

A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 1-24 millió Ft, míg a kölcsön 1,25 – 37,5 millió Ft lehet. A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

 

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatására pályázat

A mikro-, kis- és középvállalkozások összesen  4,5 milliárd forint értékben pályázhatnak „Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatására”. A programban a vissza nem térítendő támogatás összege 2 milliárd Ft, a kölcsöné 2,5 milliárd Ft.

A felhívás a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja.

A program főként azokat a magyar IT alkalmazás szolgáltatókat célozza meg, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiány mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek a mezőgazdaság, élelmiszeripar, a járműipar, az építőipar és a turisztika.

A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS), mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

A vállalkozások 17,5 – 175 millió Ft vissza nem térítendő támogatást, valamint 20-300 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsönt nyertnek el.

A kölcsön futamideje a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, a kamat 1%/év.

 

A kombinált hitelprogramokról részletes információ olvasható a www.mfbpont.hu, illetve a www.palyazat.gov.hu oldalon.

(NGM)

Adjon visszajelzést!