Professzionális prezentáció készítés

Workshop a Lean Tagozat szervezésében

 

A Lean tagozat megtartotta második, kommunikációs témával kapcsolatos rendezvényét 2017.03.28-án. Ennek a rendezvénynek a témája a „Professzionális prezentáció készítés” volt. Az előadó, Fésüs Norbert logisztikai rendszertervező és folyamatfejlesztő mérnök, nem mellesleg az MLBKT Kongresszusára előadókat felkészítő mentor is.

Az előadás egy kis beszélgetéssel kezdődött, amiből kiderült, a legtöbb ember részt vett már olyan prezentáción, ami az elejétől kezdve magával ragadta, igazi érdeklődéssel tudta végighallgatni, és a végén szinte sajnálta, amikor véget ért. Többek elmondása szerint sajnos olyan prezentációkon is gyakran részt kell venniük az embereknek, ami kínszenvedés nem csak a hallgatóság, de az előadó számára is. Az előadás során a cél az volt, hogy az előadó mind elméletben, mind pedig gyakorlatban bemutassa a résztvevőknek, miként tudnak olyan prezentációt készíteni, amivel a megfelelő üzenetet át tudják adni a hallgatóságnak élvezhető formában, oly módon, hogy az valóban célt érjen.

Egy rövid elméleti, de mégis gyakorlatias összefoglaló következett a prezentáció készítés lépéseiről, melyben többek közt azt is megtudtuk, hogy a prezentáció készítés folyamatában a konkrét diák elkészítése a munka 10-20%-át teszi ki (természetesen a megfelelő szoftver ismeret mellett). A munka nagyobbik részét a felkészülés, az előkészítés és a gyakorlás jelenti.

Az előadás további részében a hatásos prezentáció készítés gyakorlati részével, tehát a diák elkészítésével foglalkoztunk. Példákon keresztül megismertünk olyan fogalmakat és szabályokat, mint a „jel/zaj viszony”, „képdominancia”, „üres tér” és „ismétlődés”. Bemutatásra kerültek konkrét, a való életből vett példák is, melyeken keresztül még jobban sikerült megértenünk az elhangzottakat. Ezt követően lehetőségünk volt gyakorolni is néhányat a bemutatott megoldások közül, és számos információval lettünk gazdagabbak azt illetően, hogy hogyan, milyen forrásból tudjuk továbbfejleszteni a prezentációkészítési ismereteinket illetve előadói készségeinket.

Az előadás végére mindenki számára világossá vált, hogy életünk számos területén, kezdve az iskolai házi feladat prezentációtól a céges prezentációkon és tréningeken át a konferenciákig tökéletesen alkalmazhatóak az elhangzottak, és mindenkinek törekednie kellene arra, hogy fejlessze prezentációs készségeit.

Seres Richárd

Adjon visszajelzést!