Lecsapnak a jogosulatlanul működő közúti fuvarozókra

Lecsapnak a jogosulatlanul működő közúti fuvarozókra

Az ellenőri csoportok 0–24 órában tevékenykednek

 

A magyar közúti fuvarozók üdvözlik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) szervezetén belül létrejött közúti ellenőrzési munkacsoport tevékenységének megkezdését. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) elkötelezetten támogatja a tematikus ellenőrzéseket lefolytató speciális közúti ellenőri szervezet felállítását, és kész továbbra is megadni minden támogatást a jogosulatlan fuvarozás visszaszorítását szolgáló intézkedésekhez – mondta sajtótájékoztatóján Somogyi Gábor, az MKFE főtitkára.

Az NFM-től kapott tájékoztatás szerint az ellenőrzési tevékenység az elmúlt hetekben aktívvá vált a keleti régiókban, a Dél-Alföldön és Budapest környékén. Tudomásunk szerint eddig több mint 20 millió forint bírságot vetettek ki, főleg a bilaterális vagy CEMT-engedély hiánya, helytelen kitöltése, illetve CMR-fuvarlevél helytelen kitöltése miatt. Az ellenőri csoportok 0–24 órában tevékenykednek, változó műszakokban és változó helyszíneken.

A jogosulatlan fuvarozás szigorú ellenőrzésének bevezetése nagy és fontos lépés a hazai vállalkozások versenyképességének megőrzése és sok száz magyar cég túlélése, fejlődése szempontjából – folytatta az MKFE főtitkára. Évente több tízmilliárd forintra becsülhető az a fuvardíj-bevétel, amelytől a magyar fuvarozási vállalkozások elesnek a jogsértő módon dolgozó konkurens kamionosok egyenlőtlen feltételeken alapuló árversenye miatt. Természetesen nem Magyarországon adóznak a bilaterális megállapodások alapján kicserélt engedélyek nélkül, illetve a Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) által kiadott CEMT multilaterális engedélyek hiányában, vagy hamisított papírokkal dolgozó külföldi kamionosok.

Míg az utóbbi öt évben a magyar vállalkozások árutonna kilométerben mért összes nemzetközi fuvarozási teljesítménye 12 százalékkal nőtt, addig az engedélyköteles, azaz Európai Unión kívüli viszonylatokban felgyorsult a magyar vállalkozások piacvesztésének folyamata. Az eltérő gazdasági környezet által támasztott egyenlőtlen versenyfeltételek következtében 2011 és 2016 között 55 százalékkal kevesebb bilaterális engedélyt tudtak a magyar vállalkozások felhasználni. Öt év alatt közel 1900 vállalkozással (23%) csökkent a bejegyzett hazai nemzetközi fuvarozók száma.

Míg 2011-ben a rendelkezésünkre álló engedélyek valamivel több mint 50 százalékát használták fel az Unión kívüli országokba fuvarozó magyar vállalkozások, addig 2016-ban ez az arány 30 százalék alá esett úgy, hogy az engedélyfelhasználás szabályai nem változtak.

Az országok felhasználásában kialakult aránytalanságok, az egyes országokkal fennálló liberalizált forgalmak, illetve a CEMT-engedélyek tekintetében is fennálló hasonló mértékű aránytalanságok miatt a bevételkiesés, piacvesztés legalább 50 milliárd forint lehet.

A közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről szóló 2015-ben elfogadott kormányhatározat ezért fogalmaz úgy, hogy „a piac és a magyar fuvarozási vállalkozások védelme érdekében fokozni kell a külföldi fuvarozók tevékenységi jogosultságának ellenőrzését, és meg kell teremteni a hatékonyabb ellenőrzés személyzeti, technikai és pénzügyi feltételeit”. Megnyugtató számunkra, hogy a programnak ez az eleme is a megvalósulás útjára lépett – mondta Somogyi Gábor.

Az ellenőrök felkészítésében az NFM szakmai stábja mellett az MKFE leányvállalata, a Közúti Közlekedési Akadémia és szakértő oktatói jelentős részt vállaltak. A modulrendszerű képzésben az ellenőrök elméleti képzést és gyakorlati felkészítést kaptak, illetve szigorú, számítógépes vizsgán kellett számot adniuk felkészültségükről. Ez kiterjedt az asszertív intézkedés-taktikai képzésre, a közigazgatási eljárási ismeretekre, a korrupcióellenes intézkedésekre való felkészítésre, az engedélyellenőrzéshez szükséges információkra, a súly- és tömegmérésre.

Somogyi Gábor végezetül hangsúlyozta, hogy a közúti közlekedésben részt vevő nehéztehergépjárművek és személyszállítást végző járművek ellenőrzésének hatékonyabbá tételével a cél a közlekedésbiztonság javítása, az útvagyon védelme és a közúti közlekedésben részt vevők komfortjának, élet- és vagyonbiztonságának növelése. A jogosulatlan fuvarozókkal, vagy az adót, illetve útdíjat nemfizetőkkel szembeni hatékonyabb fellépés biztosítja a jogkövető fuvarozók versenyképességének megőrzését.

(MKFE)

Adjon visszajelzést!