Ami a lean eredmények mögött van: hogyan tanulhatunk egymástól hatékonyan a leanről?

Előadás a Lean Tagozat szervezésében

A Lean tagozat szervezésében 2017.06.08-án megrendezésre került egy lean tanulással, tudásmegosztási lehetőségekkel kapcsolatos előadás „Ami a lean eredmények mögött van: hogyan tanulhatunk egymástól hatékonyan a leanről?” címmel. Az előadók, Demeter Krisztina tanszékvezető egyetemi tanár és Losonci Dávid egyetemi adjunktus voltak. A két szakember nem mellesleg a Lean Tagozat korábbi vezetői is voltak. Az előadás fókuszában a szervezeten belüli és szervezetek közötti lean tudásátadás kérdésköre állt.

A program egy rövid elméleti áttekintéssel kezdődött, melyben olyan izgalmas témákról volt szó, mint például a Lean piramis, az ismeretszerzés különféle módjai, és a tudás gyenge valamint szoros kapcsolatokon történő megosztása.

A Lean piramis szerint a szervezetek lean tevékenységeiről leggyakrabban csak az eredményeik és projektjeik kapcsán van információnk. Ha ennél mélyebbre szeretnénk ásni, akkor jönnek az üres közhelyek, és mindenre a „LEAN” kifejezés a válasz. Ám arról, hogy milyen tanulási folyamatok, milyen tudásmegosztás és tapasztalások állnak az eredmények mögött, kevés szó esik.

A tudás megszerzésének módjairól szóló rész szintén lebilincselő volt. Megtudtuk, hogy a tudás megszerzése történhet explicit és tacit módon. Azonban ez csak a két véglet, melyek között végtelen számú lehetőség van a tanulásra. Losonci Dávidék kutatása szerint a cégek lean transzformációk esetében általában két utat szoktak választani. Az első, amikor eszközorientáltan, felülről vezérelve ráerőltetik a szervezetre a leant, tudván, hogy az megtapasztalva belátja annak szükségességét. A másik lehetőség, amikor az elveket fektetik le, és az igényt ébresztik fel a szervezetben, majd alkalmazzák a szükséges eszközöket/módszereket. Érdekes módon mindkettő lehet jó megoldás. Viszont az, hogy melyik a járható út, nagymértékben függ a szervezeti kultúrától.

Az előadás második részében kiscsoportos munka következett, melynek célja az előadók kutatási eredményeinek „rekonstruálása” volt. A jelenlévők csoportokba lettek osztva. Hogy ki melyikbe került, azt a munkahelyének a mérete döntötte el. A teamek feladata a lean tudásmegosztási lehetőségek meghatározása volt. Mindenki a cégére jellemző tudásmegosztási gyakorlatot gyűjtötte össze, majd ezeket összegezték csoport szinten is. Ezt követően minden csoport elemezte a saját eredményeit, majd kiválasztotta a leghatékonyabb tudásmegosztási formákat a felmerült lehetőségek közül. Végül egy közös eredménybemutatás következett.

A feladatban kapott eredmények a fent említett kutatás eredményeinek megfelelően alakultak. Nagyobb cégeknél a lean tudásmegosztás nagyobb szerepet kap, több erőforrást tudnak allokálni – és allokálnak is erre a feladatra. Számos módja létezik a lean tudásmegosztás mai formáinak, melyeket kategorizálni lehet – a kutatás 13 fajta gyakorlatot azonosított. Emellett arra is rávilágított, hogy nincs egyetlen biztosan jó recept a hatékony tudásmegosztásra, azonban az eredmények alapján sikeresen azonosítottak néhány kulcsfontosságú szempontot, melyek támogathatják lean tudásmegosztási rendszerek kialakítását.

Bízunk benne, hogy mindenki számára tanulságos volt az előadás, és abban is, hogy az előadók legközelebb is megosztják a tagokkal a leannel kapcsolatos kutatási eredményeiket.

Seres Richárd

Adjon visszajelzést!