Beszámoló a 2018. április 25-ei könyvbemutatóról

Az Oktatói Tagozat immár hagyományos első félévi rendezvényét, a Könyvbemutatót 2018. április 25-én tartottuk. A találkozóra családias hangulatban került sor az MLBKT székházában, ahol heten gyűltünk össze, hogy meghallgassuk négy, 2017 folyamán megjelent szakkönyv ismertetőjét.

Kovács Zoltán: Operációs menedzsment I., Pannon Egyetem

Kovács Zoltán, a Pannon Egyetem professzora és dékánja több könyvvel is érkezett. Operációs menedzsment I. könyve a klasszikus amerikai Operations Management (OM) könyvek mintájára készült, és az Egyetem BSc oktatásban használják. A professzor úr 2001-ben született könyvének legújabb változata ez, 2018-ban pedig várhatóan még egy kötettel bővül a sorozat (Operációs menedzsment II.). A megjelent kötet klasszikus OM témákkal foglalkozik, így a termelési rendszerek kialakításával, előrejelzéssel, tervezéssel. A könyv megrendelhető a Pannon Egyetem könyvkiadójától.

Demeter Krisztina-Losonci Dávid-Kovács Zoltán: A lean tudás megosztása – Magyarországi esettanulmányokon alapuló kutatási eredmények, BCE

Losonci Dávid, Demeter Krisztina és Kovács Zoltán közös könyve, A lean tudás megosztás – magyarországi esettanulmányok című kötet egy OTKA kutatás eredményeit foglalja össze. Kutatásmódszertani összefoglalás mellett, minden eset előtt olvashatunk egy mottót és egy vezetői összefoglalót, amely segíti az olvasót az eredmények gyors áttekintésében. A könyv számos, kisebb és nagyobb vállalat lean gyakorlatáról, lean-t érintő tudásának megosztásáról tartalmaz eset leírásokat. A könyv beszerzésében a szerzők tudnak segíteni.

Kovács Zoltán: Termelő és szolgáltató rendszerek fejlesztésének főbb irányai. Akadémiai kiadó

A másik, Kovács professzor úr által bemutatott önálló kötet a Pannon Egyetem mesterszakosainak szóló, A termelési és szolgáltató rendszerek fejlesztésének főbb irányai című könyv. Ez ugyancsak OM alapokra épül, de megjelennek olyan hot topic-oc, mint a lean, a szolgáltatások, az agilitás és a formalizált termelési rendszerek. A könyvet az Akadémiai Kiadó jelentette meg.

Süle Edit-Schunder László: Pénz az ablakban – A stratégiai beszerzés gyakorlata. Universitas Győr (felolvasott ismertető)

Süle Edit Pénz az ablakban – A stratégiai beszerzés gyakorlata könyvének ismertetőjét a szerző távollétében egy szerző által írt ismertetőből ismerhették meg a jelen lévők. A mű hiánypótló Magyarországon, eddig még nem jelent meg más, kimondottan a stratégiai beszerzés kérdéseivel foglalkozó írás, amelyet elméleti megalapozás és számos gyakorlati példa ismertetése egyaránt jellemez. A könyv a Széchenyi Egyetem könyvkiadójától rendelhető meg.

A könyvbemutató célja, hogy a magyar, logisztika területén munkálkodó kutatók megismerjék egymás munkásságát. A mai bemutatón nagyszerű műveket ismerhettünk meg és sokat tanultunk az ezek kapcsán kialakult diskurzusból.

A könyvbemutatót jövő év tavaszán is megrendezzük az akkor aktuális új szakkönyvekről, jövőre szeretettel várjuk Önt is!

Adjon visszajelzést!