Tájékoztató a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók részére

Tájékoztató a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók részére

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója

Dr. Mógor Judit tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettese levélben fordult a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Elnökéhez, dr. Chikán Attilához azzal, hogy A hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv (NIS irányelv) hazai jogrendbe történő átültetése törvényi és kormányrendeleti szintű szabályozásokkal 2018. május 10. napjától megvalósult.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII, törvény, valamint a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról szóló 410/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet megállapította a bejelentés-köteles szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes szabályokat, valamint a kapcsolódó hatósági és eseménykezelési feladatok végrehajtására a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelölte ki.

Annak érdekében, hogy a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtó szolgáltatók megismerhessék a jogszabályban előírt kötelezettségeiket és a hatósággal történő kapcsolattartás módjait, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgatósága nyilvános tájékoztató anyagot készített.

A felkérésnek eleget téve tesszük közé a tájékozató anyagot.

A teljes anyag letölthető a BM Katasztrófavéldemi Főigazgatóság honlapjáról innen.

 

Adjon visszajelzést!