Szerdán ülésezett az MLBKT Elnöksége

Szerdán ülésezett az MLBKT Elnöksége

A nyári időszak után szeptember 12-én ülésezett második alkalommal az MLBKT május végén megválasztott elnöksége. Az elnökségi ülésen az elnökségi tagok mellett hagyományosan, tanácsadói jogkörrel részt vettek az előző év Év Logisztikai Menedzsere és Év Beszerzési Menedzsere (aktuálisan Kovács Marcell és Horváth Tamás) és Némon Zoltán.

Az ülésen első napirendi pontként áttekintették az MLBKT májusban elfogadott stratégiájának megvalósításához vezető lépéseket. A nyáron folytatott előkészítő munkák után szeptember elején tartottunk egy erőforrás-tervezési munkacsoport egyeztetést. Az eredmények összesítése és megfelelő formába öntése még folyamatban van. Az elnökség ezzel kapcsolatos elvárása, hogy a következő, októberi ülésen a stratégiai részcélok ütemezésével, többlet erőforrás igényével kapcsolatban döntést tudjon hozni.

Az ülésen elfogadásra került a három alelnöki terület (oktatás, tagi szolgáltatások, események) vezetőinek kiválasztása. Az MLBKT alelnökei névsorban: Csicsmann Péter, Gelei Andrea és Horváth Péter.

Kőhegyi Anita beszámolt az elnökségnek a Társaság első féléves pénzügyi eredményeiről és a költségvetés várható alakulásáról nagyobb tevékenység csoportonként (tagdíjak, képzési tevékenység, rendezvények, kiadványok és működési költségek). Az MLBKT tagjainak száma az előző évekhez hasonlóan alakult, lemorzsolódás mellett folyamatosan csatlakoztak új tagok. A képzési megrendelésekben az első félévben visszaesés volt tapasztalható, de az év végéig még több nyílt képzést hirdettünk meg és folyamatosan érkeznek ajánlatkérések kihelyezett képzésekre is. A rendezvények esetében még előttünk áll az éves kongresszus, melynek hirdetési kampánya megkezdődött. A tagok elégedettségének, illetve a Logisztikai Híradó hirdetési bevételeinek növelésére további akciókat tervezünk az ősz folyamán.

Két tagozatalapítási kérelmet hagyott jóvá az elnökség, mindkettőt kiemelten aktuálisnak és fontosnak ítélve. Az egyik az e-kereskedelemmel és annak logisztikai aspektusaival foglalkozó tagjainknak nyújtana platformot a tapasztalatcserére (kezdeményező: Hosszú Csilla). A másik a középiskolai keretek között logisztikát tanuló diákoknak nyújtana lehetőséget a szakmával való megismerkedésre, a későbbi elhelyezkedésre, így a munkaadók számára új munkavállalók bevonására (kezdeményező: Némon Zoltán).

Csonka Endre beszámolt az MLBKT Raklap és Környezetvédelmi Munkacsoportjának tevékenységéről, Déri András pedig a Logisztikai Egyeztető Fórum aktuális programterveiről, amiben számít az elnökség támogatására.

Az elnökség továbbá áttekintette a kiválósági díjakra érkezett jelöléseket és a kongresszusi előkészületek alakulását, szükséges teendőket.

Kőhegyi Anita felvetette a Társaság alapszabályának módosítási lehetőségét, elsősorban azzal a céllal, hogy ésszerűsítsen néhány adminisztratív elvárásnak való megfelelést.

A következő ülés időpontja október 15-én 17.00 órakor lesz.

Adjon visszajelzést!