Kapcsolt vállalkozások pénzügyi ügyletei

Kapcsolt vállalkozások pénzügyi ügyletei

2020. február 11-én az OECD közzétette a cégcsoporton belüli pénzügyi ügyletek transzferárazására vonatkozó végleges iránymutatását, mely a 2015-ben publikált BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, Adóalap-erodálás és profitátcsoportosítás) akcióterv 4, 8-10-es pontjaira reagál. A dokumentum jelentősége abból adódik, hogy ez az első alkalom, amikor az OECD a pénzügyi ügyletek területén ad útmutatást a szokásos piaci ár elvének alkalmazásában, a transzferárazási viták és a kettős adóztatás elkerülésében.

A kibővített OECD Transzferár Irányelvek a pénzügyi ügyletek különböző transzferárazási aspektusaira vonatkozó iránymutatás mellett számos gyakorlati példát is tartalmaz. Az útmutatást minden más jogszabályi előírástól függetlenül kell alkalmazni, azaz nem kizárt, hogy az egyes tagországok különböző helyi jogszabályi előírásokat vezessenek be a tőkeszerkezetet, illetve a kamatlevonhatóságot illetően is.

A bevezetőt követően a publikáció B fejezete az OECD Transzferár Irányelvek I. fejezetében található összehasonlító elemzés különböző alapelveit fogalmazza meg a pénzügyi ügyletekre vonatozóan. Az Irányelvek a korábbiaknál részletesebb útmutatást adnak arról, hogy milyen elemeket kell mérlegelni, hogy egy ügyletről el lehessen dönteni, hogy az tőke vagy kölcsön juttatás. A C, D és E fejezetek foglalkoznak a pénzügyi ügyletek (pl. hitel, cash-pool, határidős ügyletek, illetve csoporton belüli garanciák és captive biztosítás) pontos meghatározásával és árazásával kapcsolatos kérdésekkel, dilemmákkal. Az F fejezet pedig részletezi a kockázatmentes és a kockázattal korrigált hozamok kiszámításának módszertanát.

 

Milyen adózói kört érinthetnek az új irányelvek?

Az OECD Irányelvek minden olyan hazai vagy nemzetközi cégcsoportot érintenek, amelyek csoporton belüli pénzügyi ügylet(ek)et bonyolítanak, vagy terveznek a jövőben. A hazai piaci tapasztalatok alapján a leggyakrabban előforduló pénzügyi tranzakciók a hitelügyletek, így ez is magyarázza, hogy a csoporton belüli hiteleket tárgyaló fejezet a legterjedelmesebb az iránymutatáson belül. Az Irányelvek kiemelik, hogy a kapcsolt hitelügyletek esetében figyelemmel kell lenni a hitelt felvevő fél hitelminősítésére, a csoporton belül betöltött stratégiai szerepére, a csoportszinergiákra, illetve az alkalmazott kamatok mellett az egyéb díjak szokásos piaci ár elvének való megfelelésére is (pl. rendelkezésre tartási díj), így háttérbe szorítva az eddig szélesebb körben alkalmazott általános piaci kamatstatisztikákat.

Az OECD iránymutatása alapján, úgy gondoljuk, hogy az adóhatóságok ellenőrzési gyakorlata szigorodhat, az új Irányelvekben megfogalmazottakat már a 2019-es transzferár nyilvántartásban is számon kérheti. Az adózóknak érdemes pénzügyi ügyeleteit az új Irányelvek mentén átgondolni.

Adjon visszajelzést!