Számvetés és előretekintés 2020 elején

Számvetés és előretekintés 2020 elején

IT-fejlesztés, HR-menedzsment és piaci alkalmazkodás

 

Hosszú hagyományokra visszatekintő évindító felmérésünket logisztikai, illetve beszerzési szakemberek (nem  felsővezetők) és jórészt gyártó, termelő profilú vállalatnál, nagy szervezetben dolgozók töltötték ki. Az idei év mottójaként a következő fogalmazható meg: „A technológiai fejlesztés mellett az emberi tényezőre is figyelj!”

Az MLBKT minden év elején online felmérést készít arról, hogy milyen várakozások vannak a szakmában és hogyan értékelik az elmúlt évet az ellátásilánc-menedzsment képviselői. Bár felmérésünk nem reprezentatív, az eredmények bizonyos, ténylegesen zajló folyamatokat, kihívásokat és valós üzleti gondolkodási sémákat megítélésünk szerint jól tükröznek.

 

Sikeres fejlesztések, váratlan piaci kihívások 2019-ben
Mikor a tavalyi év kapcsán a válaszadók legnagyobb büszkeségre okot adó eredményére kérdeztünk rá, a „folyamatfejlesztés” (17%), a „menedzsment sikerek” (17%) és az „IT fejlesztés” (13%) kapta a legtöbb említést. A legnagyobb büszkeségre okot adó személyes eredmények elemzése során látványosan kiemelkedett egy fontos kulcsszó: FEJLESZTÉS.

2019-et illetően a legváratlanabb kihívásként a válaszadók a HR-ügyeket jelölték meg (20%). Ezt követte jócskán lemaradva a „kereslet csökkenése” és a „beszerzési oldali kihívások” 14-14%-kal. Ezen eredmény és a 2017 óta mindig az élen végző legnagyobb aktuális feladat, a „munkaerő menedzselése” ismeretében arra következtethetünk, hogy a munkaerővel kapcsolatos problémakör a cégek tekintélyes hányadánál nem csak előre tervezett tevékenységeket generál, hanem váratlanul felmerülő kihívásokat is támaszt.

 

A humán erőforrás, avagy a cégek Achilles-sarka
Az idei évi biztos várakozásokat illetően az élen a „bérfejlesztés” végzett, ami a humán erőforrás motiválásának és megtartásának egyik sarokpontja. A válaszadók 49%-a vette biztosra ennek bekövetkezését. Közismert, hogy a cégek zavartalan működésének egyik legkomolyabb akadályozó tényezője a szűkös munkaerő. A „létszámbővítésre” a válaszadók 30%-a számít biztosan.

Mikor arra kérdeztünk rá, hogy az általunk felsorolt trendek, irányok mennyire relevánsak a válaszadó cége számára, a „munkaerővel kapcsolatos kihívások” trendje második helyen végzett. Összességében a kitöltők 84%-a adott erre a kérdésre „meghatározó számunkra” (41%), illetve „átlagosan fontos” (43%) válaszokat.
Kérdőívünkben megadtunk 10 olyan kockázati tényezőt, amelyek a jelenkor gazdasági, politikai és társadalmi folyamatait erőteljesen áthatják. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadók mekkora valószínűségeket kapcsolnak ahhoz, hogy az egyes kockázati faktorokkal a cégüknek 2020-ban szembe kell néznie. Itt az élmezőnyben végzett a „munkaerőhiány” 3,6-os átlagos valószínűségi mutatóval (1-5 skálán). Arra is rákérdeztünk, hogy ezek a kockázati tényezők mekkora hatással lehetnek a válaszadók cégére. Itt is az élmezőnyben végzett a „munkaerőhiánynak” tulajdonított hatáspotenciál (3,8).

Az elmúlt három évhez hasonlóan idén is a legnagyobb arányban (18%) olyan tevékenyégeket jelöltek meg a válaszadók az aktuális év legnagyobb személyes feladataként, amelyek a „munkaerő menedzseléséhez” kapcsolódnak. A kitöltők 16%-a, ha most 100 millió forintot kapna a cége/részlege fejlesztésére, azt a munkaerő menedzselésére költené.

 

Technológiai megújulás és digitalizáció
Az idei évi biztos várakozásokat illetően második helyen végzett a „fejlesztés, beruházás” és ezt követte a „több innovációs tevékenység” (35%). Jelzésértékű, hogy a releváns trendek között az „innovatív szemlélet szükségessége” (51%) magasan kiemelkedett a mezőnyből, míg a „digitalizáció az üzleti folyamatokban” (38%) a 3. helyet foglalta el. Erre erősít rá, hogy az általunk megadott, a kitöltők cégét potenciálisan érintő kockázati tényezők közül a „technológiai változások” (1-5 skálán 3,9-es valószínűségi átlaggal) lett a második, míg a „digitalizáció felgyorsulása” (3,6) megosztva a harmadik helyen végzett. E két utóbbi faktor ugyancsak az élmezőnyben végzett a kockázati tényezők hatáspotenciál szerinti értékelésekor.
A fentiek fényében meglepőnek tűnhet, hogy a kitöltők 2020 legnagyobb személyes feladataként csekély hányadban adtak meg olyan teendőket, amelyek technológiai fejlesztéshez, illetve IT projekthez kapcsolhatók (mindössze 6%).

 

Kockázatok a piaci, vevői oldalon
A tavalyi év váratlan kihívásai között már jeleztük a „keresletcsökkenés” markáns említését. Ez azóta is problémát jelent és a feldolgozóipar számos ágazatát – leginkább az autóipart – erőteljesen megrengette. A gazdasági hírekből és szakértői elemzésekből úgy tűnik, hogy ezeket a fejleményeket az érintett üzleti szereplők és szakemberek komoly kockázati faktorként élik meg. Napjaink üzleti világában bizonyos termékkategóriák piacainak szűkülésén túl további
„veszélyeztető” elem a cégek működésére nézve a gyors technológiai fejlődés okozta dinamikus átalakulás a vevői attitűdökben, preferenciákban és igényekben.

Az előzőekben jelzett folyamatokkal egybecseng a 2020-as üzleti kockázati tényezők válaszadói értékelése. A kérdőívben megadott különféle kockázati tényezők közül a „gyorsan változó vevői igények” (1-5 skálán 4,2-es átlaggal) magasan az első helyen végzett a cégnél történő idei felmerülés valószínűségének tekintetében. A kockázati faktorok lehetséges hatóerejének vizsgálatakor a „gyorsan változó vevői igények” (4,4-es átlaggal) és a „jelentős piaci átrendeződések” (3,9) az első két helyet foglalták el.

Ahhoz képest, hogy az elmúlt hónapok gazdasági és politikai híreiben „Damoklész kardjaként” folyamatosan és intenzíven jelen volt a téma, érdekes eredmény, hogy az üzleti életben jelen lévő kockázati tényezők valószínűségét, illetve lehetséges hatóerejét illetően látványosan alacsony átlagértékeket (1-5 skálán 3,0, illetve 2,8) ért el a „Brexit”.

 

Adjon visszajelzést!