Elindult a Magyar Lean & Green Program a fenntartható jövőért

Elindult a Magyar Lean & Green Program a fenntartható jövőért

A vállalkozások számára sosem volt még ilyen fontos világszerte, hogy aktív szerepet vállaljanak az olyan társadalmi célú kezdeményezésekben, mint amilyen a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Ebben segít hatékonyan a hazai vállalkozásoknak a Magyar Lean & Green Program, amely a GS1 Magyarország, a Holland Királyság Nagykövetsége és az MLBKT közös kezdeményezésére június 9-én szervezett online nyitó workshop keretében hivatalosan is útjára indult.

A 2020. március végére tervezett Programindító workshopot a járványveszély következtében kellett elhalasztani. Ám a szervezők és előadók úgy döntöttek, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel 2020. június 9-én online formában megtartják a Magyar Lean & Green Platform Programindító workshopját, melyen több mint 60 hazai vállalat képviselői vettek részt.

Elsőként Kőhegyi Anita, az MLBKT ügyvezető igazgatója köszöntötte a résztvevőket, megemlítve, hogy a Lean & Green Platform hazai kezdeményezése 2019. november 14-én indult el, amikor az MLBKT Kongresszus keretében hivatalosan is Együttműködési megállapodást kötött a GS1 Magyarország, a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége és az MLBKT a nemzetközi Lean & Green Europe Program törekvéseinek hazánkban történő meghonosítására, támogatva a széndioxid-kibocsátás hatékony csökkentését az ellátási láncok logisztikai folyamataiban.

„Az MLBKT fontosnak tartotta, hogy csatlakozzon ehhez a programhoz” – mondta el Kőhegyi Anita – „hiszen a legnagyobb hazai logisztikai szövetség célja, hogy minden lehetséges formában előmozdítsa az etikus és fenntartható logisztikai tevékenységet és ebben minden lehetséges módszerrel támogassa a hazai érintett vállalkozásokat.”

A Programindító workshopot René van Hell úr, a Holland Királyság nagykövete nyitotta meg. Bevezetőjében méltatta a Magyar Lean & Green Program megteremtésére irányuló törekvéseket és megemlítette, hogy milyen mértékben változtatta meg az életünket a Covid-19 járvány, amely nem csak a mindennapjainkra volt hatással, hanem a nemzetközi ellátási láncokra is. Bár a logisztikai szektor bizonyította elkötelezettségét és gyors alkalmazkodóképességét, a járványhelyzet olyan pontokra is rámutatott, melyeket a jövőben még érdemes lesz átgondolni, tovább optimalizálni.

A Hollandiában életre hívott Lean & Green Programról elmondta, hogy immár 14 országban vették át a kezdeményezést különböző helyi koordináló szervezetek, akik ugyanúgy fontosnak tartják a zéró emisszió elérését, mint az alapítók. Hangsúlyozta, hogy mivel országainkat egyre inkább fenyegetik az olyan kihívások, mint a klímaváltozás, a kifogyóban levő természeti kincsek, a fokozódó urbanizáció és a forgalomtorlódás, így olyan okos és hatékony logisztikai megoldásokra van szükség, amelyek csökkenteni képesek az európai ökoszisztémára nehezedő környezeti nyomást. Ezek a törekvések megjelentek az Európai Bizottság által nemrég bejelentett Európai Zöld Megállapodásban is.

Örvendetesnek tartja, hogy már több mint 500 vállalkozás csatlakozott a Lean & Green kezdeményezéshez és minden workshop résztvevőt biztatott a csatlakozásra, hiszen egy olyan nagy cél elérését, melynek köszönhetően 2030-ra 50%-kal tudjuk csökkenteni a CO2 kibocsátást Európa-szerte, kizárólag széleskörű, hatékony együttműködéssel lehet megvalósítani.

A bevezetőt követően Kétszeri Dávid, a GS1 Magyarország üzletkapcsolati igazgatója az európai szintű környezetvédelmi és fenntarthatósági stratégiákat és keretprogramokat ismertette, valamint a hazai magasabb szintű kezdeményezéseket e téren. A Lean & Green misszió bázisát hivatalosan a nemzetközi Párizsi Klímaegyezmény adja meg és az 17 konkrét cél, melyet ennek keretében megfogalmaztak. Ennek hazai megfelelője pedig a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv 2020. Ám ezek az átfogó keretprogramok csupán az első lépést jelentik, a vállalkozásoknak aktív szerepet kell vállalni saját működésük során ahhoz, hogy ezek a nemes célok megvalósulhassanak.

Előadásában kifejtette, hogy a fenntarthatóság napjainkra igen népszerű kifejezéssé vált, de sokan a legkülönbözőbb területeket értik e fogalom témakörébe. Megemlítette példaként az élelmiszer-hulladékok csökkentésére irányuló kezdeményezéseket, a klímaváltozás és a növekvő légszennyezés elleni harcot, valamint az újrahasznosítási törekvéseket. Rámutatott, hogy mindezek a területek szorosan összefüggenek és hatással vannak egymásra, nem utolsó sorban a vállalkozások üzleti folyamataira is, ahol jelentős pénzügyi veszteségeket eredményezhet, ha a fenti célok elérését nem tartják szem előtt. Hangsúlyozta, hogy a fenntarthatósági erőfeszítések gazdasági célokat is szolgálnak, kimutatható, hogy a jól átgondolt, környezetbarát működés költségmegtakarításokat is eredményez.

„A társadalmi igények, az üzleti stratégiák és a környezetvédelmi kezdeményezések együttesen jelentik a fenntarthatóságot. A GS1 egy több mint 40 éve életre hívott nonprofit szervezet, melynek célja a kezdetektől az, hogy a különböző szektorokban az ellátási láncok szereplői számára egy közös, független platform megteremtésével segítse elő a hatékonyabb, biztonságosabb és átláthatóbb, ezáltal fenntarthatóbb ellátási láncokat. Ez a misszió napjainkra sem változott és a Lean & Green Program meghonosítása az egyike azoknak a lehetőségeknek, melyek közelebb vihetik a GS1 globális szervezetet is célkitűzésük megvalósításához.” – mondta Kétszeri Dávid.

Végezetül elmondta, hogy a Magyar Lean & Green Platform egy támogató, tájékoztató, koordináló szerepet fog felvállalni, bemutatva a sikeres gyakorlati példákat, segítve a cégek törekvéseinek stratégiai terv szintű kidolgozását, motiválva és szakmailag segítve ezen tervek hatékony megvalósulását.

A workshop első szakaszát Leon Simmons, az Európai Lean & Green Program holland koordináló szervezetének – a Connekt Netherlands-nek – a képviseletében angol nyelven megtartott előadása zárta, melynek keretében a hallgatóság valós sikeres példákat ismerhetett meg, konkrét stratégiai lépésekkel a CO2 kibocsátás hatékony csökkentése érdekében. A zéró emisszióhoz eredményesen közelítő vállalkozások stratégiai eszköztárában a folyamatos hiteles mérés és analitika mellett a logisztikai központok energiafelhasználásának csökkentésétől a szállítmányok optimalizálásán át akár a versenytársakkal vagy a szektor további képviselőivel történő együttműködésig, igen széles a lehetőségek tárháza.

Előadásában bemutatta azt a holland online eszközt is, amely támogatja a vállalkozásokat abban, hogy hatékony méréseket végezzenek saját működésük során és ezeket az adatokat a rendszerbe táplálva más vállalkozások példáján keresztül felismerhessék folyamataik továbbfejleszthető, optimalizálásra váró pontjait, melyekkel többek között emissziócsökkentést és költségcsökkentést érhetnek el.

A workshop második blokkjában Lukács Ákos a Deloitte Magyarország Fenntarthatóság és klímaváltozás üzletágának vezetője, képviseletében arról beszélt, hogy megfelelő vállalati stratégia alkalmazásával, hogyan járhat együtt a fenntarthatóság költségmegtakarítással is.

Előadásában kitért az Európai Zöld Megállapodás európai szintű megegyezésére is, mely nem kisebb célt tűz ki, mint hogy Európa válhasson a világ első klímasemleges kontinensévé. Kiemelte, hogy ez a nagyívű kezdeményezés számos új szabályozást von majd maga után és a CO2 kibocsátás kapcsán az európai vállalkozások egyre szélesebb körének lesz majd jelentéstételi kötelezettsége. A megállapodás ezáltal egy húzóerő lehet, hogy a vállalatok minél hamarabb kezdjék meg a fenntarthatósági stratégiáik megtervezését és kivitelezését. Előadása során továbbá bemutatta, hogy kutatások szerint 2007 és 2020 között a kockázatértékelések és károk előrelátható alakulása jelentős mértékben a környezeti károk valószínűsége felé mozdult el, ezért az európai kezdeményezés ezen lehetséges károk időben történő enyhítését is segítheti.

Elmondta, hogy arra a kérdésre, mi készteti a vállalkozásokat a szükséges változtatások meghozatalára, több válasz is adható, melyek közül élenjárók a társadalmi elvárások, a fogyasztók és a munkavállalók ezirányú igényei, de nem elhanyagolhatóak a piaci trendek sem. Utóbbi arra készteti a vállalkozásokat, hogy versenyképességük megtartása érdekében egyre nagyobb mértékben vezessék be az ún. zöld standardokat. Végül, de nem utolsó sorban egyértelmű, hogy a különböző klímaváltozással kapcsolatos események mélyen érintik a vállalkozások működését és az értékláncokat is, melyekre a cégek leggyakrabban 5 tipikus beavatkozási móddal reagálnak:

  • Klímaváltozási terv kialakítása
  • Karbonlábnyom csökkentése
  • Zöld finanszírozások tervezése
  • Energetikai fejlesztések
  • Új technológiákba történő beruházások

A workshopot Krázli Zoltán, a GS1 Magyarország szektormenedzsment igazgatója, valamint Ujlakán Tibor, a T75 Consulting képviselője zárta, akik mélyebb betekintést nyújtottak a Magyar Lean & Green Platform tervezett működésébe, a Program felépítésébe, a csatlakozás lehetőségeibe, valamint részletesen bemutatták a CO2 kibocsátások mérési szabályait és a Zéró emisszió tervezés legfontosabb lépéseit.

Bemutatásra került a Lean & Green program 5 csillagos motivációs rendszere is, melynek célja, hogy az emissziócsökkentés érdekében erőfeszítéseket tevő vállalkozások nagyobb társadalmi figyelemben és elismerésben is részesülhessenek.

„A Magyar Lean & Green Platform koordinátorai egy olyan támogató közösséget szeretnének létrehozni hazánkban, melynek tagjai egyformán elkötelezettek a zéró emisszió felé tett lépések mellett, s mely közösség tagjai egymást segítik, sikeres megoldásaikat megosztják. A megtett erőfeszítéseikért pedig a Platform szervezői a megérdemelt társadalmi figyelem és elismertség elérésére fognak törekedni minden lehetséges módon.” – mondta Krázli Zoltán.

A workshop szervezői, a GS1 Magyarország, a Holland Királyság Nagykövetsége és az MLBKT ezúton is köszöni a workshop résztvevőinek, hogy jelen voltak az online hivatalos Programindító eseményen és bíznak abban, hogy a résztvevők közül minél több vállalkozást köszönthetnek hamarosan a Magyar Lean & Green közösség tagjaként!

Bővebb információért és ha csatlakozási szándékát kívánja jelezni, kérjük keresse fel a következő weboldalt: www.gs1hu.org/lean-and-green

Adjon visszajelzést!