Bemutatkoznak a felsőoktatási intézmények szakkollégiumai

Bemutatkoznak a felsőoktatási intézmények szakkollégiumai

City Logisztikai Kutatócsoport

 

Az őszi félév megkezdését követően az Ifjúsági Tagozat megkereste hazánk felsőoktatási intézményeit azzal a céllal, hogy felkutassa azokat a szervezeteket, melyek logisztika témakörével foglalkoznak, eseményeket szerveznek, akár kutatási munkát folytatnak hallgatók számára. Szeretnénk ezeket a szakkollégiumokat/csoportokat bemutatni az MLBKT tagjai és követői számára, hogy közelebb hozzuk a szakma képviselőit és a tehetséges hallgatókat.

Amennyiben tud az ön felsőoktatási intézményében hasonló szervezetről és szeretnének élni a bemutatkozási lehetőséggel, kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Másodikként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék, City Logisztikai Kutatócsoport bemutatkozását tesszük közzé:

Mi a szervezet célja?

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem City Logisztikai Kutatócsoportja Dr. Bóna Krisztián vezetésével működik, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékén. A kutatócsoport további tagjai napjainkban Bakos András tanársegéd, Róka Ádám tanszéki mérnök, valamint Sárdi Dávid PhD-hallgató, rajtuk kívül pedig a tanszék számos alap-, illetve mesterszakos hallgatója segíti (vagy korábban segítette) a csoport eredményes működését.

Városi logisztikai kutatásokkal kapcsolatos kutatások lebonyolítása, valamint a hallgatói kutatási és TDK-tevékenység elősegítése a kutatócsoport fő feladata. A kutatócsoport működése során a city logisztika több különböző területe is célkeresztben volt. Projektjeink során a kutatócsoport tagjai foglalkoztak a budapesti barnamezős területek vizsgálatával, a budapesti villamos- és HÉV-hálózat áruszállításra történő alkalmazásával, a budapesti vízi áruszállítási lehetőségek vizsgálatával, a közös rakodók rendszerének optimalizálásával, komplex költségmodellek kidolgozásával, szimulációs modellezéssel, valamint különböző többlépcsős city logisztikai rendszerekkel. A kutatócsoport ezeken felül részt vett Budapest city logisztikai rendszerének fejlesztését célzó koncepciók kidolgozásában is. Aktuálisan kiemelt kutatási téma az úgynevezett városi koncentrált igénypont-halmazok jelenlegi és lehetséges jövőbeli áruellátási rendszerének vizsgálata, modellezése és méretezése. Ezzel a témával kapcsolatosan jelenleg is több szakcikk készül, valamint folyamatban van több projektmunka és előadás előkészítése is.

Mekkora taglétszámmal működik a szervezet?

Oktatói oldalról jelenleg négyen veszünk részt a kutatócsoport munkájában, valamint öt hallgató vesz részt jelenleg futó kutatásokban, TDK-dolgozatok, BSc szakdolgozatok, MSc diplomatervek, valamint szakcikkek elkészítésének keretein belül. Az előző félév során különböző projekttantárgyak keretein belül 6 BSc hallgató, valamint 4 hazai és 4 külföldi, az angol nyelvű képzésen részt vevő hallgató vett részt a kutatócsoport munkájához kapcsolódó projektekben.

Mely szakokról vannak jelen hallgatóik?

Jelenleg Logisztikai mérnök BSc, Logisztikai mérnök MSc (magyar és angol nyelvű), valamint Építőmérnöki MSc szakokról vannak jelen hallgatók, de korábban több Közlekedésmérnök BSc hallgató is részt vett a kutatócsoport munkájában.

Mióta tevékenykedik a szervezet?

2005

Milyen tevékenységet folytatnak?

A kutatócsoport munkájához számos különböző jellegű kutatási projekt kapcsolódik, PhD-kutatástól kezdve TDK-dolgozatokon át különböző szak- és tudományos cikkek készítéséig. A kutatócsoport működéséhez kapcsolódóan eddig 11 TDK-dolgozat, 8 BSc szakdolgozat, 2 MSc diplomaterv készült el, jelenleg pedig 3 TDK-dolgozat, 2 BSc szakdolgozat és 2 MSc diplomaterv készítése van folyamatban. Ezen kívül hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy BSc és MSc projekttárgyak keretein belül különböző kutatási projektjeinkbe bekapcsolódhassanak.

Egy félév során, hogyan működnek?

A működésünket az egyes projektek és az azokhoz tartozó határidők (pl. TDK és szakdolgozat határidők) határozzák meg. Ezekhez igazítva a hallgatók önálló feladatokat kapnak, illetve velük közösen veszünk részt adott esetben a szükséges terepmunkán (pl. városi területek felmérése, city logisztikai adatgyűjtés), valamint egyénileg és/vagy csoportosan (feladatoktól és azok összekapcsolódásától függően) konzultációkat tartunk nekik.

Elért eredmények, sikerek, mérföldkövek, projektek

A kutatócsoport munkája nyomán az elmúlt években számos sikeres TDK-dolgozat, számos szakdolgozat, diplomaterv, konferenciaelőadás és szakcikk született, valamint számos hallgatónak tették lehetővé a csoport kutatási projektjei a különböző projekttantárgyak sikeres teljesítését. A csoport munkájához kapcsoló 11 TDK-dolgozat a kari TDK-n 5 I. helyezést, 2 II. helyezést, 1 III. helyezést, 2 Rektori Különdíjat és 1 Gábor Dénes TDK Különdíjat nyert el, valamint a kétévente megrendezésre kerülő OTDK-n (Országos Tudományos Diákköri Konferencián) 2 I. helyezést, 1 III. helyezést és 2 Különdíjat is kaptak a hallgatók munkái. Ezeken felül a kutatócsoport munkájához kapcsolódó szakdolgozatok és diplomatervek több pályázaton is helyezéseket értek el, az MLBKT Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázatán BSc kategóriában egy 2. helyezés, MSc kategóriában pedig egy 1. és egy 2. helyezés az elmúlt időszak eredménye. Kiemelendő még, hogy a kutatócsoport munkájához kapcsolódóan számos cikk készült hazai szakmai és tudományos folyóiratokba, konferenciákra, valamint angol nyelvű folyóiratokba és nemzetközi konferenciákra is.

Közös projektek, rendezvényeken való megjelenés, pályázatok

Pályázatok oldaláról az elmúlt években elsősorban az Új Nemzeti Kiválóság Programra és a Nemzeti Tehetség Programra tudtunk építeni, annak érdekében, hogy az elkészült munkák tudományos folyóiratokban és konferenciákon is megjelenhessenek.

Milyen csatornákat használnak, hogy kommunikálnak

A kutatócsoport honlapján keresztül közöljük a velünk kapcsolatos híreket, a lehetőségekről a hallgatókat pedig a különböző órákon (elsősorban szakirányos órákon, illetve a projekttárgyak óráin) tájékoztatjuk.

honlap: https://www.logisztika.bme.hu/citylog/
kutatócsoport vezetője: Dr. Bóna Krisztián (krisztian.bona@logsztika.bme.hu), további kontakt: Sárdi Dávid (david.sardi@logisztika.bme.hu)

Adjon visszajelzést!