Mit hozott a logisztikának 2021?

Példátlanul nehéz volt a logisztika számára a most lezáruló esztendő. Értékelésem szerint három egymással összefonódó, de világosan megkülönböztethető hatás alakította ki azt a rendkívül bonyolult helyzetet, amelyben ugyan szenvedett az iparág, (vagy pontosabb megfogalmazásban a gazdaság logisztikai alrendszere), de végül várhatóan jobb teljesítményt könyvelhet el az év végén, mint amire a legtöbben számítottak. Az említett hatásokat egyrészt a pandémia, másrészt a világgazdaság egyéb okokból előállt zavarai, harmadrészt a globális gazdaság folytatódó kihívásai okozták – ezeket érdemes, amennyire lehet, külön számba venni.

A leglátványosabb (de nem biztos, hogy a legfontosabb) hatások nyilvánvalóan a pandémia következtében alakultak ki. Ezekről sok szó esett az év során: az ellátási láncokban mutatkozó zavarok döntő részben ezekből származtathatók. De látni kell, hogy az ellátási láncok problémái már a járvány előtt is a szakmai közbeszéd fontos részét képezték, gondoljunk csak a láncok hosszával kapcsolatban felvetett környezetvédelmi, vagy éppen nemzeti szuverenitási kérdésekre. A nemzetközi hajózással kapcsolatban is számos probléma merült fel már korábban is, a forgalom oligopol jellegétől kezdve a fontos kereskedelmi útvonalak áteresztő képességén és a kikötői kapacitásokon át a kalózkodásig.

Az, hogy a járvány Kínából indult, sajátos színezetet adott a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok, és ezeken keresztül a logisztikai folyamatok alakulásának. De itt is nagyon fontos tény, hogy a globális gazdaság szerkezeti átrendeződését, ezen belül például a Kínától való függés csökkentésére irányuló törekvést sem a pandémia váltotta ki.

Végül harmadik tényezőként azokra a folyamatokra kell utalnunk, amelyek a globális gazdaság hosszú távú fejlődését meghatározzák, tehát nem újak, de rendkívül fontos járvány vonatkozásaik vannak. Itt a fenntarthatóság és a digitalizáció párhuzamos térhódításával lehet leginkább jellemezni a fő folyamatokat. Mindkettőről elmondhatjuk, hogy általában is, és a logisztikára koncentrálva is velünk voltak már a járvány előtt is, fontos szerepet játszanak ma is, és meghatározóak a jövőre nézve. A logisztikában a tiszta mobilitásra törekvés, a hidrogén járműforgalmi szerepe, a telephelyválasztás, vagy akár az ügyfelekkel való kommunikáció csak néhány példa a fenntarthatóság tematikájában, míg a digitalizációval kapcsolatban érdemes felfigyelni a belső logisztikai folyamatokban előállt fejlődésre, az automatizáció alkalmazhatóságával kapcsolatos tapasztalatokra, vagy a fogyasztókiszolgálás új módszereire.

Várat magára annak megállapíthatósága, hogy a logisztika (és a logisztikusok) nyertesen kerülnek-e ki a járvány okozta válságból. Az azonban bizonyos, hogy a lakosság széles rétegeitől a politikai döntéshozókig a társadalom minden szegmense megtanulta jobban becsülni a logisztikát.

Chikán Attila

Az MLBKT társelnöke