Etikai kódex

 Az MLBKT Etikai Kódexét minden tagnak el kell fogadnia a belépéskor. Ez az eljárás garantálja a szervezet feddhetetlenségét.
 
 

Az etikus magatartás alapelvei

  1. Az MLBKT bizalmi és értékalapú, a politikától és a politikai szervezetektől független, civil szakmai szervezet.
  2. Tagjai, tagi minőségükben a politikai pártokkal, parlamenti frakciókkal, más civil szervezetekkel, gazdasági vállalkozásokkal az önállóságon és függetlenségen alapuló kapcsolatot tartanak fenn, szükség esetén korrekt információkat szolgáltatnak a jogalkotók és a közigazgatás tevékenységéhez.
  3. Az MLBKT olyan szakemberek és vállalkozások önkéntes szerveződése, akik/amelyek tevékenységük során felvállalják közvetlen és közvetett felelősségüket a társadalmi és természeti környezetük alakításában.
  4. A Társaság és tagjai működésük során figyelemmel kísérik, és a gyakorlatukban terjesztik és a lehetőségekhez képest alkalmazzák a szakma nemzetközi etikai normáit, úgy gazdasági, mint civil szakmai tevékenységükben.
  5. Az Etikai Kódex előírásainak betartásával céljuk a logisztika társadalmi és szakmai elismerésének és pozitív megítélésének erősítése.
  6. Az MLBKT tagjai nem használhatják fel a Társaságban betöltött pozíciójukat és a Társaság körében hozzájutott, kifejezetten bizalmas, titkosnak minősített információkat előnyök megszerzésére és az alábbiak szerint kell támogatniuk és erősíteniük a szakmát, valamint a Társaságot.
  7. A közéleti/társasági szerepben vállalt szereplés nem adhat alapot a saját vállalkozás előtérbe helyezésére.

 

Etikai bizottság

A Társaság vezetősége a Társaság tagjaiból 3 tagú Etikai Bizottságot választ.

Az Etikai Bizottság feladata, hogy az Etikai Kódexben rögzített normákkal és iránymutatásokkal ellentétes magatartást tanúsító tagokkal szemben fellépjen és a negatív magatartást szankcionálja.

Az Etikai Bizottság munkáját konkrét bejelentések és vizsgálódását megindító kérelmek alapján végzi. A kérelmek vonatkozhatnak általános állásfoglalás kérésére is. Az EB, konkrét bejelentések nélkül is, figyeli azokat a körülményeket, amelyben a Társaság tevékenységét végzi, és az etikai magatartások változása esetén ezt jelezheti a Társaság elnökségének.

Az Etikai Bizottság elérhető az etika@logisztika.hu e-mail címen.

Tagjai:

  • Borai Erika, a Festo Kft. operations managere
  • Kovács Marcell, a Masped Logisztika Kft. ügyvezető igazgatója
  • Szalma Béla, a Magyar Dunai Kikötők Szövetségének elnöke