Jelöltek a 2016-os MLBKT tisztújításra – programmal frissítve!

Az MLBKT 2016. május 19-én új elnökséget választ. A Jelölőbizottság munkájának eredményeként összeállt a 21 főt tartalmazó jelöltlista. A jelöltek szakmai hátteréről, céljairól, MLBKT-val kapcsolatos elképzeléseiről lejjebb, a nevek melletti nyílra kattintva tájékozódhat.

Időpont és helyszín

online_jelentkezés2016. május 19. 17.00 óra
Vodafone Székház
(1096 Budapest, Lechner Ödön Fasor 6, földszint, Auditórium)
Parkolás a környező utcákban lehetséges.  Fizetni 18.00 óráig kell, ár: 175 Ft/óra.

Kérjük, részvételi szándékát ide kattintva jelezze, hogy előzetesen ellenőrizhessük, rendelkezik-e érvényes tagsági jogviszonnyal a szavazáshoz!

Program

16.30
Regisztráció

17.00
Köszöntő, szavazatképesség meghatározása

17.05
Ipar 4.0, az elkerülhetetlen jövő
Haidegger Géza, Ph.D., tudományos főmunkatárs
MTA Sztaki Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

17.30
Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető, valamint a szavazatszámláló bizottság megválasztása

17.35
Vezető tisztségviselők és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása

17.45
Közgyűlés

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az MLBKT 2015. évi tevékenységéről (Chikán Attila)
2. Pénzügyi beszámoló és az Ellenőrző Bizottság jelentése
3. Az MLBKT 2015. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
4. A választás eredményhirdetése
5. Egyebek

A szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja

Szavazásra az MLBKT érvényes tagsággal rendelkező egyéni és intézményi tagjai jogosultak. A jelenleg érvényes alapszabály szerint:

Egyéni tagok

 • 1 szavazattal rendelkeznek, szavazati jogukat kizárólag személyesen, közvetlenül gyakorolhatják.

Intézményi tagok

 • Intézményi tagok bejelentett képviselőik által élhetnek szavazati jogukkal. A tagdíj kategória szerint az I. és II. tagdíj-kategóriában 3 szavazattal, a III. és IV. tagdíj-kategóriában 4 szavazattal.
 • Minden személy egyetlen szavazólapon szavazhat, azaz egy szavazatot adhat le.
 • Ha a közgyűlésen az intézményi tag, tagi nyilvántartásba bejelentett képviselője vesz részt, akkor semmi tennivalója nincs, 1 szavazattal fog részt venni a szavazáson.
 • Ha a megadott képviselő nem tud részt venni, az intézményi tagi cég cégjegyzésre jogosult képviselője adhat annyi munkavállalójának meghatalmazást, ahány szavazatra a tagdíj-kategória szerint a cég jogosult. Minden megjelent képviselő 1 szavazati lapot kaphat. (Ha pl.  a cég 4 szavazatot adhatna le, de csak 1 munkatárs tud eljönni, akkor csak 1 szavazattal képviselheti a céget.)A meghatalmazás minta ide kattintva tölthető le.

A jelöltek listája*

*Még nem minden jelölt adta le pályázati anyagát, az oldalt folyamatosan frissítjük!

Dr. Bárdos Krisztina

Dr. Bárdos Krisztina

ügyvezető igazgató
Bárdos Krisztina_MLBKT elnoksegi tag01IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

BKIK Ipari Tagozat, Ipari Osztály alelnök, ERRIN, Magyar Innovációs Szövetség – választmányi tag, KKVE, European Association of Agricultural Economists (EAAE), Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform, stb.

Szakterületei

ellátási lánc komplexitásmenedzsment, logisztikai szolgáltatói controlling, kompetenciafejlesztés, K+F+I projektek végrehajtása, többváltozós ökonometriai adatelemzés, projektmenedzsment, nonprofit szervezetek menedzselése, gazdaságfejlesztés

Személyes üzenet

Készüljenek arra a feladatra, ami még nincs, olyan eszközökkel, amiket most fejlesztenek, olyan munkatársakkal, akik még csak most tanulnak. 🙂

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

 1. Az MLBKT bevonása már konkrét, megnyert programokba
 2. az ipar 4.0 kiemelt projektben a logisztikai horizontális támogató tevékenységet beemelni az MLBKT szerepvállalása révén
 3. fokozni a társadalmi szerepvállalást, és annak révén a fenntartható működést konkrét pályázati lehetőség támogatásával
 4. az MLBKT rendszeres, pozitív kommunikációja az államigazgatási szereplőknél

Elnökségi tagként milyen feladatokban vett részt korábban?

 • részvétel a munkacsoport üléseken
 • részvétel a stratégia kidolgozásában (ami még nem végleges)
 • konkért pályázati együttműködési lehetőség – folyamatban
 • aktív részvétel és aktivitás az elnökségi üléseken
 • a logisztikai stratégia véglegesítése

Szakmai munkássága

2008 óta töltöm be az IFKA ügyvezetői igazgató pozícióját.  MSc közgazdasági diplomám megszerzése után Budapesten és az Egyesült Királyságban, Newcastle-ben voltam PhD hallgató. Szakmai pályafutásomat logisztikai szakértőként kezdtem az IFKÁ-ban, majd a Magyar Tudományos Akadémiánál (2003-2005) betöltött kutatói állást követően folytattam ismét a munkámat és kerültem jelenlegi vezető pozíciójába a szervezetnél. Kutatói munkám fókuszában a tranzakciós költségek és vertikális koordináció ellátási lánc menedzsmenttel összefüggő új közgazdasági elmélete szerepelt. A kutatás mellett folytattam logisztikai szakértői tevékenységét is. Különböző iparágakban vezetettem vállalati szintű K+F+I projekteket. Vendégelőadóként oktattam egyetemi szinten nemzetközi logisztikai ismereteket. Széles körű hazai és nemzetközi projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkezem. Felelősként koordináltam a magyarországi középtávú logisztikai stratégia kidolgozását. Logisztikai szakértőként vállalati ellátási lánc folyamatainak hatékonyság-fejlesztésével foglalkoztam. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetben vagyok tag. A magyarországi Szervezeti Innovációs Díjat kezdeményezésemre alapítottuk. Multinacionális vállalatokhoz szerveztem európai tanulmányutakat, azoknak szakmai vezetője voltam. Az Európai Unió Leonardo programjának szakértőjeként dolgoztam. A logisztikai területén módszertant dolgoztunk ki a szakmai- és vizsgakövetelményeknek képzési programmá alakítására. Számos nemzetközi, európai uniós projekt szakmai vezetője vagyok. Az észak-déli szállítási korridor logisztikai szempontú elemzésének elkészítése nemzetközi befektetési döntés megalapozására. Ma három, nemzetgazdaságilag kiemelten fontos ún. kiemelt projektnek vagyok a vezetője, az Ipar 4.0, a nagy növekedésű potenciálú vállalatok fejlesztése és a társadalmi vállalkozások fenntarthatóságának előmozdítása. Emellett párhuzamosan 11 projektet gondoz a szervezetem.

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

 1. A jelenleg menedzselt Ipar 4.0 és az ún „gazella” kiemelt program (nagy növekedésű potenciálú vállalatok egyedi fejlesztéspolitikai eszközeinek megalapozása).
 2. németországi iparvállalatok számára nyújtott eredményes kutatás-fejlesztési tevékenység megalapozása és végrehajtása az IFKA-nál
 3. az IFKA eredményes működtetése, folyamatos növekedése, árbevételének megduplázása 2016-ra
 4. munkatársaim elégedettsége
 5. az elektromobilitás kapcsán kapcsán elért konkrét eredmények
 6. és az ún „kooperatív működési modell”, amiben (szinte) csak nyertesek vannak úgy, hogy a gazdaság is profitál
 7. a megalapozott, szakmai kapcsolatok
 8. számos társadalmi szerepvállalás
 9. és végül az, hogy tudok jó ügyeket szolgálni, ami talán maradandó is lehet….

Báthory Zsuzsanna

Báthory Zsuzsanna

Báthory Zsuzsannaosztályvezető – tervezési logisztika
Robert Bosch Elektronika Kft.
Jelenleg: szülési szabadságon

 • az MLBKT vállalat által finanszírozott egyéni tagja, az MLBKT Elnökségének tagja 2010-2016 között, az MLBKT Lean Tagozatának vezetője 2012-ben és 2013-ban
 • az LEI Magyarországi Egyesülete Elnökségének tagja 2011-2013 között
 • a BCE Ph.D. hallgatója a Logisztikai és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszéken

Szakterületei

folyamatfejlesztés (lean), ipari mérnökség, vállalati logisztika, supply chain management, gyártósorok transzfere

Személyes üzenet

Ne felejtsünk el emberek lenni ebben a gépekkel és folyamatokkal átitatott szakmában! Ha a dolgok zűrösek is néha, kommunikációval és kooperációval az eredmények sokszor mégis elérhetővé válnak.

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

 • Kapcsolataim révén főként a termelő vállalatok, illetve a termelő vállalatok és logisztikai szolgáltatók közötti tapasztalatcserét tudom elősegíteni.
 • Ha szükségessé válik, a hazai szervezetek közül a lean-nel való kapcsolódása miatt továbbra is hidat tudok képezni az MLBKT és az LEI Magyarországi Egyesülete között.
 • A MLBKT egyes rendezvényeivel kapcsolatban vállalni tudok személyes hozzájárulást az események szervezésében és kivitelezésében.
 • Egyetemi kapcsolódásaim révén illetve a vállalati gyakorlatot ismerve a szakmai képzések, együttműködések témában tudok tanácsadó szerepet vállalni.

Elnökségi tagként milyen feladatokban vett részt korábban?

 • Az MLBKT Elnökségének tagjaként eddig is igyekeztem előmozdítani a Társaság boldogulását, céljainak megvalósulását, koordinációs illetve javaslattételi feladatokat vállalva.
 • Egyes belső illetve külső eseményeken moderációs feladatokat láttam el a Társaság számára.
 • Az elmúlt években is igyekeztem kapcsolatrendszeremet az MLBKT szolgálatába állítani. Iparágat tekintve az autóipar, elektronikai ipar, amelyre a legtöbb közvetlen rálátásom van. Leginkább az általános menedzsment, stratégia, gyártás, gyártásfejlesztés, gyártás mozgatása, gyártástervezés, oktatás, események, moderáció témákban lehetett rám számítani.
 • Próbálom a lendületemet, strukturáltságomat, fiatalos, kooperatív és emberközpontú hozzáállásomat hozzáadni az Elnökség működéséhez.

Szakmai munkássága

Egyetemi éveim alatt helyezkedtem el a Robert Bosch Elektronika Kft-nél Hatvanban, ahol folyamatfejlesztéssel kezdtem el foglalkozni. A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Szakirányának elvégzését követően 2006-ban első helyezést értem el az MLBKT Diplomamunka pályázatán, az MLBKT-nak azóta vagyok tagja. Annak érdekében, hogy a tudományos élettől ne szakadjak el, 2006-ban a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetének Ph.D. hallgatója lettem, kutatási témám a lean, az általam korábban óraadóként oktatott tárgyak a Vállalatgazdaságtan és a Tevékenységmenedzsment. A Robert Bosch Elektronika Kft-nél a folyamatfejlesztést végző csoport vezetését követően logisztikai krízismenedzsmentet láttam el, majd az ipari mérnökségért és (gyártási és logisztikai) folyamatfejlesztésért felelős osztály vezetését vettem át. E funkciómmal részben párhuzamosan vezettem a Bosch kétévente ismétlődő, nemzetközi gyártási konferenciáját szervező csapatot Hatvanban, majd 2012 augusztusától a Bosch Kolozsvárott épülő új gyárához szükséges termék- és gyártósor-transzferekkel kapcsolatos feladatokat valamint az azokat megvalósító csapatot vezettem. A kolozsvári gyár sikeres felfutását követően 2014 közepétől ismét a Bosch hatvani gyára lett munkám központja, ahol átvettem a tervezési logisztikai osztály vezetését. Jelenleg azonban (2016 áprilisától) szülési szabadságon vagyok.
Munkámból adódóan jó néhány külföldi gyártó telephelyen és több hazai termelő vállalatnál volt lehetőségem tapasztalatot gyűjteni. Angolul és németül felsőfokon beszélek.

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Korábbi feladatomból adódóan közreműködhettem a Bosch hatvani gyára hosszú távú víziójának kialakításában és annak megvalósításában, majd a vállalatcsoportunkon belül nemzetközi elismerésben részesültünk a Bosch többi magyarországi telephelyeivel együtt, ezáltal szilárdítva meg nemzetközi pozíciónkat.
A Romániában, Kolozsvárott végzett gyártelepítési munkálataink hatékonyságáért, gyorsaságáért az autóelektronika üzletágunk vezetése díjban („Speed Award 2013”) részesített minket mint a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft-t, elismerve azon csapat munkáját is, akikkel együtt jelenleg Magyarországról az új romániai telephely sikeres felfuttatásán dolgoztunk.
A legfrissebb büszkeség pedig, hogy 2014-2016 között végre visszatérhettem a logisztikához és fontos OEM vevők megelégedettségét sikerült kivívnunk, mindemellett a kollégáim pedig pozitív visszajelzést adtak a vezetőjükként velük töltött időszakomról.

Dr. Chikán Attila

Dr. Chikán Attila

ChikanAttilaFotoThalerTamasegyetemi tanár
Budapest Corvinus Egyetem

Szakterületei

vállalatgazdaságtan, vállalati versenyképesség, ellátási lánc menedzsment

Személyes üzenet

Keressük azokat a szervezeti, menedzselési megoldásokat, amelyek mellett alkalmazni tudjuk majd a következő évtizedek kutatás-fejlesztési, műszaki eredményeit, hogy a környezet további terhelése nélkül tudjuk a jólét-teremtést szolgálni!

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

A kezdetektől, azaz negyedszázada veszek részt a társaság irányításában. Tevékenységem zömét a stratégiai irányok meghatározásában való részvétel, a Társaság titkárságának mentorálása, illetve a hazai és nemzetközi külső kapcsolatokban való képviselet jelenti, s ezeket gondolnám folytatni.

Szakmai munkássága

1968 óta a Corvinuson, illetve jogelődjein dolgozom, tanársegédből egyetemi tanárrá fejlődtem, voltam rektor is (2000 és 2004 között). ’98-99-ben másfél évig gazdasági miniszter. Most professzor emeritus és az MTA tagja vagyok. Kezdettől erős vállalati kapcsolatok, jelenleg FB és AB elnök a Richternél, FB elnökhelyettes és AB elnök a MOL-nál.

Számos hazai és nemzetközi társadalmi szervezet tisztségviselője, így a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának és a Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságelméleti és Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke vagyok.

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

A Nemzetközi Beszerzési és Ellátás Menedzsment Társaság elnöki tiszte.

Dr. Cservenyi Dóra

Dr. Cservenyi Dóra

főtanácsos
Cservenyi DóraHonvédelmi Minisztérium

Magyar Tudományos Akadémia – Hadtudományi Bizottság tagja, Magyar Hadtudományi Társaság tagja, MLBKT Logisztikai Magiszter

Szakterületei

Stratégiai szintű rendszerfejlesztés, Ellátási lánc menedzsment, logisztikai kontrolling, gazdálkodási információs rendszerek

Személyes üzenet

Amikor új területek kutatását végzem, előbb-utóbb eljutok a probléma mentén a jelenlegi tudásom határáig. Ezt a küszöböt további tanulással, új dolgok megismerésével ugyan át tudom lépni, azonban ahhoz, hogy valami újat tudjak létrehozni, mindig visszanyúlok a kreatív, vizuális módszerekhez, illetve szívesen dolgozom együtt proaktív emberekkel. A munka során mindig kiderül, hogy ennek az egésznek a hajtómotorja mindvégig az a szenvedély, amelyet a szakma iránt, az új dolgok létrehozásakor érzek/érzünk. Ezen összetevők mentén születhetnek meg az új és egyedi megoldások. Ha a logisztika esszenciáját kellene közvetíteni, akkor számomra ez lenne: tudás, tanulás, kreativitás, vizualitás, proaktivitás és ez mind egy kis szakmai szenvedéllyel fűszerezve.

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Szakmai tapasztalatommal szívesen járulok hozzá/veszek részt:

 • stratégia és ellátási lánc menedzsment területeken az MLBKT, társszervezetei, együttműködő partnerei által végzett kutatásokban;
 • a közigazgatási logisztika és üzleti logisztika kutatási irányvonalai mentén új módszertanok kidolgozásában, képviseletében mind a közigazgatás, mind az üzleti szféra felé;
 • képzés, oktatás területén új szakmai anyagok kidolgozásában, oktatások lebonyolításában;

szakmai és szervezeti koordinációs tevékenységekben;

Szakmai munkássága

 • Közigazgatás (2010-től)
  • Főtanácsos (Honvédelmi Minisztérium)
 • Felsőoktatás (2008-tól)
  • Óraadó/Vendégoktató

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – MSc Katonai Logisztika

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem – MSc Katonai Logisztika

International Business School – BSc Ellátási lánc menedzsment

Általános Vállalkozási Főiskola – BSc Ellátási lánc menedzsment

Szolnoki Főiskola – BSc Logisztikai kontrolling

 • Témavezető konzulens, Bíráló, Államvizsga bizottsági tag/elnök
 • Szakmai képzések lebonyolítása logisztika, kontrolling, IT területeken (vállalati képzések, HM tárcán belüli képzések)
 • Kutatás – logisztika, stratégia, rendszerszervezés, vezetés és szervezés, kontrolling, IT területeken
  • PhD fokozatszerzés hadtudomány, katonai logisztika területen
  • Részvétel előadóként hazai és nemzetközi konferenciákon (Katonai, oktatási, logisztikai területen)
  • Publikációk írása (lsd. www.mtmt.hu)
  • Oktatási jegyzetek készítése (ZMNE)
 • Lektorálás
  • Magyar Hadtudományi Társaság: Hadtudomány – folyóirat
  • Budapesti Gazdasági Egyetem – Egyetemi kiadvány
 • Építőipar, kivitelezés (1994-2010)
  • Külkereskedelem
  • Beszerzési vezető
  • Logisztikai vezető
  • Projekt logisztikai vezető

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

A Honvédelmi Tárca stratégiai rendszereinek, működési folyamatainak kutatása, új eszközök, új módszerek kidolgozása, bevezetése:

 • (1) A Honvédelmi Tárca stratégiai tervezéséhez és nyomon követéséhez kapcsolódó rendszerszervezési problémák kutatása – új stratégiai tervezési, hatékonyságmérési módszerek kidolgozása (Kormányzati Stratégiai Irányítási Rendszer HM tárcát érintő feladatok mentén – Állami Reform Operatív Program tanulmányok kontrolling és gazdálkodás informatikai fejezeteinek kidolgozása)
 • (2) Új, illetve az üzleti életben már alkalmazott kutatási eredmények adaptálása a közigazgatási, katonai területeken – például stratégia menedzsment, folyamatmenedzsment, változásmenedzsment.
 • (3) A HM tárca logisztikai folyamatainak rendszerszemléletű vizsgálata, hatékonyságmérési módszerek kidolgozása.
 • (4) Lean technológiák alkalmazásának vizsgálata a közigazgatás és katonai vezetés vonatkozásában. (Vizuálmenedzsment módszerek bevezetése)

 

Stratégiai, rendszerszemléletű logisztikai módszertanok, oktatási anyagok kidolgozása, oktatása

 • (1) Katonai logisztikai kontrolling és benchmarking tantárgytárgy szakmai tartalmának kidolgozása és a tantárgy oktatása a ZMNE-n, majd az NKE-n. (A HM tárca vonatkozásában 2010-ben kezdtük meg kiépíteni a kontrolling rendszert, ezért a tárgy szakmai tartalma jelenleg is kutatás, illetve kialakítás alatt van.)
 • (2) ÁVF/IBS oktatás, új, innovatív szakdolgozatok létrejötte (témavezetőként kísérem)

Csicsmann Péter

Csicsmann Péter

Csicsmann Péterbusiness development menedzser
J&J Center Kft.

Szakterületei

Vámjog, jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj (szaktanácsadás, stratégiai tervezéstől a napi operációig)

Személyes üzenet

A mottóm: a vám, mint versenyelőny, amit kellően támaszt alá az új meghatározás, ami nem más, mint: vámlogisztika. Így korábbi gondolatom ma is aktuális, miszerint, a mindennapi tevékenységünk során ne feledkezzünk meg arról, hogy az általunk végzett munka rendszerben értelmezhető, így keressük, figyeljük, értékeljük, majd használjuk ezeket a kapcsolódási vagy metszési pontokat, ezáltal felismerve és megértve a saját szakmánkat érintő további kihívásokat és lehetőségeket.

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Megválasztásom és az új elnökség bizalma esetén folytatni kívánom megkezdett munkámat, mint tagi szolgáltatásokért felelős alelnök. Az elkezdett közös belső munkánk melynek végső célja az, hogy az MLBKT ahogyan eddig is, a jövőben is a logisztikai szakmai szervezetek között meghatározó, véleményformáló és mértékadó maradjon. Természetesen mindezt úgy, hogy közben a kor kihívásainak, a tagok elvárásainak és igényeiknek a legmesszebbmenőkig meg tudjon felelni. A közösen elkezdett feladatok jóval túlmutatnak egy elnökségi cikluson és alapvetően szükségesek ahhoz, hogy a szervezet az elvárásoknak megfelelően tudjon működni, hiszen csak abban az estben képes érdemi lépéseket tenni stratégiai céljainak elérése érdekében. Munkám folytatásával kívánok hozzájárulni közös céljaink eléréséhez.

Elnökségi tagként milyen feladatokban vett részt korábban?

Elnökségi tagként részt vettem a regionalitás és tagi szolgáltatások alelnöki területek munkájában majd az utóbbit 2015-től vezettem, mint alelnök.

Alelnökként az alábbi események szervezésében és lebonyolításában vettem aktívan részt az elmúlt időszakban:

2014.11. 13. XXII. MLBKT Kongresszus Kapcsolatok hálójában,- Kockázatkezelés és Kockázatmenedzsment szekció megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.

2014.11.13.  XXII. MLBKT Kongresszus Kapcsolatok hálójában – az Év Logisztikai Menedzsere díj győztese Gerencsér Szilárd volt a jelöltem és támogatottam

2015.01. 05. MLBKT EKÁER munkacsoport alapító tag

2015.04.14. „EKÁER az alapokon túl” című konferenciája – moderátor

2015.04.16. Logisztika napja- részvétel a Debreceni Repülőtéren rendezett eseményen, mint előadó ( A vám, mint versenyelőny) és az MLBKT nevében köszöntő

2015.06.11. MLBKT minikonferencia Eger – moderátor

2015.06.23. MLBKT –titkárság: SZMSZ, alapszabály, etikai kódex, kiválósági díj és kommunikációs szabályzat előterjesztésének elkészítésében történő közreműködés

2015.09.30. MLBKT Debreceni minikonferencia – moderátor

2015.10.15. Szolnoki Gazdasági Fórum – moderátor
2015.11.13. XXIII. MLBKT Kongresszus  Tour de logisztika – Bűnök és bűnözők – eltusolt ügyek a logisztikában szekció megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.
2016.04.19. MLBKT UVK konferencia – szervező és moderáto
2016. 04. 21. Logisztika napja  – Szolnoki Gazdasági fórum – szakmai moderátor

Szakmai munkássága

Az elmúlt 18 évben ugyanazon a munkahelyen dogoztam az alábbi megbízók részére nyújtott különféle szakszolgáltatási területeken:

 • Sony Hungária Kft. – export csoportvezető,
 • Perlos Precíziós Műanyagipari Kft. – export – import ügyintéző,
 • Nokia Komárom Kft. – import csoportvezető,
 • Samsung Electronics Magyar Zrt. – Kirendeltség vezető,
 • Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. – Kirendeltség vezető,
 • Caterpillar Logistics Kft. – Kirendeltség vezető,
 • 2005-től kezdődően cégünk központjában, mint Manager folytattam szakmai és operatív irányítói és felügyeleti tevékenységemet az alábbi megbízók részére nyújtott szakszolgáltatások vonatkozásában:
 • Sony Hungária Kft., Alpine EEI. Kft., NYK Logistics, Cewe Color Kft., Caterpillar Logistics, Yusen Logistics. Kft., Solectron Hungary Kft., Flextronics International Kft., Hankook Tire Magyarország Kft., Ryowa Hungary Kft. Törökbálint Kombiterminál Kft., Nokia Komárom Kft.
 • 2007-től szaktanácsadói és oktatói feladatok ellátása állandó és eseti megbízónk részére a Manageri feladatkörön túlmenően,
 • 2009-től napjainkig, mint Senior illetve Business Development Manager dolgozom, főbb feladataim közé tartozik az üzletfejlesztés, meglévő és új megbízókkal történő üzleti és szakmai kapcsolattartás, üzleti tárgyalásokon cégünk képviselete, stratégiaalkotás, szaktanácsadói feladatok és oktatási feladatok ellátása,

Oktatási tevékenység keretében részt vettem az egyéni felkészítéstől egészen komplett vállalton belüli osztályok, csoportok felkészítő képzésében is, néhány megbízó a teljesség igénye nélkül: GE Hungary Kft. – Energy Division, Lear Corporation Hungary Kft., AVON Cosmetics Hungary Kft., Continental Automotive Hungary Kft., Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.,

Tanácsadói tevékenység keretében olyan cégeket is megismerhettem melyek a fenti felsorolásban nem szerepeltek, itt a legjelentősebb feladatvégzés az elmúlt években a különböző megbízók részére nyújtott AEO tanúsítvány megszerzését vagy annak előkészítését célzó projektek teljes szakmai és operatív irányítása. Ilyen megbízóink voltak: Eurogate Logisztikai Kft., Echolochem Magyaróvár Kft., NCR Global Solution Kft., Elcoteq Magyarország Kft.,

Főbb iparágak: elektronika (szórakoztató és mobil technológia), gépjármű, logisztika, gyógyszer.

Munkámat főszabályként outsourcing tevékenység keretében végeztem, végzem megbízóink igényeinek megfelelően. Ez azt jelentette, jelenti, hogy feladatvégzésünk során a megbízó nevében és érdekében járunk el úgy, mint a saját belső vállalati szakemberek vagy belső vállalti csoportok. Azt gondolom, hogy a kiszervezett feladatokat ellátó alvállalkozói szerepkörből adódóan, olyan mennyiségű és minőségű szakmai tapasztalatra tettem szert a különböző nemzetiségű multinacionális vállalti körben, ami sok szempontból egyedülálló és speciális tudást eredményezett. Ezen túlmenően lehetőségem volt az ország eltérő földrajzi pontjain kialakított ipari parkok és logisztikai központok napi gyakorlatát is megismerni és végezetül, de nem utolsó sorban rendkívül sok tapasztalatot szereztem a hatósági ügyintézés, problémamegoldás és érdekérvényesítés területén.

Üzleti tevékenység keretében napjainkig, több mint 2500 üzleti tárgyaláson vettem részt, ezek leginkább szakma és szolgáltatást specifikusak voltak. Az üzleti kapcsolatépítés jegyében voltam tagbizottsági tagja, alelnöke és elnöke a BNI 204B2B csoportjának.

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Alapvetően, amire a legbüszkébb vagyok a Törökbálint Kombiterminál Kft. saját vámügyintézési környezetének kialakítása a stratégiaalkotástól a napi megvalósításig.  A feladat az abszolút kezdeti állapottól, ami normál vámhivatali ügyintézéshez kötött konténerkezelést jelentett- ahol a megérkezést követően az adott konténer kiadhatóságáig eltelt idő több mint 24 óra volt alacsony forgalmi esetszámok mellett-, elérni azt, hogy a normál üzemi működés mellett (éves forgalom 5200db TEU 2009-2010-között) a konténerkiadhatóság 3 órára csökkent. Ezt a szakmai sikert, első előadásom keretében be is mutathattam a szélesebb szakmai közönség részére 2010-ben az MLBKT XVIII. Kongresszusán.

A másik olyan szakmai sikerem, ami azt gondolom, hogy logisztikai összefüggésében is fontos, az az áfa-adóraktári működés optimalizálása és egyszerűsítésének folyamata mely egy autóipari beszállító vállaltnál került megvalósításra és bevezetésre a napi gyakorlatban. A folyamatfejlesztés jelentősége és sikere több szempontból is mérhető illetve kézzelfogható. Az első és legjelentősebb a pénzügyi előny, mely az áfa finanszírozás és a termékdíj fizetési kötelezettség szempontjából jelentős, a második az új koncepciónak a termelő vállalat logisztikai folyamatába való zökkenőmentes beillesztését jelenti, melynek eredményeként az adóraktár kihasználtsága a kezdeti 40%-ról napjainkra elérte a 98%-os szintet. A harmadik és a sorban nem az utolsó, de azt gondolom szintén nagyon fontos eredmény, az évi közel 60.000 darab nyomtatott papír megtakarítása. Az előzőekben említett szakmai eredményt szintén volt szerencsém előadótársammal együtt bemutatni az MLBKT XXI. Kongresszusán.

A harmadik siker egy multimodális központ vámszempontú működésének kialakításához kapcsolódó, ami nem más, mint a Debreceni nemzetközi repülőtéren létrehozott légi, vasúti és közúti csomópont. Itt az elsődleges feladat a vasúton érkező szállítmányok vám szempontú érkeztetése majd továbbítása volt, illetve a központ rövid távú vámszempontú stratégiájának kialakítása.

Végezetül említeném üzletfejlesztői és egyben szakmai sikerként azt, hogy Megbízóink megelégedettségére alakítottuk ki a távoli eléréssel történő teljes elektronikus vámügyintézési szolgáltatásunkat. Ami azt jelenti, hogy az ország bármely pontján lévő telephely, gyár, termelő üzem és logisztikai létesítmény vonatkozásában tudnunk teljes körű vám-és egyéb adminisztratív szolgáltatást nyújtani központi irodánkból. Ez jelentősen optimalizálja a Megbízó költségeit, rendkívül rugalmas és nem utolsó sorban igen környezetbarát megoldás.

Déri András

Déri András

Déri Andrásügyvezető igazgató
Logisztika Kft.
MLBKT tag 1999 óta

Szakterületei

Vállalati stratégia
Informatikai rendszerek tervezése
Folyamat- és tevékenységmenedzsment

Személyes üzenet

Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt nem is érted egészen!

(Albert Einstein)

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

 1. Mint az MLBKT-ba történt belépésem óta, továbbra is folytatnám az éves kongresszus szervezésében való részvételemet a szakmai program kialakításában, előadók felkérésében, és a szükséges háttérmunkában.
 2. Az elkövetkező időszak egyik alapvető kihívásának mutatkozik az információ-technológia mindent-mindennel összekapcsoló képessége (Internet of Things, Ipar4.0, a logisztika ennek megfelelő átalakulása, stb.). Ezért célszerű lenne egy olyan integráló tagozat létrehozása, amely révén – bemutatókra, előadásokra, üzemlátogatásokra felfűzve – folyamatosan ismertetni lehetne a küszöbön álló változásokat és ezek összefüggéseit.
 3. Az éves kongresszus mellett, minden év tavaszán, lehetőség nyílna egy olyan egynapos konferencia rendszeres megszervezésére, amely részletesebben tárgyalná az előző évi kongresszuson felmerült, a hallgatóság által legérdekesebbnek, legfontosabbnak minősített témát.
 4. Összefüggésben a folyamatosan napirenden tartott, a KKV szektor fejlesztésére vonatkozó irányelvekkel, célszerű lenne az MLBKT éves díjainál külön elismeréseket bevezetni ennél a szektornál.

Elnökségi tagként milyen feladatokban vett részt korábban?

Az alább felsorolt fontosabb feladatokat az MLBKT tagjaival alkotott csoportokban és a Titkárság támogatásával végeztem:

 1. a Logisztikai Egyeztető Fórum megalakítása, a Fórum megalakulása óta az MLBKT egyik képviselőként a Fórum munkájában való tevékenységek és feladatok;
 2. a különböző tagozatok megalakítása, a Tagozatok működésének szabályozása;
 3. az éves kongresszus szervezése;
 4. a Társaság tevékenységének szabályozása (SZMSZ, Etikai Kódex);
 5. az elnökség feladataiból adódó operatív tevékenységek;

Szakmai munkássága

Az elmúlt 10 évet folyamatosan a Logisztika Rendszertechnikai Kft. ügyvezetőjeként töltöttem. A cég, illetve saját tevékenységem elsősorban tanácsadói/konzultánsi tevékenységeket foglalt magában. Ezen belül

 • vállalatok, elsősorban közepes vállalkozások üzleti stratégiáján alapuló logisztikai stratégiájának kidolgozása és bevezetése, ide értve a szükséges üzletviteli- és folyamatszervezést;
 • informatikai rendszerek bevezetése, a bevezetési projektek irányítása;
 • részt vettem a CEP piacon, módszerében nemzetközi téren is egyedülálló LORA projekt létrehozásában és működtetésében;

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

2006-tól folyamatosan részt vettem azokban a változó összetételű munkacsoportokban, amelyek a Magyarországra alkalmazható logisztikai stratégiát kidolgozták. Az első dokumentumokat: a Magyar Logisztikai Stratégiát, az ebből továbbfejlesztett Nemzeti Logisztikai Stratégiát, – az MLBKT saját szervezetén belül készítette el. A Logisztikai Egyeztető Fórum létrejöttével a stratégiai kialakítása átkerült ehhez a szervezethez, és 2013-ban az itt összeállított Középtávú Logisztikai Stratégiát /KLS/ a Kormány – a szakmában elsőként – határozatával elfogadta, kijelölve a végrehajtás felelőseit.

A KLS-nek fontos szerepe volt és van abban, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Programban /GINOP/ az eredeti elképzeléseket kibővítve lehetőség nyílik a logisztikai tárgyú fejlesztésekre.

Jelenleg ennek a stratégáinak átvizsgálása és korszerűsítése kezdődött meg.

Elek Gergő

Elek Gergő

Elek Gergőlogisztikai igazgató
Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.

MLBKT és BVK kongresszusokon való rendszeres részvétel, előadóként, kerekasztal beszélgetés moderátoraként, egyéb szakmai konferenciák rendszeres részt vevője és előadója

Szakterületei

Logisztika (raktár- és hozzáadott értékű logisztika), Beszerzés, Projekt Mgmt, Stratégiai Mgmt.

Személyes üzenet

A Supply Chain a világ összes értéket előállító folyamatának elengedhetetlen és megkerülhetetlen része. De ez nem attól elengedhetetlen, mert az emberek megtartják maguknak a tudást és információt, hanem attól, hogy az ellátási láncokat hatékonyabban, és az együttműködés jegyében alakítják ki és működtetik.

A Világ összes Beszerzőjének és Logisztikusának tehát ezt kell minden nap szem előtt tartania.

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Az MLBKT küldetése:

Az MLBKT azoknak az ellátási lánc menedzsmenttel foglalkozó szakembereknek a közössége, akik hatékony, fenntartható és etikus ellátási láncokat hoznak létre és működtetnek. Feladatunk, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk ahhoz, hogy a globális és helyi ellátási láncok ne sodorják veszélybe bolygónk és a következő nemzedékek jövőjét.

Ami a leginkább érdekes, hogy a legfontosabb elemek tekintetében ugyanúgy látom a Supply Chain jövőjét: etikusnak kell lenni, fenntarthatónak, partnerségen alapulónak. A megválasztásom esetén a gyártó és kiszolgáló oldal talán öröknek tűnő dilemmájának a feloldásában tudnék sokat segíteni, hogyan lehet az „ellenségképből” átváltani egy bizalmi, egymásra épülő, egymás erősségeire építő rendszerre.

Szakmai munkássága

Legfontosabb területek:

 • Stratégia Beszerzés
 • Indirekt Beszerzés
 • Projekt Beszerzés
 • Logisztika
 • Raktári Logisztika
 • Hozzáadott Értékű Logisztika
 • HR területek

Legfontosabb Iparágak:

 • Fémipar
 • Élelmiszeripar
 • Elektronikai Ipar
 • Autóipar
 • Logisztika

Legfontosabb beosztás:

 • Beszerzési Vezető/Igazgató (több iparág és cég)
 • Projekt Manager
 • Logisztikai Igazgató

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Az Egyetem elvégzése után gyakorlatilag azonnal, és azóta is a Beszerzés és a Logisztika tette ki a karrierem legfontosabb részét. Az elmúlt 17 évben szerteágazó ismereteket szereztem sokféle iparágban, cégméretben és működési környezetben, ami lehetővé tette azt is, hogy emberekkel, emberek vezetésével foglalkozzak.

Ebből következően amire talán a legbüszkébb vagyok azon túlmenően, hogy a szakmai tapasztalataim alapján egy komplex tudású embernek tartom magam, hogy minden egyes karrier állomásomon volt alkalmam emberekkel foglalkozni, együtt fejlődni és fejleszteni őket, és látni, hogy a befektetett munka és energia hosszú távon kifizetődő tud lenni.

Jó visszagondolni azokra küzdelmes időszakokra, amik lezárása után egy-egy feladat, projekt vagy bevezetett változás meghozta a gyümölcsét, és a cég hosszú távú javát szolgálta.

Gábor Zsolt

Gábor Zsolt

Új képügyvezető igazgató
ProcurCon Kft.
MLBKT Elnökségi tag (2010 óta), BVK Alapító és Vezetőségi Tag (2002 óta), MCIPS

Szakterületei

Nagyvállalati beszerzés, beszerzés stratégiai kérdései, beszerzési folyamat és szervezet hatékonyságnövelése, valamint beszerzési tanácsadás, átvilágítás, munkatársak fejlesztése, megtalálása

Személyes üzenet

A technológiai megoldások és alkalmazások visszafordíthatatlanul utat törnek a beszerzési és logisztikai szakmában is. Igyekezzünk erre a gyorsuló vonatra időben felszállni és minél előbb megtalálni a helyünket rajta.

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Folytatnám a Beszerzés szakma megfelelő képviseletét az Elnökségben. Továbbra is vállalom (kollégáimmal közösen) az éves szinten legalább egy önálló beszerzési konferencia koordinálását, ami terveink szerint egyre növekvő bevételt generál az MLBKT-nak. Hasonlóan aktív kívánok maradni a Kongresszus beszerzési programjának szervezésében is.

A beszerzési kultúra terjesztése érdekében újra kívánnám éleszteni a Gazdasági Rádióban megkezdett (2013), a szakmát promotáló műsorokat.

Továbbra is aktív szerepet kívánok vállalni a Tagozatok fejlesztésében, együttműködési lehetőségeik feltárásában, az MLBKT „tagságra és tagi szolgáltatásokra” fókuszáló munkacsoportjában. Ezek mellett továbbra is szívesen veszek részt  az MLBKT oktatási programjának továbbfejlesztésében is.

A szakmák közötti párbeszédet és aktivitást továbbra is fontosnak tartom, BVK szempontból a koordinációt vállalom, és megfontolásra javaslom ennek kiterjesztését MLBKT szintre is.

Fontosnak tartanám – ahogy már korábban is elmondtam bizonyos fórumokon -, hogy létrejöjjön egy kvalifikációs rendszer a beszerzésben és/vagy a logisztikában dolgozókra, akár a hazai piacra specifikusan.  Ennek kialakításában is szívesen vállalok szerepet, amennyiben ez a programba kerül.

Elnökségi tagként milyen feladatokban vett részt korábban?

Az elmúlt időszakban is folytattam a Beszerzés szakma képviseletét az Elnökségben.

A 2012-ben általunk elindított BVK beszerzés-szakmai konferenciánk idén májusban már negyedik alkalommal kerül megrendezésre, ami nem csak az MLBKT és a beszerzési szakma hírnevét öregbíti a piacon, hanem komoly bevételt is generál az MLBKT-nak.

Az elmúlt években az MLBKT Kongresszus egyik legstabilabban visszatérő és folyamatosan magas szinten látogatott szekciói a beszerzés szekciók voltak, melyek programjának kialakításában a kezdetektől fogva aktív szerepet vállaltam egy 3 fős bizottság részeként.

A más szakmák társszervezeteivel (MAKSZ, MaReSz, stb.) elindult párbeszéd és közös munka folytatódott az elmúlt periódusban is, közös, folyamathatékonyságot és eredményességet javító ajánlásokat adtunk ki.

Valamint aktívan veszek részt az MLBKT „tagságra és tagi szolgáltatásokra” fókuszáló alelnöki terület (munkacsoport) munkájában.

Szakmai munkássága

Két év GE Menedzsment iskola után, 1992 óta dolgozom a Supply Chain egyik legdinamikusabban fejlődő részén, a nagyvállalati beszerzés területén.

2000 óta első számú vezetőként volt alkalmam irányítani e funkcionális terület munkáját a MOL, a Symbol Technologies, a GE Consumer and Industrial, a Pannon és az Ericsson szervezeteiben. A MOL és a Pannon esetében a Logisztikai terület vezetése is hozzám tartozott elsősorban magyarországi fókusszal, míg a GE és a Symbol esetében a Beszerzés irányítása, eredményességének javítása, fejlesztése volt a feladatom egész Európára nézve.

A MOL-ban új beszerzési stratégia kialakítása és bevezetése (akkoriban a legnagyobb hazai elektronikus beszerzési rendszert helyeztük működésbe), illetve a több mint 20, az országban elszórtan létező raktáraink konszolidációja 4 bázisraktárba és ezek kiszervezése fűződik a nevemhez.

A Symbol-ban, ahol amellett, hogy Angliában fel kellett építenem és beindítanom egy kis beszerzési szakértői csapatot, a fő fókuszban az európai beszerzési szolgáltatási központ kialakítása (Shared Service Center) állt, amelynek a 34 országot lefedő centralizált beszerzési tevékenység is része volt.

A GE-ben, visszatérésem után, a fő fókusz a nehéz pénzügyi helyzetben lévő üzletág eredményességének a megőrzésén voltl, ami a beszerzés oldalon a beszállítói technikák és megoldások maximalizálását kívánta meg tőlem és csapatomtól.

A Pannon-ban (Telenor) a beszerzési és logisztikai tevékenységek fejlettségi státuszának felmérése után egy többéves fejlesztési program kialakítása, majd elindítása, az Ericssonban pedig a központban kialakított beszerzési stratégia implementálása volt a cél, miközben a gazdasági válsággal árnyékolt környezetben minden funkcióra hihetetlen nyomás nehezedett.

Jelenleg – a ProcurCon vezetőjeként – kívűlről segítem CEO-k, CFO-k és más vállalati vezetők beszerzés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak megvalósítását.

Nem munkahelyi tevékenységek közül kiemelném a Beszerzési Vezetők Klubjának megalapításában, és az elmúlt 14 évben annak fejlesztésében játszott szerepemet, illetve az angliai munkaperiódusom alatt az ottani szakmai szervezetben (CIPS) vállalt aktív tevékenységemet (Thames Valley Branch – vezetőségi tag).

Aktív tagja voltam annak a kis csoportnak, aki 6-7 évvel ezelőtt összerakta az első hazai, beszerzési menedzser diplomát adó, MLBKT-Corvinus színekben elindult (2010) képzés tematikáját és tananyagának egy részét. De hasonlóan aktív tagja voltam az első önálló, MLBKT-BVK beszerzés-szakmai konferencia (2012) elindító csapatának, akikkel idén már a negyedik ilyen konferenciát szervezzük. Szintén aktív motorja voltam és vagyok a beszerzés és más szakmák társszervezetei között elindult párbeszédnek és együttműködésnek. ill. a Gazdasági Rádió beszerzést népszerűsítő egyéves műsorsorozatát koordináló BVK vezetőségi csoportnak (2013).

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

 • MOL: új beszerzési stratégia megalkotása és bevezetése (2000)
 • MOL: legnagyobb terjedelmű hazai e-beszerzési rendszer elindítása (2001)
 • Symbol: beszerzési SSC elindítása (2005)
 • Ericsson: 8 egymást követő hónapban a vezetésem alatt álló magyarországi beszerzési csapat nyerte a 17 ország közötti szakmai versenyt (7 KPI kompozit adata) (2012)
 • Beszerzési menedzsment Posztgraduális képzés beindításában (2010) való részvétel és fenntartásában vállalt szerep (2010-2016)
 • Önálló, általunk (MLBKT-BVK) szervezett beszerzés-szakmai konferencia elindítása és rendszeressé tétele a tavaszi üzleti naptárban (2012-2016)

Gál István

Gál István

Gál Istvánprojektmenedzser
BI-KA Logisztika Kft.

Logisztikai Magiszter,  GS1 Vonalkód Szakértő

Szakterületei

raktárlogisztika, vasúti szállítmányozás

Személyes üzenet

Keep calm and carry on.

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Az alábbi területeket kívánom előtérbe helyezni:

 • környezettudatos logisztikai megoldások
 • katasztrófalogisztika
 • adatelemzések, információmenedzsment, hálózatkutatás
 • kombinált szállítási megoldások
 • iparvágányok reaktiválása, üzemeltetése
 • logisztikai tanácsadási tevékenység fejlesztése
 • középiskolák körében a logisztika népszerűsítése

Szakmai munkássága

 • Közlekedésmérnök és közgazdász diplomák megszerzése a győri Széchenyi István Főiskolán (Egyetemen)
 • 2001 és 2002 között az Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél dolgoztam, ahol az M3 ap. szakaszmérnöke voltam.
 • 2002 és 2006 között a Tibbett & Britten angol logisztikai szolgáltató magyar leányvállalatánál dolgoztam a vecsési, illetve az üllői logisztikai központokban. Munkám keretében a hőmérsékletszabályozott élelmiszer, illetve gyógyszertermékek raktárlogisztikai, illetve disztribúciós folyamataihoz kapcsolódó tervezési és operatív feladatokkal foglalkoztam.
 • 2006 óta a szolnoki BI-KA LOGISZTIKA Kft-nél töltök be különböző pozíciókat. Fő feladataimat raktárlogisztikai, vasúti szállítmányozási, illetve üzletfejlesztési, értékesítési projektek jelentik. Támogattam új vállalatirányítási rendszerek bevezetését, illetve egyéb logisztikai-informatikai jellegű projektek előkészítését. Logisztikai tanácsadásokban veszek részt, valamint meghívott előadóként felsőoktatási intézményekben, szakmai szervezeteknél, illetve konferenciákon előadásokat tartok, továbbá szakcikkeket írok, illetve azok társszerzője vagyok.

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Közreműködés az alábbi projektekben a BI-KA LOGISZTIKA Kft-nél:

 • „Regionális Logisztikai Szolgáltató Központ” létrehozása Szolnokon
 • iparvágányhálózat reaktiválása logisztikai központunkban
 • pilot projekt keretében a Katasztrófavédelem árvízvédelmi készleteinek tárolása, szállítása

Dr. Gelei Andrea

Dr. Gelei Andrea

Gelei Andrea_MLBKT elnoksegi tag06egyetemi tanár
Budapest Corvinus Egyetem

Szakterületei

logisztikai menedzsment, logisztikai stratégia, ellátásilánc-menedzsment, üzleti kapcsolatok kutatása, üzleti hálózatok

Személyes üzenet

Nincs annál praktikusabb, mint egy jó elmélet!

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Oktatási, kutatási hátterem miatt elsősorban az MLBKT oktatási tevékenységének fejlesztésébe kapcsolódtam be, ez a jövőre vonatkozóan is igaz.

A Társaság éves kongresszusának szervezésében is aktívan részt szoktam venni, itt igyekszem olyan programokat szervezni, ahol a gyakorlati és az akadémiai oldal párhuzamosa, egymást erősítve tud megjelenni.

Elnökségi tagként milyen feladatokban vett részt korábban?

Elnökségi tagként, majd Oktatási alelnökként aktívan részt vettem az SCM Tréning Központ strukturált kínálati portfóliójának kidolgozásában, amit természetesen folyamatosan fejleszteni, aktualizálni szükséges. Az elmúlt években erőfeszítéseket tettünk arra, hogy megszüntessük az MLBKT oktatási tevékenységének Budapest centrikusságát, úgy tűnik, ez idénre már hoz gyümölcsöt is.

Szakmai munkássága

Egyetemi pályafutás:

Az egyetemi diploma megszerzése után közvetlenül a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdtem el dolgozni, először, mint tudományos segédmunkatárs, 2015-től pedig mint egyetemi tanár

2005-2008 között: A BCE Vállalatgazdaságtan Intézetének keretében működő Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék megbízott tanszékvezetője, majd 2009 és 2012 között tanszékvezető

2008-2009 között a Logisztikai menedzsment mesterszak országos alapításának koordinátora, a szak Budapesti Corvinus Egyetemen történő indításának akkreditációs vezetője, majd 2010-2012 között a BCE Logisztikai menedzsment mesterszak felelős vezetője

2013-tó a BCE Gazdálkodástudományi Karán a Kati Tanács tagja

 

MLBKT-nál végzett tevékenység:

Az MLBKT alapító tagja, az alapítást követő években titkára.

2005-től a BCE és az MLBKT közös „Logisztika és ellátási lánc”, majd a „Nemzetközi disztribúció” posztgraduális képzési programok vezetője.

2008-tól az Elnökség tagja, 2014-től Oktatási Alelnöke

 

Akadémiai aktivitás:

2006-tól a Magyar Tudományos Akadémia Logisztikai Bizottságának tagja

2012-től az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság tagja és titkára

2016-tól az MTA Közgyűlésének választott képviselője (köztestületi tagság)

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Nagyon jó érzéssel tölt el, amikor úgy érzem, a hallgatókkal sikerül megszerettetni a témakört és felkelteni érdeklődésüket. Különösen, ha mindez angol nyelvű képzés keretei között történik. Nagyon jól esett például, amikor egy neves nyugat-európai egyetem hallgatója a vizsga végén azt mondta: „Nem gondoltam, hogy ilyen komoly és nehéz lesz ez a kurzus!”

Arra is büszke vagyok, és jó érzéssel tölt el, amikor kiemelkedő felkészültségű logisztikai menedzserekkel olyan szakmai beszélgetést folytathatok, amiből én is rengeteget tudok tanulni, de egyben az az érzés is kialakul bennem, hogy ők is tanultak valamit tőlem. Remélem ez nem csupán hiú ábránd. 🙂

Meggyőződésem, hogy a szakma csak a gyakorlat és az elmélet folyamatos párbeszédével fejlődhet igazán.

Göntér Csaba

Göntér Csaba

Göntér Csabaügyvezető
Flow Dry Kft.

Szakterületei

Nemzetközi kapcsolatok

Személyes üzenet

Think global, act local.

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Három kontinensen működő cégcsoportunknak köszönhetően tapasztalatot szereztem a különböző kultúrákban működő beszerzési és logisztikai folyamatokról. Ezen tapasztalatokat felhasználva szeretném segíteni a Magyarországon működő vállalatok logisztikai folyamatainak hatékonyabbá és versenyképesebbé tételét. Ez kulcsfontosságú a fenntarthatóság szempontjából. Különösen fontosnak tartom a magyar tulajdonú kis- és közép vállalatoknak nyújtott segítséget, amelyeket ha jól kihasználnak és a folyamataikat hatékonyabbá tennék, hozzájárulnak az egész Magyar gazdaság további fejlődéséhez.

Szakmai munkássága

2004-

Flow Dry Kft, Komárom, Operations Manager, CEO
Csomagolt páraelszívó gyártás az autóipari klímaberendezésekhez

2003-2004

Hartmann GmbH, Schorndorf, Hungarian Production Manager
Kábelkonfekcionálás és mikrokapcsoló gyártás

2001-2003

AFL Hungary Kft, Mór, Projekt és termelésvezető
Autóelektronikai termékek gyártás

1998-2001

AFL Hungary Kft., Mór, Programmérnökség vezető
Kábelkonfekcionálás

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

A Flow Dry Kft. elindítása és európai piacvezetővé tétele az elmúlt 12 év során. Az árbevételünk minden évben (beleértve a gazdasági válság éveit is) folyamatosan nőtt. A 2015-ös évet 1,7 milliárd forinttal zártuk.

Havacs Gábor

Havacs Gábor

Havacs Gáborlogisztikai vezető
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
MLBKT Gyógyszeripari Tagozat Vezetőségi Tag, MLBKT Év Logisztikai Menedzsere Díj 2011

Szakterületei

Ellátási Lánc menedzsment

Személyes üzenet

Két, számomra nagyon fontos érték: Kitartás és Bizalom.

Kitartással lehetünk sikeresek a folyamatos tanulásban, fejlődésben. Bizalommal lehetünk eredményesek a jó csapat építésében és sikeresek a kitűzött célok elérésében.

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Szeretnék továbbra is a Gyógyszeripari Tagozat Vezetőségi tagjaként azon dolgozni, hogy egyfelől magas színvonalú programokkal, eszmecserékkel adjunk értéket tagjainknak, másfelől minél több vállalatot és logisztikus kollégát elérni, megismertetni az MLBKT-t és a tagságban rejlő lehetőségeket.

Az MLBKT Elnökségében szívesen veszek részt szervezésben, a tagokkal kapcsolatos bárminemű munkában, kommunikációhoz kapcsolódó fejlesztésben és ezek valamelyikéhez kapcsolódó munkacsoport tevékenységében.

Szakmai munkássága

UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT. (FMCG)– Logisztikai és Beszerzési Vezető,  röszkei élelmiszeripari gyártóüzem

-Gyártástervezés, kapacitástervezés

-Vállalatközi szállítmányozás

-Készáru raktározás

-Alap-, csomagolóanyag beszerzés

-Projekt menedzsment

 

ITT WATER&WASTEWATER MAGYARORSZÁG KFT.  (Gépipar) – Logisztikai és Beszerzési Vezető

-Teljeskörű folyamatfejlesztés Kereslettervezés és készletmenedzsment területén

-Tenderek, Összeszerelések, Szerviz ellátástervezése

-Bérgyártók menedzselése

-Készáru és Alkatrész raktározás

 

PFIZER GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. (Gyógyszeripar) – Mo-i. Logisztikai és Ellátási Lánc vezető

-Kereslettervezés, Ellátástervezés,

-Logisztikai szolgáltató menedzsment, tenderek

-Kereskedelem menedzsment

-Vevőszolgálat

 

PFIZER GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. (Gyógyszeripar) – Regionális Ellátási Lánc vezető (Közép-EU és Izrael

-Kereslettervezés, Ellátástervezés,

-Logisztikai szolgáltató menedzsment, tenderek

-Kereskedelem menedzsment (csak Mo.)

-Vevőszolgálat (csak Mo.)

-Régiós ’Folyamatos Fejlesztés’ projektek

-Ellátástervezési Hub folyamat kidolgozása, megvalósítása, Hub csapat vezetése.

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Ellátástervezési HUB koncepció kidolgozása és megvalósítása a Pfizer-nél.  Az ’Above-market’ csapat legfőbb feladata az ellátástervezés&készletmenedzsment, valamint a felelősségi körbe tartozó országok képviselete a gyártóhelyek felé.

A koncepció sikeres bevezetése megtörtént, a Pfizer középtávú terve hasonló HUB-ok kialakítása más alrégiókra is.

Horváth Péter

Horváth Péter

Horváth Péterlogisztikai tanácsadó

Szakterületei

késztermék raktározás, disztribúció, vevőszolgálat (FMCG szektor)

Személyes üzenet

Ne légy felszínes!

„Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed…”  Prédikátor könyve 9:12

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

A továbbiakban is a szervezet regionális jelenlétének fejlesztésén, valamint a most formálódó raklap munkacsoportban szeretnék munkálkodni.

Elnökségi tagként milyen feladatokban vett részt korábban?

A jelenlegi elnökség tagjaként a szervezet regionális jelenlétének fejlesztésén, valamint az oktatási tevékenység regionális kiterjesztésén fáradoztam. Csekély mértékben ugyan, de részt tudtam vállalni a kongresszusok lebonyolításában szekcióvezetői, illetve kerekasztal előadói megbízatások révén.

Szakmai munkássága

Pannontej Zrt. (Medve, Pannónia, Karaván márkák) logisztikai vezető

 • vevőszolgálat, késztermék raktározás, belföldi disztribúció

Sole-Mizo Zrt. logisztikai igazgató

 • vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció, beszerzés
 • tejbegyűjtés

Szentkirályi Ásványvíz Kft. logisztikai igazgató

 • vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

 1. Bongrain cégcsoport (Pannontej Zrt., Veszprémtej Zrt.) közös belföldi disztribúciós rendszer kialakítása
 2. Bonafarm cégcsoport (Pick, Sole-Mizo) közös belföldi disztribúciós rendszerének létrehozása
 3. Progresszív díj az év logisztikai megoldásáért (Sole-Mizo Zrt.)
 4. Szentkirályi Ásványvíz Kft. részben automatizált anyagmozgatási technológiával ellátott központi raktár megvalósítása

Hosszú Csilla

Hosszú Csilla

Hosszú_Csillaügyvezető
DPD Hungária Kft.
MLBKT elnökségi tag
Szervezet az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület – ellenőrző bizottsági tag

Szakterületei

CEP piac

Személyes üzenet

A logisztikában az a fantasztikus, hogy mindig is szükség volt, van és lesz rá, épp ettől innovatív, fejlődőképes és rendkívül érdekes, örülök, hogy ezen iparág mellett tettem le a voksomat, ahol még mindig van mit tanulni. 🙂

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Fontosnak tartom, hogy a CEP piacról is résztvevő legyen valaki az elnökség munkájában, mert ez az a terület, amit már gyakorlatilag mindenki igénybe vesz, legyen az 2B vagy 2C ügyfél. Fontosnak tartom azt a tájékoztatást, ami felőlünk jöhet és az eddigiekben is hasznosnak érzem az aktuális témákhoz való hozzáadott értéket a mi piaci szegmensünkből.

Egyre dinamikusabban növekvő e-kereskedelem területén szerzett tapasztalataimat tudom megosztani azokkal a vállalatokkal, akik még csak fontolgatják az elektronikus úton történő értékesítést, valamint ezen a téren széles körű ismeretségemet is jól tudom kamatoztatni az MLBKT elnökségén belül.

Elnökségi tagként milyen feladatokban vett részt korábban?

 • MLBK Kongresszusi program összeállításában, a CEP piaci szekció témáinak kidolgozásában, a meghívott résztvevő involválásában.
 • Kongresszusi előadó, kerekasztal beszélgetés keretén belül
 • EKAER csoport munkájában való részvétel, a piaci aktuális hírek, tények, visszajelzések adása
 • Szervezet az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesülettel való kapcsolattartás és a közös célok mentén egy lehetséges együttműködési keret kialakítása
 • 25 éves Jubileum jótékonysági kezdeményezésének támogatója
 • Közreműködés a Mazars-al való kapcsolatfelvételben, megalapozva az együttműködés lehetőségét
 • Logisztikai híradó CEP piaci témákban való támogatása

Szakmai munkássága

Az elmúlt 22 évben a kiscsomagszállítás területén dolgozom, első 12 évben a UPS Magyarország Kft-nél tevékenykedtem, különböző területeken. Itt megismerhettem a kereskedelmet mint területi képviselő, majd később a vállalat kiemelt ügyfeleiért felelős kereskedelmi képviselő. Ügyfélszolgálatot vezettem több mint 6 évig, majd az import operáción dolgoztam.

Ezt követően pedig az elmúlt 10 évben a DPD Hungária Kft ügyvezetőjeként segítem a cég működését.

Cégünk a tavalyi évben elérte a közel 7 milliárdos bevételt és büszkén mondhatom, hogy a magyarországi CEP piac jelentős résztvevőjévé nőtte ki magát úgy, hogy jelenleg a belföldi piacon a 3. helyen jegyeznek minket. 🙂

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Egyértelműen az, hogy részese lehettem a DPD fejlődésének, az, hogy minket a 2009-es pénzügyi válság sem állított meg a növekedésben és az, hogy stabilan közel 700 embernek biztosítunk hosszú távon munkahelyet, melyből 200 saját alkalmazott és közel 500 alvállalkozásban foglalkoztatott kolléga. Rendkívül büszke vagyok a kollégáim munkájára, akiknek a lelkesedése tovább viszi ezt a céget és több ezer ügyfél bízik meg a DPD szakértelmében, hiszen most már egy nagyon jól csengő név a piacon.

Kialakítottuk a vállalati kultúrát, melyből gyakorlatilag minden fakad: külső és belső kommunikáció írásban, szóban, képzések, vállalati rendezvények, növekedési ütem, stratégiai célok meghatározása. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy jó irányban haladunk.

Kiss Péter

Kiss Péter

KissPéterfüggetlen tanácsadó, egyéni vállalkozó
az MLBKT volt elnöke
Év Logisztikai Menedzsere, Wolf Emil díj, Logisztikai Magiszter, ELA igazgatósági és Végrehajtó Bizottsági tag

Szakterületei

ellátási lánc menedzsment, disztribúció, raktározás

Személyes üzenet

Fogadják meg prof. Martin Christopher tanácsát, és már most kezdjenek el felkészülni a következő ipari forradalom által megkívánt feladatok teljesítésére, és a virtuális logisztika várható kihívásaira.

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Legfőbb ideje lenne, hogy az MLBKT szorosabb kapcsolatot építsen ki a környező országok logisztikai szervezeteivel. A nemzetközi szövetségben épített kapcsolataim alapján van jól működő partnerkapcsolatom a román, a szlovén, a horvát, az osztrák és a cseh szövetséggel. Sokat lehetne tenni a szakember cserék, közös rendezvények (lásd Logisztika Napja), egyes kisebb szervezeteknél pedig az oktatás fejlesztése területén.

Szakmai munkássága

Gyógyszeriparban ellátási lánc menedzsment – igazgató

Gyógyszeriparban vezető üzleti tanácsadó

Élelmiszeriparban üzleti és logisztikai tanácsadó

Távközlés és szórakoztatás – vezető logisztikai tanácsadó

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Az MLBKT-tól kapott díjaim és elismeréseim, a Mylan komáromi gyárának nulláról induló létrehozása és beindítása.

László Tamás

László Tamás

László-TamásSenior Director, General Manager
Flextronics International Kft.

AmCham Elektronikai Gyártók Bizottságának intézményi tagja
MLBKT intézményi tagja

Szakterületei

inverz ellátási lánc menedzsment, nagyvállalati komplex logisztika, statisztikai módszereken alapuló erőforrás tervezés, elektronikai ipar

Személyes üzenet

Mint sok minden, ez is egy szép szakma. Csak stílusosan lehet jól csinálni!

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Szakmai területeken kívül a versenyszférában és a nagyvállalatoknál szerzett tapasztalatommal tudom segíteni a munkát.

Szakmai munkássága

Operációs vezető, Légi szállítmányozás (1999-2003)
Logisztikai vezető, elektronikai ipar (2003-2006)
Anyaggazdálkodási vezető, elektronikai ipar (2006-2012)
Gyárigazgató, elektronikai ipar (2012-2015)
General Manager, elektronikai ipar (2015-től)

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Visszatekintve büszkeséggel tölt el a fejlődés. Rendszerszemléletű munka, jó csapat és némi előrelátás sokszor volt közös jellemzője a kihívásoknak.

Luca Márió

Luca Márió

LucaMárióHead of Logisitcs
Contitech Fluid Automotive Hungária Kft.

Szakterületei

Szállítmányozás, Raktározás, Ügyfélkapcsolat

Személyes üzenet

Élvezzék az életet, mert ez fog erőt adni a hétköznapok kihívásaihoz.

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Kapcsolati hálózatomon keresztül segíteném az MLBKT látóterének bővítését ezáltal vonzóbbá téve a szervezeti tagságot a logisztikai területen dolgozók számára.

Elnökségi tagként milyen feladatokban vett részt korábban?

Kapcsolat tartás társszervezetekkel, külső partnerekkel.

Részvétel a Logisztikai Egyeztető Forum munkájában

Aktív részvétel a tagi szolgáltatásokat fejlesztő alelnöki terület munkájában.

Szakmai munkássága

15 éve dolgozom logisztikai területen. ez alatt mind szolgáltatói oldalon mind pedig gyártói oldalon láttam el feladatokat:

 • 9 év logisztikai szolgáltatónál eltöltött operatív és vezetői tapasztalat
 • 6 gyártói oldalon eltöltött logisztikai és ellátási lánc tapasztalat (elektronika és autóipar)
 • 300+ fő vezetése és a szervezeti átalakítása
 • 1000 m2 – 3000 m2 logisztikai raktár vezetése 7 /24-ben
 • 10000+ m2 raktári operáció irányítása, termelés kiszolgálással együtt
 • Ügyfélkapcsolati és projekt menedzsment tapasztalat

Főbb munkahelyek:

DHl Global Forwarding

Nokia Komarom Kft

Jabil Circuits Hungary

Contitech Fluid Automotive Hungaria

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Az egész karrieremre büszke vagyok, nem szerettem és nem is szeretnék egy-egy dolgot kiragadni, hiszen minden apró mozzanata a munkámnak hozzájárult ahhoz, hogy most ott tartok ahol.  Ami büszkeséggel tölt el, hogy 2 év elnökségi tagság után ismét írhatok magamról egy újabb választás derekán, ez egy számomra nagyon fontos elismerés.

Somogyi Attila

Somogyi Attila

SomogyiAttila0036kereskedelmi igazgató
Logi-Store Kft.

Szakterületei

raktár technológia

Személyes üzenet

When nothig goes right, turn left …

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Személyes kapcsolatrendszer, marketing ismeretek, operatív irányítási ismeretek és minden amivel az elmúlt több mint 10 évben hozzájárultam az MLBKT eredményes munkájához és fejlődéséhez.

Elnökségi tagként milyen feladatokban vett részt korábban?

Az elmúlt elnökségi ciklus első évében alelnöki feladatokat igyekeztem ellátni a tagság és rendezvények témakörökben.

Munkacsoportok, javaslatok, stb.

Munkahely változtatás okán ezeket a feladatokat az elmúlt egy évben saját kérésemre átadtam egy másik elnökségi társamnak.

Szakmai munkássága

Szakterületi összefoglaló

11 éves vezetői tapasztalat

veszteséges működés konszolidáció, válságmenedzsment

55 országban jelenlévő multinacionális, piacvezető cég teljeskörű hazai menedzsmentje, működési költségcsökkentés, folyamatfejlesztés, forgalom jelentős növelése, hatékony erőforrás-gazdálkodás, munkatársak motiválása

Shared Service Center menedzsment

Magyarországon kelet-európai elosztóközpontok belső kialakítása

piacvezető pozíció elérése / megtartása

új nemzetközi technológiák hazai bevezetése

költségkontrolling, stratégiai menedzsment

21 éves értékesítői / marketing tapasztalat

szervezeti menedzsment, folyamat- és szervezetfejlesztés

országos értékesítési hálózat megszervezése és működtetése

6 éves tanúsított logisztikai szakértő

logisztikai K+F adókedvezmények érvényesítése

raktározás /anyagmozgatás /komissózástechnológia

intralogisztikai folyamattervezés és fejlesztés

logisztikai stratégiatervezés

raktár- tervezés, kialakítás, üzemeltetés

kompetenciafejlesztés, teljesítménymenedzsment

11 éves egyetemi oktatási tapasztalat nappali és posztgraduális képzésen – logisztikai szakirány

Szakmai tapasztalat
                Dátum2004 – 2015 07.
Cég neve és címeSSI Schäfer Systems International Kft. 2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u.. 20/b .
Üzleti ágazat típusaRaktározási- és logisztikai -technológia, tervezés, gyártás, értékesítés
Beosztásügyvezető igazgató
Főbb tevékenységek és felelősségekÉvi átlag 8 millió EUR árbevételű multinacionális vállalat magyarországi leányvállalatának teljes körű irányítása, konszolidációja, stabilizálása, eredményes működtetése, piacvezető pozíciójának nagymértékű erősítése, nemzetközi menedzsmenttel való együttműködés
Dátum2002 – 2004
Cég neve és címeSSI Schäfer Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 20/b
Üzleti ágazat típusaRaktározási- és logisztikai -technológia, tervezés, gyártás, értékesítés
BeosztásÉrtékesítési vezető
Főbb tevékenységek és felelősségekértékesítők irányítása, értékesítési hálózat kiépítése, továbbképzés értékesítők részére
Dátum1994 – 2002
Cég neve és címeSSI Schäfer Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 20/b
Üzleti ágazat típusaRaktározási- és logisztikai -technológia, tervezés, gyártás, értékesítés
BeosztásÉrtékesítési és marketingmunkatárs
Főbb tevékenységek és felelősségekVállalati ügyfelek, majd később a kiemelt ügyfelek kezelése, értékesítési hálózat kiépítése, gyártó és termékei piaci bevezetése

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Főbb projektek
• Dátum2014-2015
• Projekt megnevezése /jellege Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program – GINOP
• Téma / feladatKis- és középvállalkozások versenyképességének javítása / pályázati kiírások véleményezése
• Dátum2013-2014
• Projekt megnevezése /jellege Hazai Középtávú Logisztikai Stratégia (2014 – 2020)
• Téma / feladatA főbb beavatkozási területek azonosítása
• Dátum2014
• Projekt megnevezése /jellege Ellátási lánc menedzsment szakértői munka
• Téma / feladatkülső projektszakértő
• Dátum2013-2014
• Projekt megnevezése /jellege Intralogisztikai K+F feladatok kezdeményezése
• Téma/ feladatK+F tevékenység kialakítása
• Dátum2014
• Projekt megnevezése /jellege Special Performance Management rendszer kutatása és fejlesztése
• Téma/ feladatIntralogisztikai humán erőforrás teljesítményértékelő rendszer módszertanának kidolgozása
• Dátum2014
• Projekt megnevezése /jellege Orvosi segédeszköz disztribúciós központ – megvalósíthatóság vizsgálata
• Téma/ feladatOrvosi segédeszközök KKE-i disztribúciós központ kialakíthatóságának vizsgálata
• Dátum2004 – 2015
• Projekt megnevezése /jellege Nemzetközi cégek magyarországi közép-kelet és kelet-európai elosztóközpontjainak intralogisztikai kialakítása
• Téma/ feladat/ iparágautóipar: Porsche Hungária, DAF,Opel, Suzuki, Mercedes, BMW, Volvo, Audi, Bárdi autó, Unix, Continental

kozmetika: Oriflame, Avon, DM

gyógyszeripar: TEVA, Egis, Richter, Hungaropharma

FMCG: Gyermely, Szentkirályi, Gallicoop

elektronika: Schneider Electric, Zollner, Phillips, Hirschmann, Flextronics, Jabil

egyéb: Hauni, BPV, Epcos

• Dátum2005 – 2015
• Projekt megnevezése /jellege Raktárautomatizációs projektek koncepcionális kidolgozása, értékesítése és megvalósítása
• Téma/ feladat/ iparággyógyszeripar: TEVA

kozmetika: Oriflame

élelmiszeripar: Gyermely Zrt

szórakoztatóipar: Szerencsejáték Zrt.

autóipar: Bárdi Autó

stb.  (közel 10 projekt)

Urbán Attila

Urbán Attila

Urbán Attila_MLBKT elnoksegi tag14ellátási lánc menedzsment vezető
CLAAS Hungária Kft.

Szakterületei

supply chain / logisztika

Személyes üzenet

A körülöttünk lévő világ egyre gyorsabban változik. Csak akkor tudunk lépést tartani a változással ha folyamatosan képezzük magunkat és új vizekre evezünk. Az ismeretlenben benne van a kudarc lehetősége is. A kudarc nem negatív dolog, hiszen az tanít meg arra, hogy mit rontottunk el. A nagy fejlődés közben azért ne felejtsünk el emberek maradni és ápolni a kapcsolatainkat!

Mit tenne az MLBKT elnökségi tagjaként?

Szakmai tapasztalataimat igyekszem az éves konferencián előadás, kerekasztal beszélgetés formájában átadni másoknak. Szeretném, ha a műszaki tagozatunk újraindulna. Ennek érdekében próbálok konkrét lépéseket tenni. Aktívan ki veszem a részemet az elnökségi döntéshozatalból. Megismertetem a diákokat az MLBKT-val egyetemi előadásaim során. Bedolgozom az alelnöki területek munkájába. Ezeket a tevékenységeket már a jelenlegi ciklusban is végeztem.

Elnökségi tagként milyen feladatokban vett részt korábban?

Előadás, kerekasztal beszélgetés éves konferencián. Aktív részvétel elnökségi döntéshozatalban és időnkénti részvétel az alelnöki területek munkájában. Az MLBKT megismertetése egyetemi diákokkal előadásaim során. Részvétel EKAER bevezetésének MLBKT-s támogatásában. Értékelő bizottsági tag év logisztikai menedzsere választás kapcsán.

Szakmai munkássága

Beosztások:

 • 2005-2009 Logisztikai beszerzési és árubeérkezési vezető CLAAS Industrietechnik, Paderborn Németország
 • 2010-2011 Üzemvezető, összeszerelő üzem CLAAS Hungária Kft
 • 2012- jelenleg SCM-vezető CLAAS Hungária Kft

Melyik szakmai sikerére a legbüszkébb?

Két gondolatot kell leírnom. Egyrészt azt, hogy fiatal vezetőként megálltam a helyemet egy német vállalatnál. Másrészt nagyon büszke vagyok arra, hogy 2013-ban az MLBKT elismert a munkámat és a csapatom munkáját az Év Logisztikai Menedzsere díjjal.

Varga Tamás

Varga Tamás

Varga Tamás_MLBKT elnoksegi tag15logisztikai vezető
Mader Logisztikai Szolgáltató Kft.