Szolgáltatások

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A tanácsadás az MLBKT oktatási vezetőjével történő személyes beszélgetés formájában történik, mely során a korábban megszerezett végzettségek, szakképesítések, kompetenciák, munkatapasztalatok, és távlati célok feltérképezése alapján orientáljuk a további képzési lehetőségek irányába a képzések iránt érdeklődőket és a képzésben résztvevőket.

Ezt a szolgáltatást valamennyi képzésünknél díjmentesen biztosítjuk.

Előzetes tudásszint felmérése

Képzésre jelentkező hallgatóink kérhetik előzetesen megszerzett tudásuk felmérését, és annak a képzésbe történő beszámítását az alábbi módokon:

1) A hallgató hitelt érdemlően tudja bizonyítni azt, hogy a szakmai és vizsgakövetelményben előírt ismeretekkel már rendelkezik. Ebben az esetben a hallgató benyújtja azokat a dokumentumokat (bizonyítvány, oklevél, tanúsítvány), amelyekből egyértelműen igazolni tudja a megszerzett ismereteket.

A szolgáltatást díjmentesen nyújtjuk (nyílt képzés és kihelyezett, vállalati képzés esetén is).

2) A hallgató nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, hogy rendelkezik a szakmai és vizsgakövetelményben előírt ismeretekkel. Ebben az esetben a hallgató vállalja a szintfelmérő vizsgán való részvételt, melynek eredményét a képző intézmény kiértékeli, és annak eredményét beszámítja a tanfolyam során.

OKJ szerinti képzés esetén:
Az előzetes tudásszint-mérés eredményeként a hallgató felmentést kaphat az adott órák részbeni vagy teljes látogatása alól.
A hallgató a szakmai és vizsgakövetelményben előírtak alapján nem mentesül a modulzáró vizsgák, illetve a szakmai vizsga letétele alól. (Kivéve: Logisztikai ügyintéző tanfolyam: A közgazdasági-marketing alapismeretek legalább középszinten tejesített érettségi vizsgája esetén a ?0062-06 Marketing és PR alapismeretek? követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítése 100%-osnak tekintendő a szakmai vizsgán.)
Az előzetes tudásszint-mérés tantárgyainak listáját az igénylést követően megküldjük a jelentkezőnek.

Ebben az esetben 7000 Ft-os díjért nyújtjuk a szolgáltatást (tantárgyanként).

Nem OKJ szerinti képzés esetén:
Az előzetes tudásszint-mérés eredményeként a hallgató felmentést kaphat az adott modulon való részvétel alól.

Ebben az esetben 5000 Ft-os díjért nyújtjuk a szolgáltatást (modulonként).

Amennyiben előzetes tudásszint-felmérést kér a képzésben résztvevő, és a képzést kihelyezve, vállalati képzésként valósítjuk meg, a szolgáltatás ingyenes.