Minőségpolitika

Minőségpolitika

Minőségpolitikai nyilatkozat

Az MLBKT oktatási tevékenységének legfőbb célja, hogy a vevői igényeknek minél jobban megfelelve segítséget nyújtson a logisztika és kapcsolódó területein dolgozó szakemberek szakmai fejlesztésében, szemléletformálásában, amelyet magas színvonalú önképzési lehetőségek biztosításával kívánunk lehetővé tenni. Ennek érdekében törekszünk a következőkre:

 • Mindezek eredménye, hogy képzéseink révén a hallgatók hatékonyabb, a fenntarthatóság és az üzleti etika szempontjai szerint működő ellátási láncokat hozhatnak létre és működtethetnek, összhangban Társaságunk küldetésével.A logisztikai szakma igényeit jól behatárolható képzési szinteken, magas színvonalú képzések szervezésével elégítjük ki (az elméleti alapozás ötvözése a gyakorlatiassággal), amelyek hosszú távú fejlesztési lehetőséget biztosítanak az MLBKT ügyfelei számára, s végigkísérik a logisztikai szakember teljes karrierpályáját.
 • A Társaság képzési kínálatának és a minőség fejlesztésével olyan képzési szolgáltatást nyújtunk a piacnak, amely nem “szigetszerűen” képzi a logisztikai szakembereket, hanem logisztika specifikusan és komplexen foglalkozik önképzési lehetőségek nyújtásával (szakmai és készségszintű fejlesztés megvalósítása egyszerre).
 • A képzési módszertan kialakítása során a korszerű tanuláselméleteknek megfelelően törekszünk az interaktivitásra, a csoportmunka előtérbe helyezésére és a saját tapasztalatok feldolgozására.

Az MLBKT vezetősége elkötelezett a vevők elvárásainak megfelelő teljesítése mellett, valamint a minőségirányítási rendszer eredményességének fokozása és folyamatos fejlesztése iránt.

Céljaink eléréséhez az alábbi vezetési eszközöket vesszük igénybe:
 • Biztosítjuk, hogy Minőségpolitikánkat szervezetünk minden szintjén megértsék, elfogadják. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés, a kezdeményezés a minőség javítására, melyhez minden feltételt biztosítunk számukra, beleértve:
  • az egyértelmű szervezeti felépítést, feladatleosztást,
  • az ehhez rendelt világos döntési szinteket,
  • az ennek megfelelő önállóságot és felelősségvállalást,
  • a folyamatos szakmai képzést, továbbképzést.
 • Szolgáltatásaink során a nem megfelelő munkavégzés megelőzésére, elkerülésére, a szabályozás pontos betartására helyezzük a hangsúlyt, figyelembe véve a jogszabályi követelményeket.
 • Partnereinktől (beszállítóinktól) is elvárjuk a minőség iránti elkötelezettséget, a magas színvonalú, megbízható szolgáltatást. Az MLBKT vezetősége, és a vele együttműködő szakmai tanácsadók és oktatók mind logisztikai, mind képzési szakterületen nagy tapasztalattal rendelkeznek, melynek következtében a képzési programok kialakítása során figyelembe veszik a szakma igényeit, hiányterületeit, fejlődési tendenciáit, valamint arra törekednek, hogy saját szakmai tapasztalataikat hatékony oktatási módszerekkel, közvetlenül és gyakorlatorientáltan adják át a képzésben részt vevőknek. Az eljárás célja, hogy a képzésben részt vevők valóban versenyképes, azonnal alkalmazható tudást sajátítsanak el.
 • Figyelemmel kísérjük vevőink, partnereink igényeit és szolgáltatásainkkal való megelégedettségét.
 • Az évenkénti felülvizsgálat tapasztalataira építve aktualizáljuk minőségpolitikánkat, minőségcéljainkat, valamit teljes minőségirányítási rendszerünket, bővítjük képzési palettánkat.
Meglévő képzési kínálatunkat az alábbiak szerint bővítjük, illetve egészítjük ki:
 • Workshopok keretében bemutatjuk az új trendeket, folyamatokat és eszközrendszereket, a tagjainkat érintő jogszabályváltozásokat.
 • Távoktatási formában is kínálunk hasznos és azonnal alkalmazható tudást, mellyel idejét, saját tanulási tempóját és anyagi lehetőségeit is figyelembe vesszük.
 • Olyan képzési programokat dolgozunk ki, melyek a mindig új piaci igényekre reagálnak.
 • A jövőben pedig a logisztikai szakma igényeit a legmagasabb szinten kielégítő, megújított képzési paletta és struktúra kialakítására törekszünk, melyhez rendelten 2012-ben komoly fejlesztésbe kezdünk.
Képzéseink színvonalát az alábbiak szerint emeljük:
 • Folyamatosan szervezünk beszélgetéseket a vállalatok logisztikai vezetőivel és a HR-rel, melynek célja egymáshoz közelíteni a keresletet és kínálatot, hogy minél inkább valódi, azonnal alkalmazható tudást nyújtsunk hallgatóinknak.
 • A képzési módszertan kialakítása során a korszerű tanuláselméleteknek megfelelően törekszünk az interaktivitásra, a csoportmunka előtérbe helyezésére és a saját tapasztalatok feldolgozására.