Üzleti Jelentések

Üzleti Jelentések

Konjunktúrajelző a magyar gazdaságról

 

Az Üzleti Jelentések a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) havonta megjelenő konjunktúrajelző kiadványa, a jelentésben adjuk közre a Beszerzési Menedzser Indexet (BMI) is. A kiadvány a feldolgozóipari vállalatok beszerzésért felelős vezetői körében végzett kérdőíves felmérések adataira épül. A felmérés módszertanát az MLBKT amerikai társszervezete, az ISM (Institute of Supply Management) dolgozta ki hatvan évvel ezelőtt, s azóta sikeresen alkalmazzák számos európai országban is.

Az Üzleti Jelentések minden hónap ötödik munkanapján jelenik meg, az előző hónap végén készült felmérés eredményeit, részletes adatokat, grafikonokat, kiegészítő hazai és nemzetközi konjunktúrajelző információkat tartalmaz. 2003 októberétől az Üzleti Jelentések tartalmazza a Globális Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Indexet is, melyben az MLBKT is részt vesz adataival.

Az Üzleti Gyorsjelentés a kiadvány e-mailen terjesztett változata, minden hónap első munkanapján jelenik meg, a Beszerzési Menedzser Index és a felmérés néhány fontosabb jelzőszáma mellett rövid elemzéseket tartalmaz. A teljes Üzleti Gyorsjelentést az MLBKT valamennyi tagja számára ingyenesen küldjük a megjelenés napján!

Éves előfizetési díjak nem tagoknak

Üzleti Gyorsjelentés
24.000 Ft + áfa
A magyar Beszerzési Menedzser Index főindexét és néhány fontosabb trendet tartalmazó e-kiadvány.
Mindkét kiadvány
72.000 Ft + áfa
Az Üzleti Gyorsjelentés a hónap első munkanapján és az Üzleti Jelentések a hónap ötödik munkanapján.
Üzleti Jelentések
60.000 Ft + áfa
A Beszerzési Menedzser Index felmérés részletes adatai, egyéb konjunktúrajelző adatokkal.

Éves előfizetési díjak az MLBKT egyéni tagjainak

Üzleti Gyorsjelentés
ingyenes
A magyar Beszerzési Menedzser Index főindexét és néhány fontosabb trendet tartalmazó e-kiadvány.
Mindkét kiadvány
48.000 Ft + áfa
Az Üzleti Gyorsjelentés a hónap első munkanapján és az Üzleti Jelentések a hónap ötödik munkanapján.
Üzleti Jelentések
48.000 Ft + áfa
A Beszerzési Menedzser Index felmérés részletes adatai, egyéb konjunktúrajelző adatokkal.

Éves előfizetési díjak az MLBKT intézményi tagjainak

Üzleti Gyorsjelentés
ingyenes
A magyar Beszerzési Menedzser Index főindexét és néhány fontosabb trendet tartalmazó e-kiadvány.
Mindkét kiadvány
30.000 Ft + áfa
Az Üzleti Gyorsjelentés a hónap első munkanapján és az Üzleti Jelentések a hónap ötödik munkanapján.
Üzleti Jelentések
30.000 Ft + áfa
A Beszerzési Menedzser Index felmérés részletes adatai, egyéb konjunktúrajelző adatokkal.

 

Módszertani információk

 

A felmérés módszertanát az Egyesült Államok Ellátási Lánc Menedzsment Intézete (Institute for Supply Management (ISM)) dolgozta ki. A beszerzési vezetők körében végzett felmérés a tapasztalatok szerint jó alapja a gazdasági konjunktúra vagy recesszió jelzésének, mivel a vállalatok először beszerzési döntéseikkel reagálnak a piaci környezet változásaira.

Az Üzleti Jelentések 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetői körében végzett havi rendszerességű kérdőíves információgyűjtésen alapul. A vállalati minta összeállításakor a KSH által javasolt árbevétel szerinti megoszlást vettük alapul. Az ágazati és regionális felosztásnál a KSH által alkalmazott osztályozást használtuk.

A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik. Valamennyi kérdés esetén közöljük a “nőtt”, a “változatlan” és a “csökkent” válaszok százalékos arányát; a nettó változás mértékét, mely a “nőtt” és a “csökkent” válaszok különbsége; valamint a változások irányát mutató indexet. Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul: a pozitív válaszok százalékos arányához hozzáadjuk a változatlan válaszok felét.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) öt egyedi index súlyozott átlaga: új rendelések – 0,3; termelési mennyiség – 0,25; foglalkoztatás – 0,2; szállítási átfutási idő – 0,15; vásárolt készletek – 0,1. A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50% alatti értéke a visszaesésre utal.

Az Üzleti Jelentések Beszerzési Menedzser Indexének és alapindexeinek szezonális kiigazítása a Központi Statisztikai Hivatal által használt TRAMO-SEATS módszerrel, a Demetra szoftver segítségével történik. A szezonális kiigazítás év elején rögzített paraméterekkel, az ünnepnapok figyelembevételével történik. A havonta elvégzett szezonális kiigazítással a teljes adatsor minden hónapban változik. A részmintákat jellemző indexszámok nem szezonálisan kiigazított adatok, így tükrözik az egyes évközi időszakok szezonális hatásait.