Diplomamunka pályázat 2014

[REMIX] [php] include(TEMPLATEPATH.”/includes/breadcrumb.php”);[/php]

[php] the_title(); [/php]

MLBKT Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázat

mlbkt_kongresszus_2010_0132.jpg

2013/2014-es tanévben diplomázó egyetemi és főiskolai hallgatók számára

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 15. alkalommal hirdeti meg diplomamunka pályázatát.

Pályázhatnak azok a végzős, nappali képzésben résztvevő hallgatók, akik
  • logisztikai, illetve a logisztikához szorosan kapcsolódó területről (ellátás, ellátási lánc, szállítási lánc, készletezés-raktározás, elosztás, újrahasznosítás, beszerzés, termelés, informatika, kontrolling, minőségbiztosítás, stb.) írták diplomamunkájukat;
  • magyar nyelven, esetleg angol vagy német nyelven, de hazai felsőoktatási intézményben készítettek diplomamunkát (diplomatervet, szakdolgozatot);
  • diplomamunkájukra legalább jó (4) osztályzatot kaptak és legalább jó (4) minősítésű diplomát szereztek.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. Az eredetileg védettel megegyező diplomamunka (diplomaterv, szakdolgozat) Pdf formátumban és 1 db nyomtatott példányban (nem szükséges keménykötésben, elegendő fűzve), legalább egy opponensi véleménnyel (szkennelve vagy fotózva).

2. A pályázó által elektronikusan kitöltött információs lap a következő adatok megadásával

2.1. a pályázó neve, értesítési címe (postai cím, telefonszám, email cím),

2.2. a felsőoktatási intézmény megnevezése (egyetem/főiskola, kar, tanszék, szakirány) és címe,

2.3. a képzés jellege, amelyben a dolgozat készült (főiskolai illetve BSc vagy egyetemi illetve MSc)

2.4. a diplomamunka védésén a diplomamunkára kapott érdemjegy, és a diploma (oklevél) minősítése. (A leckekönyv záróvizsgával kapcsolatos oldala szkennelve vagy fotózva.)

3. A pályázat szöveges része, mely röviden összefoglalja a diplomamunka lényegét, a kidolgozás módszerét, és utal a gyakorlati alkalmazhatóság lehetőségére. Az összefoglaló terjedelme 1-2 gépelt oldal legyen.

A pályázaton csak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő pályázók vehetnek részt!

Jelentkezés


A pályázatokat az MLBKT Titkárságára lehet benyújtani (személyesen vagy postai úton)

(1061 Budapest, Király u. 12., Tel./fax: 1 267 8740, 1 267 9619, email: anita.benesch@logisztika.hu)

2014. január 15. és 2014. augusztus 29. között bármikor beadható!

A pályázatokat felkért bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázót október közepéig értesítjük.

A diplomamunkák az elbírálás után személyesen átvehetők a titkárságon 2015. január 31-ig.

Letölthető fájl

Kategóriák és díjak

A győztes és a helyezést elérő pályázók pénzdíjban (bruttó összeg) részesülnek:

HelyezésEgyetemi illetve MScFőiskolai illetve BSc
I. díj80.000,- Ft60.000.- Ft
II. díj60.000.- Ft40.000.- Ft
III. díj40.000.- Ft30.000.- Ft

A díjak megosztva is kiadhatók. A díjazásban nem részesülő, de kiemelkedő diplomamunkák készítői pedig Dicsérő oklevelet kapnak.

A díjakat ünnepélyes keretek között az MLBKT elnöke adja át az év logisztikai eseményén, az MLBKT 22. éves kongresszusán, 2014 novemberében.

Minden helyezett meghívást kap az MLBKT éves kongresszusának ideje alatt megrendezésre kerülő hallgatói konferenciára, ahol a győztesek lehetőséget kapnak diplomamunkájuk bemutatására. A rendezvény helyszínén a helyezést elért pályamunkák poszter előadás formájában is bemutatásra kerülnek. Kivonatukat megjelentetjük az MLBKT szakmai folyóirata, a Logisztikai Híradó későbbi számaiban. Ezen felül a győztesek meghívást kapnak az MLBKT éves kongresszusának teljes időtartamára (3 napra), a további helyezettek pedig az első két szakmai napra.

[/REMIX]