Diplomamunka Pályázat

Diplomamunka Pályázat

A 2021/2022-es tanévben diplomázó MSc és BSc hallgatók számára a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 23. alkalommal hirdeti meg a Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázatot. Olyan diplomamunkákat várunk, melyek újszerű eredményeket tartalmaznak a logisztika és ellátási lánc területéről.

Pályázhatnak azok a végzős, nappali vagy levelező képzésben részt vett hallgatók, akik

  • logisztikai, illetve a logisztikához szorosan kapcsolódó területről (ellátás, ellátási lánc, szállítási lánc, készletezés-raktározás, elosztás, újrahasznosítás, beszerzés, termelés, informatika, kontrolling, minőségbiztosítás, stb.) írták diplomamunkájukat;
  • magyar nyelven, esetleg angol vagy német nyelven, de hazai felsőoktatási intézményben készítettek diplomamunkát (diplomatervet, szakdolgozatot);
  • diplomamunkájukra legalább jó (4) osztályzatot kaptak és legalább jó (4) minősítésű diplomát szereztek.
  • dolgozatuk nem titkosított, illetve amennyiben titkosított, akkor a szerző vállalja azt, hogy a dolgozat a bíráló bizottság tagjai számára teljes egészében megismerhető, illetve amennyiben helyezést ér el, akkor a benne szereplő szakmai munka és annak főbb eredményei előzetes egyeztetés és jóváhagyás után publikálhatóak.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. Az eredetileg védettel megegyező diplomamunka (diplomaterv, szakdolgozat)  1 elektronikus példányban, Pdf formátumban (emailben), legalább egy opponensi véleménnyel (szkennelve vagy fotózva).

2. A pályázó által elektronikusan kitöltött információs lap a következő adatok megadásával

2.1. a pályázó neve, értesítési címe (postai cím, telefonszám, email cím),

2.2. a felsőoktatási intézmény megnevezése (egyetem/főiskola, kar, tanszék, szakirány) és címe,

2.3. a képzés jellege, amelyben a dolgozat készült (főiskolai illetve BSc vagy egyetemi illetve MSc)

2.4. a diplomamunka védésén a diplomamunkára kapott érdemjegy, és a diploma (oklevél) minősítése. (A leckekönyv záróvizsgával kapcsolatos oldala szkennelve vagy fotózva.)

3. A pályázat szöveges része, mely röviden összefoglalja a diplomamunka lényegét, a kidolgozás módszerét, és utal a gyakorlati alkalmazhatóság lehetőségére. Az összefoglaló terjedelme 1-2 oldal, maximálisan 7000 karakter legyen.

A pályázaton csak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő pályázók vehetnek részt!

Jelentkezés

A pályázatokat elektronikusan kérjük benyújtani a megadatt formában MLBKT Titkárság / Benesch Anita részére, anita.benesch@logisztika.hu email címre.
(Kérdés esetén telefonszám:+36 20 294 3555, email: anita.benesch@logisztika.hu)

Benyújtási határidők: 

 1. kör: 2022. március 9.

 2. kör: 2022. augusztus 31.

Az első körben beadott pályázatok esetében egy előbírálat történik, ami alapján visszajelzést küldünk 2022. március 31-ig, hogy a pályázat tovább jutott-e, a végső döntésre minden beadott pályázat esetében a 2. kör után kerül sor.

A pályázatokat felkért bizottság bírálja el 2022 szeptembere folyamán, melynek eredményéről a pályázót 2022. szeptember végéig értesítjük.

Letölthető fájlok

Kategóriák és díjak

A győztes és a helyezést elérő pályázók pénzdíjban (bruttó összeg) részesülnek:

HelyezésMScBSc
I. díj100.000.- Ft80.000.- Ft
II. díj80.000.- Ft60.000.- Ft
III. díj50.000.- Ft30.000.- Ft
(a feltüntetett pénznyeremény minden esetben bruttó összeg, melyből az SZJA levonásra kerül)

A díjak megosztva is kiadhatók. A díjazásban nem részesülő, de kiemelkedő diplomamunkák készítői pedig Dicsérő oklevelet kapnak.

A díjakat ünnepélyes keretek között az MLBKT elnöke adja át az év logisztikai eseményén, az MLBKT 30. éves kongresszusán, 2022 októberében.

Minden helyezett meghívást kap az MLBKT éves kongresszusának ideje alatt megrendezésre kerülő hallgatói konferenciára, ahol a győztesek lehetőséget kapnak diplomamunkájuk bemutatására. A diplomamunkák kivonatát megjelentetjük az MLBKT szakmai folyóirata, a Logisztikai Híradó számaiban. Ezen felül a győztesek meghívást kapnak az MLBKT éves kongresszusának teljes időtartamára (3 napra), a további helyezettek pedig az első két szakmai napra.

A szakdolgozattal szembeni elvárások a következők

  1. A dolgozat a logisztika és az ellátási lánc területéhez szorosan kapcsolódik, világos célkitűzések és elvárások mentén egy jól körülhatárolt problémafelvetést elemez, vagy konkrét problémát old meg./nem elégséges, ha a dolgozat a logisztikához vagy az ellátási lánc menedzsmenthez kapcsolódik, a vizsgálat céljának is relevánsnak kell lennie/
  2. A dolgozat elemző, értékelő, mélyreható vizsgálatot tartalmaz (pl. vállalati leírás nem elfogadható).
  3. A dolgozat épít a korszerű szakirodalomra, illetve a magyar és idegen nyelvű forrásokra, szakcikkekre a szaknyelv fogalmait helyesen használja.
  4. Amennyiben a dolgozat irodalom-feldolgozást tartalmaz, akkor az célirányos, túllépi a szakkönyvek fogalomértelmezését, valamint a vizsgálat keretei az irodalom alapján megfogalmazott eredmények figyelembe vételével születtek.
  5. A dolgozat megfelelő formában hivatkozik a felhasznált irodalomra.
  6. A témát gondozó oktatási intézmény normáinak megfelelően kifogástalan szerkesztésű és nyelvezetű.

VÁRJUK PÁLYÁZATUKAT!

 


A 2021-es év helyezettei:

 

MSC KATEGÓRIA

 

I. helyezett

Farkas PéterBudapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem

Anyagmozgatási rendszerkoncepció kidolgozása vertical farming rendszerekhez

 

 

II. helyezett 

Kiss Petra, Budapesti Corvinus Egyetem

A kereslettervezés és a statisztikai előrejelzés hozzáadott értékének összehasonlítása az FVA koncepció alapján

 

III. helyezett 

Németh Nikolett Ildikó, Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem

Többdimenziós szortimentanalitikai módszerek fejlesztése AHP módszertannal

 

Dicsérőoklevél                                      

Büki Aletta, Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem

Városi koncentrált rakodóhelyek szerepének újragondolása a városellátás rendszerében

 

Dicsérőoklevél                                      

Kövér István Bence, Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem

City logisztikai célú DES alapú szimulátor tesztelése és működésének elemzése 

 

Dicsérőoklevél                                      

Rottek Máté, Budapesti Corvinus Egyetem

Átalakul az autóipar, de ki tart vele? – a Tier 1-es beszállítók reakciója az iparágat felforgató trendekre 

 

  

BSC KATEGÓRIA

 

I. helyezett

Zakariás Levente, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Automata logisztikai rendszer validációja szimulációja modell segítségével


II. helyezett

Matiscsák Eszter, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A Nagyvásárcsarnok city logisztikai rendszerének vizsgálata és fejlesztési lehetőségei


III. helyezett

Reisinger Dávid, Budapesti Corvinus Egyetem

Eltűnnek-e a fuvarszervezők? – A mesterséges intelligencia hatásai a nemzetközi szállítmányozás munkaerőpiacára