Logisztikai és beszerzési tréningek
Diplomamunka Pályázat

Diplomamunka Pályázat

A 2017/2018-as tanévben diplomázó MSc és BSc hallgatók számára a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 19. alkalommal hirdeti meg a Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázatot. Olyan diplomamunkákat várunk, melyek újszerű eredményeket tartalmaznak a logisztika és ellátási lánc területéről.

Pályázhatnak azok a végzős, nappali vagy levelező képzésben részt vett hallgatók, akik

 • logisztikai, illetve a logisztikához szorosan kapcsolódó területről (ellátás, ellátási lánc, szállítási lánc, készletezés-raktározás, elosztás, újrahasznosítás, beszerzés, termelés, informatika, kontrolling, minőségbiztosítás, stb.) írták diplomamunkájukat;
 • magyar nyelven, esetleg angol vagy német nyelven, de hazai felsőoktatási intézményben készítettek diplomamunkát (diplomatervet, szakdolgozatot);
 • diplomamunkájukra legalább jó (4) osztályzatot kaptak és legalább jó (4) minősítésű diplomát szereztek.
 • dolgozatuk nem titkosított, illetve amennyiben titkosított, akkor a szerző vállalja azt, hogy a dolgozat a bíráló bizottság tagjai számára teljes egészében megismerhető, illetve amennyiben helyezést ér el, akkor a benne szereplő szakmai munka és annak főbb eredményei publikálhatóak.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. Az eredetileg védettel megegyező diplomamunka (diplomaterv, szakdolgozat) 1 nyomtatott példányban (nem szükséges keménykötésben, elegendő fűzve) és 1 elektronikus példányban, Pdf formátumban (emailben), legalább egy opponensi véleménnyel (szkennelve vagy fotózva).

2. A pályázó által elektronikusan kitöltött információs lap a következő adatok megadásával

2.1. a pályázó neve, értesítési címe (postai cím, telefonszám, email cím),

2.2. a felsőoktatási intézmény megnevezése (egyetem/főiskola, kar, tanszék, szakirány) és címe,

2.3. a képzés jellege, amelyben a dolgozat készült (főiskolai illetve BSc vagy egyetemi illetve MSc)

2.4. a diplomamunka védésén a diplomamunkára kapott érdemjegy, és a diploma (oklevél) minősítése. (A leckekönyv záróvizsgával kapcsolatos oldala szkennelve vagy fotózva.)

3. A pályázat szöveges része, mely röviden összefoglalja a diplomamunka lényegét, a kidolgozás módszerét, és utal a gyakorlati alkalmazhatóság lehetőségére. Az összefoglaló terjedelme 1-2 gépelt oldal legyen.

A pályázaton csak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő pályázók vehetnek részt!

Jelentkezés

A pályázatokat az MLBKT Titkárságára lehet benyújtani (személyesen vagy postai úton), illetve elektronikusan
(Benesch Anita / 1061 Budapest, Király u. 12., Tel./fax: 1 267 8740, 1 267 9619, email: anita.benesch@logisztika.hu)

2018. január 16. és 2018. augusztus 31. között bármikor beadható!

A pályázatokat felkért bizottság bírálja el 2018 szeptember-október folyamán, melynek eredményéről a pályázót 2018. október közepéig értesítjük. A diplomamunkák az elbírálás után személyesen átvehetők a titkárságon 2019. január 31-ig.

Letölthető fájlok

Kategóriák és díjak

A győztes és a helyezést elérő pályázók pénzdíjban (bruttó összeg) részesülnek:

HelyezésMScBSc
I. díj100.000.- Ft80.000.- Ft
II. díj80.000.- Ft60.000.- Ft
III. díj50.000.- Ft30.000.- Ft
(a feltüntetett pénznyeremény minden esetben bruttó összeg, melyből az SZJA levonásra kerül)

A díjak megosztva is kiadhatók. A díjazásban nem részesülő, de kiemelkedő diplomamunkák készítői pedig Dicsérő oklevelet kapnak.

A díjakat ünnepélyes keretek között az MLBKT elnöke adja át az év logisztikai eseményén, az MLBKT 26. éves kongresszusán, 2018 novemberében.

Minden helyezett meghívást kap az MLBKT éves kongresszusának ideje alatt megrendezésre kerülő hallgatói konferenciára, ahol a győztesek lehetőséget kapnak diplomamunkájuk bemutatására. A diplomamunkák kivonatát megjelentetjük az MLBKT szakmai folyóirata, a Logisztikai Híradó számaiban. Ezen felül a győztesek meghívást kapnak az MLBKT éves kongresszusának teljes időtartamára (3 napra), a további helyezettek pedig az első két szakmai napra.

A szakdolgozattal szembeni elvárások a következők

 1. A dolgozat a logisztika és az ellátási lánc területéhez szorosan kapcsolódik, világos célkitűzések és elvárások mentén egy jól körülhatárolt problémafelvetést elemez, vagy konkrét problémát old meg./nem elégséges, ha a dolgozat a logisztikához vagy az ellátási lánc menedzsmenthez kapcsolódik, a vizsgálat céljának is relevánsnak kell lennie/
 2. A dolgozat elemző, értékelő, mélyreható vizsgálatot tartalmaz (pl. vállalati leírás nem elfogadható).
 3. A dolgozat épít a korszerű szakirodalomra, illetve a magyar és idegen nyelvű forrásokra, szakcikkekre a szaknyelv fogalmait helyesen használja.
 4. Amennyiben a dolgozat irodalom-feldolgozást tartalmaz, akkor az célirányos, túllépi a szakkönyvek fogalomértelmezését, valamint a vizsgálat keretei az irodalom alapján megfogalmazott eredmények figyelembe vételével születtek.
 5. A dolgozat megfelelő formában hivatkozik a felhasznált irodalomra.
 6. A témát gondozó oktatási intézmény normáinak megfelelően kifogástalan szerkesztésű és nyelvezetű.

VÁRJUK PÁLYÁZATUKAT!

 

A 2017-es év helyezettei:

 

Egyetemi kategória- 2017

 1. helyezett
  Tichy Roland
  , Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gyáregységek anyagellátási rendszerének újratervezése a Continental Automotive Hungary Kft.-nél

 1. helyezett
  Szabó Kristóf
  , BCE

Adat alapú modellezés a logisztikában

 1.  helyezett
  Pap Ágnes
  , Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Az előrejelzési folyamat készletezésre gyakorolt hatásinak bemutatása és kereslettervezési folyamat újragondolása az EMERSON PROCESS Magyaro. Management Kft.-nél

 

Dicsérő oklevél

Ádám Csenge, BCE

Hogyan fejleszthető egy KKV beszerzése a nagyobbak példáján keresztül? Fókuszban egy budapesti szállodacsoport

Garamvölgyi Ádám, Széchenyi István Egyetem

A vasúti áruszállítás kihívásai a Lökösháza – Kürtös határátmenetben

Hajnal Ákos Alfréd, BCE

Drónok felhasználási lehetősége a disztribúciós logisztikában

Király Melinda, BCE

Purchasing card, a kisértékű beszerzések eszköze

 

Főiskolai, Bsc kategória 

 1. helyezett
  Tősi Julianna, Széchenyi István Egyetem

Termelés hatékonyság növelésének vizsgálata a csomagolóanyag egységrakomány képzése esetén

 

 1. helyezett
  Sárdi Dávid Lajos, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Mezoszkópikus modell felépítése a budapesti bevásárlóközpontok áruellátásának vizsgálatára

 

 1. helyezett
  Szávics Dániel, Pannon Egyetem

Képcsövek üveghulladékának újrahasznosítása