Diplomamunka Pályázat

Diplomamunka Pályázat

A 2020/2021-es tanévben diplomázó MSc és BSc hallgatók számára a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 22. alkalommal hirdeti meg a Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázatot. Olyan diplomamunkákat várunk, melyek újszerű eredményeket tartalmaznak a logisztika és ellátási lánc területéről.

Pályázhatnak azok a végzős, nappali vagy levelező képzésben részt vett hallgatók, akik

  • logisztikai, illetve a logisztikához szorosan kapcsolódó területről (ellátás, ellátási lánc, szállítási lánc, készletezés-raktározás, elosztás, újrahasznosítás, beszerzés, termelés, informatika, kontrolling, minőségbiztosítás, stb.) írták diplomamunkájukat;
  • magyar nyelven, esetleg angol vagy német nyelven, de hazai felsőoktatási intézményben készítettek diplomamunkát (diplomatervet, szakdolgozatot);
  • diplomamunkájukra legalább jó (4) osztályzatot kaptak és legalább jó (4) minősítésű diplomát szereztek.
  • dolgozatuk nem titkosított, illetve amennyiben titkosított, akkor a szerző vállalja azt, hogy a dolgozat a bíráló bizottság tagjai számára teljes egészében megismerhető, illetve amennyiben helyezést ér el, akkor a benne szereplő szakmai munka és annak főbb eredményei előzetes egyeztetés és jóváhagyás után publikálhatóak.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. Az eredetileg védettel megegyező diplomamunka (diplomaterv, szakdolgozat) 1 nyomtatott példányban (nem szükséges keménykötésben, elegendő fűzve) és 1 elektronikus példányban, Pdf formátumban (emailben), legalább egy opponensi véleménnyel (szkennelve vagy fotózva).

2. A pályázó által elektronikusan kitöltött információs lap a következő adatok megadásával

2.1. a pályázó neve, értesítési címe (postai cím, telefonszám, email cím),

2.2. a felsőoktatási intézmény megnevezése (egyetem/főiskola, kar, tanszék, szakirány) és címe,

2.3. a képzés jellege, amelyben a dolgozat készült (főiskolai illetve BSc vagy egyetemi illetve MSc)

2.4. a diplomamunka védésén a diplomamunkára kapott érdemjegy, és a diploma (oklevél) minősítése. (A leckekönyv záróvizsgával kapcsolatos oldala szkennelve vagy fotózva.)

3. A pályázat szöveges része, mely röviden összefoglalja a diplomamunka lényegét, a kidolgozás módszerét, és utal a gyakorlati alkalmazhatóság lehetőségére. Az összefoglaló terjedelme 1-2 oldal, maximálisan 7000 karakter legyen.

A pályázaton csak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő pályázók vehetnek részt!

Jelentkezés

A pályázatokat az MLBKT Titkárságára lehet benyújtani (személyesen vagy postai úton), illetve elektronikusan
(Benesch Anita / 1061 Budapest, Király u. 12., Tel./fax: 1 267 8740, 1 267 9619, email: anita.benesch@logisztika.hu)

Benyújtási határidők: 

 1. kör: 2021. március 5.

 2. kör: 2021. augusztus 31. 

Az első körben beadott pályázatok esetében egy előbírálat történik, ami alapján visszajelzést küldünk 2021. március 31-ig, hogy a pályázat tovább jutott-e, a végső döntésre minden beadott pályázat esetében a 2. kör után kerül sor.

A pályázatokat felkért bizottság bírálja el 2021 szeptembere folyamán, melynek eredményéről a pályázót 2021. október közepéig értesítjük. A diplomamunkák az elbírálás után személyesen átvehetők a titkárságon 2021. január 29-ig.

Letölthető fájlok

Kategóriák és díjak

A győztes és a helyezést elérő pályázók pénzdíjban (bruttó összeg) részesülnek:

HelyezésMScBSc
I. díj100.000.- Ft80.000.- Ft
II. díj80.000.- Ft60.000.- Ft
III. díj50.000.- Ft30.000.- Ft
(a feltüntetett pénznyeremény minden esetben bruttó összeg, melyből az SZJA levonásra kerül)

A díjak megosztva is kiadhatók. A díjazásban nem részesülő, de kiemelkedő diplomamunkák készítői pedig Dicsérő oklevelet kapnak.

A díjakat ünnepélyes keretek között az MLBKT elnöke adja át az év logisztikai eseményén, az MLBKT 29. éves kongresszusán, 2021 novemberében.

Minden helyezett meghívást kap az MLBKT éves kongresszusának ideje alatt megrendezésre kerülő hallgatói konferenciára, ahol a győztesek lehetőséget kapnak diplomamunkájuk bemutatására. A diplomamunkák kivonatát megjelentetjük az MLBKT szakmai folyóirata, a Logisztikai Híradó számaiban. Ezen felül a győztesek meghívást kapnak az MLBKT éves kongresszusának teljes időtartamára (3 napra), a további helyezettek pedig az első két szakmai napra.

A szakdolgozattal szembeni elvárások a következők

  1. A dolgozat a logisztika és az ellátási lánc területéhez szorosan kapcsolódik, világos célkitűzések és elvárások mentén egy jól körülhatárolt problémafelvetést elemez, vagy konkrét problémát old meg./nem elégséges, ha a dolgozat a logisztikához vagy az ellátási lánc menedzsmenthez kapcsolódik, a vizsgálat céljának is relevánsnak kell lennie/
  2. A dolgozat elemző, értékelő, mélyreható vizsgálatot tartalmaz (pl. vállalati leírás nem elfogadható).
  3. A dolgozat épít a korszerű szakirodalomra, illetve a magyar és idegen nyelvű forrásokra, szakcikkekre a szaknyelv fogalmait helyesen használja.
  4. Amennyiben a dolgozat irodalom-feldolgozást tartalmaz, akkor az célirányos, túllépi a szakkönyvek fogalomértelmezését, valamint a vizsgálat keretei az irodalom alapján megfogalmazott eredmények figyelembe vételével születtek.
  5. A dolgozat megfelelő formában hivatkozik a felhasznált irodalomra.
  6. A témát gondozó oktatási intézmény normáinak megfelelően kifogástalan szerkesztésű és nyelvezetű.

VÁRJUK PÁLYÁZATUKAT!

 


A 2020-as év helyezettei:

 

MSC KATEGÓRIA

 

 I. helyezett

Tősi JuliannaSzéchenyi István Egyetem

Hulladék-logisztikai folyamatok fejlesztése számítógépes szimuláció alkalmazásával

 

II. helyezett 

Mészáros Bálint, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szervezési és erőforrás méretezési feladatok megoldása mintavételes munkanapfelvétel drónokkal történő megvalósítása esetén

 

III. helyezett 

Lőrincz Péter, Budapesti Corvinus Egyetem

A hazai kiskereskedelmi láncok fenntarthatósági elemzése az élelmiszerhulladékok keletkezésének megelőzése céljából

 

Dicsérőoklevél                                      

Godó Tamás, Miskolci Egyetem

Gyártósori anyagellátás hatékonyságnövelése modell tervezéssel és szimuláció alkalmazásával

 

Dicsérőoklevél                                      

Mátrai Eszter, Budapesti Corvinus Egyetem

A Sales and Operations Planning hazai gyógyszeripari gyakorlatának feltérképezése

 

 

  

BSC KATEGÓRIA

 

 I. helyezett

Kormos Henriett, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

AHP alapú multikritériumos értékelési módszertan kidolgozása
a városi kötöttpályás áruszállítás lehetőségeinek vizsgálat

 

II. helyezett

Gőbel RebekaKaposvári Egyetem

Élelelmiszerpazarlási szokások vizsgálata Kaposvári háztartásokban

 

III. helyezett

Kádár Bence, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Állványméretezési folyamat támogatása VR eszköz segítségével