Tagozatok

[REMIX] [php] include(TEMPLATEPATH.”/includes/breadcrumb.php”);[/php]

[php] the_title(); [/php]

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) lehetőséget kíván nyújtani különböző szakterületeket képviselő tagjainak az eszmecserére, tapasztalatainak megosztására, illetve az adott szakterület fejlesztésének elősegítésére. Az MLBKT tagjai ezen célok megvalósítása érdekében Tagozatokat hozhatnak létre.

Bármely MLBKT tag jogosult arra, hogy kezdeményezze Tagozat létrehozását. Tagozat létrehozásához minimum 10 tag résztvevő szükséges. A kezdeményező(k) ebben az esetben egy célkitűzéseket tartalmazó szándéknyilatkozatot juttat el a felelős ügyvezető alelnökhöz, akinek közreműködésével az Elnökség elé terjesztik jóváhagyásra a Tagozat alapítását. A kezdeményezőt a Titkárság értesíti az Elnökség döntéséről.

Az MLBKT tagozatai és klubjai

A tagozatokhoz való csatlakozás feltétele az érvényes MLBKT tagság.

[/REMIX]