Elnökség

Az MLBKT elnökségét a tagság kétévente, a közgyűlésen választja meg. Az elnökség tagjai egymás közül, szavazással jelölik ki az elnököt és a társelnököt. Az elnökség tagjai évente 10 alkalommal üléseznek, két találkozó között pedig interneten keresztül vagy kisebb munkacsoportokban dolgoznak a társaság jövője érdekében.

Ha szeretne üzenni az elnökségnek, most megteheti! Írjon a logisztika@logisztika.hu e-mail címre.

Az MLBKT elnökségének tagjai

 

Horváth Péter, elnök
Supply chain manager, Hirsch-Porozell Kft.
A szervezet valamennyi alaptevékenységét illetően új megoldásokat kell kialakítani annak érdekében, hogy meg tudjuk valósítani a célkitűzéseinket. További lépéseket kívánok tenni az elnökségi munka hatékonyságának növelése, a társaság ismertségének, elismertségének, a logisztikai szakmán belüli népszerűségének növelése terén.

Ne légy felszínes! “Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed…” Prédikátor könyve 9:12.

Chikán Attila, társelnök
egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
Az MLBKT legfontosabb feladata a szakmai ismeretek és etika magas szintre emelése. Feladatom a társaság tevékenységének szervezése.

Vezérelje tevékenységét a minőségi munka, korrektség és humánum.

Csicsmann Péter, elnökségi tag
tulajdonos ügyvezető, Next Generation Hungary Kft.
Az elkezdett közös munkánk végső célja az, hogy az MLBKT a jövőben
is a logisztikai szakmai szervezetek között meghatározó, véleményformáló és mértékadó maradjon. Természetesen mindezt úgy, hogy közben a tagok elvárásainak és igényeiknek a legmesszebbmenőkig meg tudjon felelni. Munkám folytatásával kívánok hozzájárulni közös céljaink eléréséhez.

Tanulj a múltból, dolgozz a jelenben, tégy a jövőért a következő generációk örömére és javára! Minden időszak más és más jellegű kihívásokat tartogat számunkra, ezért létfontosságú a széles körű, szakmákon átívelő összefogás, együtt – egymásért!

Gábor Zsolt, elnökségi tag, ügyvezető, ProcurCon Kft.

Az MLBKT által nyújtott szolgáltatások terén akár bővebb feladatokat is szívesen vállalok. Továbbra is aktív szerepet vállalnék a BVK tagozat vezetésében, az MLBKT-Corvinus posztgraduális képzés megújításában, más MLBKT beszerzés-szakmai képzések megerősítésében, digitalizálásában. A fentieken túl fontosnak tartanám, hogy létrejöjjön egy kvalifikációs rendszer a beszerzésben és/vagy a logisztikában dolgozókra.

A beszerzés és logisztika szerepe a válságok idején elértékelődik az üzlet folytonosságának, a cégek és a teljes
gazdaság működésének biztosításában. Éljünk jól ezzel a megnövekedett figyelemmel és szereppel, fordítsuk
tapasztatunkat, kapcsolatrendszerünket az újraindulás, a fejlődés szolgálatába.

Gál István, elnökségi tag
projektmenedzser, BI-KA Logisztika Kft.
Az MLBKT céljaihoz továbbra is oktatói tevékenységemmel, tanácsadói munkámmal, valamint a kollégák között szakmai közvetítéssel kívánok hozzájárulni. Nyitott vagyok az újdonságokra, figyelem a szakmai eseményeket, az írott valamint az on-line szaksajtót. Tapasztalataimat, valamint az új ismereteket is szívesen osztom meg másokkal és teszek
javaslatokat.

Már a jövő sem a régi, törekedj a stabilitásra!

Gelei Andrea_MLBKT elnoksegi tag06Gelei Andrea, elnökségi tag, oktatásért felelős alelnök
egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
Továbbra is elsősorban az oktatást, ezen kívül a szakmai díjak fejlesztését tartom legfontosabb területnek, melyhez hozzá szeretnék járulni. Nagyon fontosnak tartom a Társaság digitális működésének kiterjesztését, fejlesztését. Kiemelten fontosnak tartom az oktatási tevékenységnek a digitalizálását. Szükség van új képzési programok kidolgozására is.

A következő évek számára fontosnak tartom az eddigi szakmai specializáció mellett a kapcsolódó területek, sőt az általánosabb, elméleti jellegű tudás irányába történő nyitást. Hálózatok, digitalizáció, fenntarthatóság, etika – nem csak szakmai, általános emberi kihívásokra kell megtalálunk a megfelelő válaszokat.

Hosszú Csilla, elnökségi tag
ügyvezető, Sprinter Futárszolgálat Kft.
Fontosnak tartom az e-kereskedelem integrálását az MLBKT-ban. Ezért hoztam létre az MLBKT E-kereskedelmi tagozatát az idei évben. Tekintettel arra, hogy a program bizottság tagjaként most is aktívan részt veszek most már évek óta a kongresszusi program szervezésében, ezt továbbra is folytatni kívánom.

A legjobb szakmát választottátok, hiszen logisztikusokra mindig szükség van és lesz!

Kellner Mária, elnökségi tag, tagságért felelős alelnök
ellátási lánc igazgató, Béres Gyógyszergyár Zrt.
A Gyógyszeripari Tagozat vezetőjeként célom, hogy az iparágban dolgozó valamennyi gyártó és forgalmazó vállalat mozgósításával növeljem az MLBKT tagvállalatainak számát és presztízsét. Továbbá eredményesen járuljak hozzá a többi tagozat sikeres működéséhez illetve új tagozatok létrehozásához.

Tudomásul kell venni, hogy mindig változó környezetet kell kiszolgálnunk!

Kis Gábor, elnökségi tag
osztályvezető, Robert Bosch Elektronika Kft.
Tapasztalataim alapján a negyedik ipari forradalom kihatásai és változásai már tetten érhetőek hazánkban. A változások és a változtatások már elindultak, és a szakmai oktatási területen is láthatóak az új kezdeményezések. Ezek illesztése minél hatékonyabban a gazdasági szereplők igényeihez elengedhetetlen, ezt tovább kell fejleszteni és alakítani. Ezt szeretném erősíteni és elősegíteni.

Let it flow: az anyag- és információáramlás szabad és problémamentes biztosítása.

Nika Tamás, elnökségi tag
Lean tanácsadó és tréner, Kaizen Pro
Az MLBKT belső kapcsolatainak erősítése és a folyamatainak fejlesztése. Kommunikáció és marketing erősítése. Fejlődési modell a tagozati munkában résztvevők számára.

A szerelem vak, de a házasság hatékony látásjavító. (Paula Deen)
Ha csak a saját folyamataink fejlesztésére koncentrálunk, ragyogó eredményeket érhetünk el. De nem elég hatásost.
Gondolkodjunk rendszerben: előző folyamat, következők folyamat. Hogyan tudunk közösen, hatékonyan együttműködni?

Sélley Sándor, elnökségi tag
Supply Chain Manager, Grundfos Manufacturing Hungary
Gyakorlati példák, bejárás, látogatás a Grundfos Magyarország életéből.
Szakmai tanácsadás, csapat munka, kutatás – fejlesztés vállalatirányítási rendszer és gyakorlati megvalósítás között, lean folyamatok. Vezető képzés, mentorálás, oktatás; tanácsadás – szervezet fejlesztés.

Körülöttünk mindig, minden változik, ha ezt a komplex változó környezetet uralni akarod, légy te a változások élén, azok előre mozdítója, kedvezményezője.

Szalma Botond, elnökségi tag
elnök-vezérigazgató, Plimsoll Zrt.
A logisztikai szolgáltató szakma összefogása, és emberi, szakmai presztízsének fenntartása.

A józan paraszti ész használata a mindennapokban, ugyanis ez a logisztika alapja.

Turi Gábor, elnökségi tag, szolgáltatásokért felelős alelnök
ügyvezető igazgató, PULTRANS Vasúti Szállítmányozási Kft.
A hosszútávú és fenntartható logisztikai megoldásoknak egyre nagyobb részét kell képezze valamely környezetkímélő szállítási alrendszer igénybevétele. A kölcsönös érdekeken alapuló együttműködés megteremtésében tudom segíteni az MLBKT stratégiai céljainak elérését.

Bármely nagyobb, összetettebb rendszer optimuma soha nem az őt alkotó részrendszerek optimumainak összessége, ezért ha rendszer optimumot keresünk, minden részrendszert a teljes rendszer optimumának nézőpontjából vizsgáljunk és ne független rendszerként!

Tüske Zsuzsa, elnökségi tag
tulajdonos ügyvezető, J&J Center Kft.
A következő területeken támogatnám az MLBKT munkáját: logisztika vám-, adózási- és adminisztratív feladatai, gazdasági, gazdálkodási, működési, ügyviteli, szervezeti kérdések, projektek, fejlesztési tervek kidolgozása, bevezetése, jogi -, szabályozási kérdések értelmezése, észrevételezése, hatósági és szervezeti kapcsolattartás, oktatás, oktatásszervezés.

Véleményem szerint, bárkiben, aki ezt olvassa, legalább olyan jó megoldások vannak, a saját és a közös kérdéseinkre, mint bennem. Talán éppen az az ilyen szervezetek lényege, hogy ezeket a megoldásokat, gondolatokat kölcsönösen tudjuk megosztani egymással. Kölcsönösen és személyesen.

Urbán Attila_MLBKT elnoksegi tag14Urbán Attila, elnökségi tag
ellátási lánc menedzsment vezető, CLAAS Hungária Kft.
Aktívan kíván részt venni a kongresszus bonyolításában, a szervezetet bemutatni, megismertetni külsős érdeklődőkkel és aktív tagja lenni a Logisztikai Szolgáltatói tagozatnak.

Mindig kell egy B terv!