Logisztikai és beszerzési tréningek

Elnökség

Az MLBKT elnökségét a tagság kétévente, a közgyűlésen választja meg. Az elnökség tagjai egymás közül, szavazással jelölik ki az elnököt és a társelnököt. Az elnökség tagjai évente 10 alkalommal üléseznek, két találkozó között pedig interneten keresztül vagy kisebb munkacsoportokban dolgoznak a társaság jövője érdekében.

Ha szeretne üzenni az elnökségnek, most megteheti! Írjon a logisztika@logisztika.hu e-mail címre.

Az MLBKT elnökségének tagjai

 

Horváth Péter, elnök
logisztikai vezető, Ice Solution Kft.
Nagy hangsúlyt szeretne helyezni a szervezet regionális aktivitásának növelésére mind az oktatás, mind a rendezvények tekintetében. Lehetőségeihez mérten szeretne nagyobb aktivitással részt venni az FMCG platform munkájában, és a raklap munkacsoport tevékenységében.

Ne légy felszínes! “Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed…” Prédikátor könyve 9:12.

Chikán Attila, társelnök
egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
A kezdetektől, azaz negyedszázada vesz részt a társaság irányításában. Tevékenysége zömét a stratégiai irányok meghatározásában való részvétel, a társaság titkárságának mentorálása, illetve a hazai és nemzetközi külső kapcsolatokban való képviselet teszi ki.

A világban végbemenő változások között is biztosra vehető, hogy a logisztika és a beszerzés szerepe változatlanul kulcsfontosságú lesz –ez olyan kihívásokat állít elénk, amelyeknek csak tudásunk és tapasztalataink állandó fejlesztésén keresztül tudunk megfelelni.

Csicsmann Péter, elnökségi tag
ügyvezető, Next Generation Hungary Kft.
Az MLBKT küldetésének, a hatékony, fenntartható és etikus ellátási láncok kialakításának szóvivője. Célja, hogy az MLBKT ahogyan eddig is, a jövőben is a logisztikai szakmai szervezetek között meghatározó, véleményformáló és mértékadó maradjon. Vámügyi és jogi kérdésekben támogatja szakmai segítséggel a társaságot.

A közösen elkezdett feladatok jóval túlmutatnak egy elnökségi cikluson és alapvetően szükségesek ahhoz, hogy a szervezet az elvárásoknak megfelelően tudjon működni, hiszen csak abban az esetben képes érdemi lépéseket tenni stratégiai céljainak elérése érdekében.

Déri András, elnökségi tag
ügyvezető, Logisztika Kft.
Az MLBKT-nak olyan tevékenységeket kell megtartani illetve fejleszteni, amelyekben közvetetten és közvetlenül megnyilvánul a szakmaiasság, a kollegialitás, a tudásátadás, a vélemények ütköztetése, az etikus magatartás és az együvé tartozás.

„Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja” Presser Gábor

Domán Attila, elnökségi tag
ügyvezető, Ewals Cargo Care Kft.
A tagok és azok tudásában, tapasztalataiban rejlő lehetőségek kihasználása, összehangolása.

Bízzon benned az Ügyfél, érd el nála, hogy Te és céged jusson eszébe az igény felmerülésekor.

Gelei Andrea_MLBKT elnoksegi tag06Gelei Andrea, elnökségi tag
egyetemi tanár, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem
Elsősorban az MLBKT oktatási tevékenységének fejlesztésében van fontos szerepe. A digitális megoldások fontos eszközei az oktatási tevékenység bővítésének is. Aktív tagja az éves kongresszust szervező bizottságnak, számos szekció összeállításában, programok kialakításában vett részt.

A globális verseny egyik kulcskérdése, hogyan tudunk versengve együttműködni. Ez nagyrészt emberi képességek és attitűd kérdése, ezért a technológia, a szaktudás mellett az embert kell gondolkodásunk középpontjába állítani.

Gábor Zsolt, elnökségi tag, az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának vezetőségi tagja, ügyvezető, ProcurCon Kft.

Jelentős szerepet vállal az MLBKT beszerzési programjainak szervezésében. Aktív szerepet kíván vállalni a Tagozatok fejlesztésében, együttműködési lehetőségek feltárásában, az MLBKT „tagságra és tagi szolgáltatásokra” fókuszáló munkacsoportban. Ezek mellett továbbra is szívesen vesz részt az MLBKT oktatási programjának továbbfejlesztésében is.

A digitális vonat robog, mindannyiunknak meg kell venni rá a helyjegyet – más szóval megtalálni azt a szeletét a
digitális fejlődésnek, ahol aktívan, lelkesedéssel tudjuk kivenni a részünket belőle.

Gál István, elnökségi tag
projektmenedzser, BI-KA Logisztika Kft.
Elnökségi tagként fókuszálni kíván a szakmai képzésekben való aktív
részvételemre, a fiatal generáció szakmai tudatformálására. Igazodva az aktuális innovatív gyártási és logisztikai trendekhez szerepet kíván vállalni ezen területek, eszközök megismertetésében, elfogadtatásában a szakma számára.

Keep calm and carry on.

Hosszú Csilla, elnökségi tag
ügyvezető, Sprinter Futárszolgálati Kft.
Az információ gyűjtést, áramlást, összehozni a szakmát, oktatni a jövő logisztikusait és olyan meghatározó kérdésekben támogatni a tagokat, melyek minden logisztikai területet érintenek. Feltárni a speciális területek igényeit, ismeretet adni a tagozatokon keresztül és folyamatosan segíteni a hozzáfordulókat kapcsolati rendszeren keresztül.

A legjobb szakmába kerültetek, hiszen logisztikusokra mindig szükség van és lesz!

Barla-Szabóné Illés Nóra, elnökségi tag
Country Logistics Manager, Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Kereskedelmi ágazattal kapcsolatos témákat képviselnék. Az FMCG munkacsoport mellett 3 témát tartok fontosnak: a fiatalok bevonzását a szakmába és modernebb, innovatívabb gondolkodást a gyakornoki programokban; az automatizálás elősegítését a raktári megoldásokban az erőforrás hiány enyhítésére; digitalizálás megvalósulását a logisztikai folyamatokban.

„Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat.”
Sok változás előtt állunk, húzzunk fel vitorlákat!

Kellner Mária, elnökségi tag
ellátási lánc igazgató, Béres Gyógyszergyár Zrt.
A Gyógyszeripari Tagozat vezetőjeként célom, hogy az iparágban dolgozó valamennyi gyártó és forgalmazó vállalat mozgósításával növeljem az MLBKT tagvállalatainak számát és presztízsét. A jövőben az MLBKT szerepét tovább kell erősíteni, amely véleményem szerint, jelentősen hozzájárulhat a logisztika jelentőségének hazai széleskörű erősödéséhez. Fokozott hangsúlyt kell fektetni a hazai kis- és középvállalatoknál a logisztikai szemlélet elterjesztésére.

Tudomásul kell venni, hogy mindig változó környezetet kell kiszolgálnunk!

Kis Gábor, elnökségi tag
osztályvezető, Robert Bosch Elektronika Kft.
Olyan mindset változást igényelnek a szakmában résztvevők, melyek aktívan illeszkednek a negyedik ipari forradalom kihívásai közé. Ezen tapasztalatok- és tudáscserék a vállalkozások és az oktatási intézmények között elengedhetetlenek. Ezt segítené elő.

Let it flow: az anyag- és információáramlás szabad és problémamentes biztosítása.

Turi Gábor, elnökségi tag
ügyvezető igazgató, PULTRANS Vasúti Szállítmányozási Kft.
A hosszútávú és fenntartható logisztikai megoldásoknak egyre nagyobb részét kell képezze valamely környezetkímélő szállítási alrendszer igénybevétele. A kölcsönös érdekeken alapuló együttműködés megteremtésében tudom segíteni az MLBKT stratégiai céljainak elérését.

Bármely nagyobb, összetettebb rendszer optimuma soha nem az őt alkotó részrendszerek optimumainak összessége, ezért ha rendszer optimumot keresünk, minden részrendszert a teljes rendszer optimumának nézőpontjából vizsgáljunk és ne független rendszerként!

Tüske Zsuzsa, elnökségi tag
ügyvezető, J&J Center Kft.
A következő területeken támogatnám az MLBKT munkáját: logisztika vám-, adózási- és adminisztratív feladatai, gazdasági, gazdálkodási, működési, ügyviteli, szervezeti kérdések, projektek, fejlesztési tervek kidolgozása, bevezetése, jogi -, szabályozási kérdések értelmezése, észrevételezése, hatósági és szervezeti kapcsolattartás, oktatás, oktatásszervezés.

„Minden nap egy új lehetőség arra, hogy jobban csináld, mint eddig.”

Urbán Attila_MLBKT elnoksegi tag14Urbán Attila, elnökségi tag
ellátási lánc menedzsment vezető, CLAAS Hungária Kft.
Aktívan kíván részt venni a kongresszus bonyolításában, a szervezetet bemutatni, megismertetni külsős érdeklődőkkel és tovább tevékenykedni a műszaki tagozat beindításán.

A világ egyre gyorsuló ütemben változik. Ennélfogva az alkalmazkodóképesség fél egészség!