Kapcsolataink

Kapcsolataink

Nemzetközi partnereink

Az MLBKT nemzetközi kapcsola­ta­in keresz­tül elér­hető­vé teszi az elenged­hetet­len információ­for­rá­so­kat és a leg­újabb mód­sze­rek és irány­zatok megis­me­ré­sét.

Az MLBKT három jelentős nemzetközi szervezet tagja:

ELA / European Logistics Association

Európai Logisztikai Szövetség
www.elalog.org

IFPSM / International Federation of Purchasing and Supply Management

Beszerzési és Ellátási Világszövetség
www.ifpsm.org

ISIR / International Society for Inventory Research

Nemzetközi Készletezési Tudományos Társaság
www.isir.hu