Logisztikai Kiválóság Díj

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság, mint a logisztikai szakterület egyik meghatározó szervezete, a komplex logisztikai és ellátási lánc szemlélet további erősítése, a fenntarthatóság elvének és a vállalatok felelősségteljes irányításának elterjesztése, valamint a legjobb vállalati gyakorlatok hazai és nemzetközi szintű ismertté tétele érdekében 2022-ben ismét meghirdeti a Logisztikai Kiválóság Díjat.

A Logisztikai Kiválóság Díj témáját illetően mérvadónak tekintjük a logisztikának a társaság által kialakított meghatározását, mely szerint a logisztika olyan tudományos és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és módszerek összessége, amelyek alkalmasak a rendszereken belüli és rendszerek közötti termékek, szolgáltatások, erőforrások és információk áramlásának tervezésére és koordinált megvalósítására, a folyamathoz illeszkedő optimális összköltség és a végfelhasználói elégedettség elérése érdekében.

 

A díj

A díj odaítélésének célja az elmúlt időszakban (1-3 évben) megvalósult, példamutató szakmai projektek elismerése a logisztika és ellátásilánc-menedzsment területén. A lehetséges alkalmazásokat/megoldásokat bemutató pályázatok széles körből érkezhetnek: pl. a logisztikai tevékenység újratervezése vagy integrálása a vállalati folyamatokba, különböző technológiák innovatív alkalmazása, új szállítási vagy raktározási rendszerek bevezetése, az ellátási láncok fenntartható átszervezése vagy az információs és kommunikációs technológiák hasznosítása az ellátási láncban.

A pályázatokban olyan megoldásokat várunk, amelyek nem kifejezetten a kész rendszerek átvételéről és installálásáról szólnak (vagy ha igen, akkor a pályázat fókusza a saját hozzáadott érték, a nehézségek és problémák egyedi megoldásokkal történő legyőzése legyen), hanem valóban innovatív, a szakmai színvonal emelését, a tevékenység biztonságának és hatékonyságának növelését, a vevői kiszolgálás és vevői elégedettség mértékének jelentős befolyásolását eredményező ötletek megvalósítását (beleértve természetesen a kifejezetten környezetvédelmi célú, vagy visszutas logisztikai megoldásokat is).

A díj nem korlátozódik a termelési vagy kereskedelmi ágazatban tevékenykedő vállalatokra; várjuk szolgáltatóvállalatok, illetve szervezetek pályázatait, valamint a mezőgazdaság vagy honvédelem területén megvalósított megoldásokat is. Nagyvállalatok jelentkezése mellett kifejezetten várjuk a kis-és középvállalatok, vagy akár szervezeti egységek jelentkezését is.

Lehetőség van közös pályázatok benyújtására is megbízó és megoldás-szállító, vagy együttműködő vállalatok számára.

 

A pályázás menete

 1. lépés – Egy oldalas rövid ismertető benyújtása a pályamunkának szánt megoldásról, projektről.
 2. lépés – A bírálóbizottság értékeli az ismertetőket és kiválasztja azokat a munkákat, melyek pályázóit felkéri a teljes pályamunka elkészítésére és benyújtására.
 3. lépés – A pályázó a formai követelmények figyelembevételével elkészíti és benyújtja pályázatát.
 4. lépés – A végleges pályamunkákat a 3 tagú bírálóbizottság bírálja el. Szükség esetén munkájában igénybe veheti külső szakértő véleményét, illetve személyes találkozásra is kérheti a pályázókat. A végső döntést a bírálóbizottság véleménye alapján az MLBKT elnöksége hozza.

 

A díjazás módja

Az MLBKT Elnöksége idén 3 kategóriát hirdet meg: Az Év Projektje; Az Év KKV Projektje és az Év Ötlete kategóriákat.

Az első helyezettek képviselői meghívást kapnak az MLBKT díjátadó eseményére, cikk készül cégükről és projektjükről a Logisztikai Híradó Fókusz rovatába és lehetőséget kapnak egy vállalatlátogatás vagy egyéb releváns szakmai program keretében bemutatkozni a tagság és az érdeklődők számára. A győztes projekt pályázat, ha megfelel a nemzetközi feltételeknek, benyújtásra kerülhet az Európai Logisztikai Szövetség (ELA) Év Projektre díjára.

 

A pályázatok tartalma

A pályázati dokumentációk elvárt tartalmát kötelező és javasolt tartalmi elemek megadásával szeretnénk biztosítani. Kérjük, tanulmányozza át a pályázat felépítését és fejezeteit tartalmazó segédletet.

 

A pályázatok formai követelményei

A pályázati dokumentációt elektronikusan kell benyújtani az MLBKT Titkárságára az edit.horvath@logisztika.hu címre.

A pályázatok maximális terjedelme 8-10 A4-es méretű, szöveges oldal, mellékletekkel együtt vagy 20-30 diából álló PowerPoint prezentáció. A pályázat nyelve lehet magyar vagy angol.

 

Bírálati szempontok

 • Stratégiai, innovatív, felhasználhatósági szempontok
 • A pályázat logisztikai megoldásai üzletpolitikai, gazdasági, versenyképességi szempontok szerint
 • Működési, szervezeti szempontok
 • Társadalmi és fenntarthatósági szempontok
 • A pályázati anyag általános színvonala, érthetősége és áttekinthetősége

 

Határidők

 • Pályázati jelentkezési lapok (1 oldalas ismertetők) leadása: 2023. január 20.
 • Értesítés az első forduló eredményéről: 2023. január 31.
 • A teljes pályamunkák leadása: 2023. február 27.
 • A pályázatok értékelése és döntéshozatal: 2023. március 31.


Az eredményhirdetés és a díjak átadása

Az eredményhirdetésre és díjátadásra 2023 áprilisában, önálló ünnepi esemény keretében kerül sor.

A pályázati előjelentkezési lapok benyújtási határideje: 2023. január 20.

Jelentkezési lap

Útmutató a pályázathoz

 

További részletek

A részletes pályázati felhívás ide kattintva tölthető le, az MLBKT titkárságán Horváth Edit áll rendelkezésre további információkkal az edit.horvath@logisztika.hu címen vagy a +36 1 267 8740-es telefonszámon.

 

A korábbi évek győztesei

2005  MATÁV Rt. Beszerzési Igazgatósága
2006  National Instruments Europe Kft.
2007  Hungarorak Kft.
2008  A díj nem került kiosztásra.
2009  I-Com Kft.
2010  Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft.
2011-2012 A díj nem került kiosztásra.
2013  SMR AMT Hungary Bt.
2014  Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft.
2015  Scitec Kft.
2016  Sectran Kft.
2017 SMark Technology Zrt.
2018 L-Mobile Hungary Kft.
2019 Lightware Kft.
2020 Evotrex Zrt. és Quehenberger Logistics HU Kft.
2021 Master Good Kft. / Gamma Digital Kft. közös projektje

További Szakmai Díjak

Az Év Beszerzési Menedzsere

Az MLBKT, a Beszerzési Vezetők Klubja kezdeményezésére, alapelveiben rögzített törekvésektől indíttatva, 2008 óta évente hirdeti meg “Az Év Beszerzési Menedzsere” díjat, ami pályázat útján nyerhető el. Célkitűzések A beszerzési szakterület

Tovább »

Az Év Beszerzési Csapata

Az MLBKT, a Beszerzési Vezetők Klubja kezdeményezésére, alapelveiben rögzített törekvésektől indíttatva, 2022-ben ötödik alkalommal hirdeti meg Az Év Beszerzési Csapata díjat, ami pályázat útján nyerhető el Célkitűzések A beszerzési szakterület művelésében, fejlesztésében

Tovább »

Az Év Logisztikai Menedzsere

Az MLBKT az alapszabályában rögzített törekvésektől indíttatva 1994-ben hirdette meg és azóta évente adományozza “Az Év Logisztikai Menedzsere” címet.   2021 Év Beszerzési Menedzsere Díj (a képen balról jobbra Chikán

Tovább »

Az Év Fiatal SCM Tehetsége

“Az év fiatal SCM tehetsége” díjat ígéretes, szakmai karrierjük elején álló fiatal szakembereknek adományozza az MLBKT, akik munkájukban már elértek szakmai sikereket, lelkesek és elkötelezettek az ellátási láncok fenntartható és

Tovább »

Logisztikai Kiválóság Díj

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság, mint a logisztikai szakterület egyik meghatározó szervezete, a komplex logisztikai és ellátási lánc szemlélet további erősítése, a fenntarthatóság elvének és a vállalatok felelősségteljes

Tovább »