Fizetések az ellátásilánc-menedzsment területén 2023-ban 

Elemzés a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság felmérése alapján 

A széles értelemben vett – a logisztikát és a beszerzést is magában foglaló – ellátásilánc-menedzsment területén dolgozók az előző évekhez hasonlóan a magyar átlagnál jóval magasabb fizetést vittek haza a tavalyi év végén a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság felmérése szerint. A KSH adatai szerint 2023 decemberében a Magyarországon teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 564 400 forint volt, az MLBKT nem reprezentatív felmérése alapján az ellátásilánc-menedzsmenttel foglalkozó szakemberek 89,1%-a ennél magasabb fizetést kap.  

 

A tisztítás utáni 275 főből álló minta bruttó havi átlagkeresete 1 millió 089 ezer forint, az adatok szórása 556 ezer forint, vagyis a fizetési adatok átlagosan ennyivel térnek el az átlagos összegtől.  

 

A fizetések mediánja bruttó 900 ezer forint, a kitöltők fele tehát ennél kevesebbet, míg másik fele ennél többet visz haza havonta. Ez az összeg valószínűleg azért is ilyen magas – részben az átlagosan jellemző magas infláció – mert magas arányban vezetői beosztásban dolgozók töltötték ki a kérdőívet (62,9%). 

 

Fizetések alakulása az MLBKT korábbi felméréseiben

 

Tízből hét válaszadó jelölte azt, hogy az előző évhez képest növekedett a fizetése, ennek az átlagos értéke 12,22% volt. Ez a fizetésnövekedés a teljes mintára szinte egyformán jellemző, sem a vállalatméret, sem a vállalat tulajdonosi szerkezete, sem a beosztási szint nem befolyásolja jelentősen. A megkérdezettek számára a legfontosabb érték a megbecsülés és a munkahelyi környezet. Ez is mutatja, hogy az utóbbi években felértékelődtek az emberi kapcsolatok, a munkahelyeken is. 

 

Budapesten és Pest vármegyében a fizetések a korábbi évekhez hasonlóan most is magasabbak az országos átlagnál (2023: +22,7%), ez a különbség a tavalyi évhez képest kissé csökkent. A fővárosi régión kívül Komárom-Esztergom vármegyében számoltak még be a kitöltők kiemelkedően magas fizetésekről. A nagyvállalatok anyagilag jobban kifizetődő választást jelentenek a munkavállalók számára, az itt dolgozók 10,7%-kal magasabb átlagos fizetésre számíthatnak, mint a KKV-knál dolgozók. Ha a vállalatok tulajdonosi hátterét nézzük, látható, hogy a külföldi cégek átlagosan 9,6%-kal magasabb fizetéseket kínálnak a hazaiakhoz képest. A kitöltő vállalatok fő tevékenységét vizsgálva kijelenthetjük, hogy az építőipar, szállítás és raktározás, valamint az információ, kommunikáció számít a legjövedelmezőbb területnek.  

 

A felmérés megerősíti a korábbi évek tapasztalatait, miszerint a tanulás jó befektetésnek számít az ellátásilánc-menedzsment területén. Felmérésünk alapján a felsőfokú végzettséggel rendelkezők átlagosan 49,7%-kal magasabb fizetésre számíthatnak, mint a középfokú végzettséggel rendelkezők1. A válaszadók 54%-ának szüksége volt arra, hogy valamilyen új területen képezze magát. Ez is csak azt bizonyítja, mennyire fontos a folyamatos tanulás, új készségek elsajátítása. Ezzel a válaszadók 73,2%-a biztosan egyetért, hiszen ők a jövő évben is szeretnék képezni magukat. 

 

Felmérésünkben immár hat éve mi is elemezzük a nemek közötti bérszakadékot, amely idén a tavalyi évhez képest nagy mértékben nőtt (2023: 19%), amivel meghaladtuk a magyar országos átlagot (17,3%). 

 

Mivel a kitöltők között a beszerzés képviselteti magát a legnagyobb mértékben (39,3%), ezért a beszerzők fizetését külön is vizsgáltuk. Összességében megállapítható, hogy minden pozícióban a beszerzéssel is foglalkozó kollegák keresnek többet, átlagosan 16,5%-kal keresnek. 

 

A fizetéseken kívül vizsgáltuk még a béren kívüli juttatások alakulását is, amelyek valamilyen formájában szinte minden megkérdezett részesült a tavalyi év folyamán. Cafetéria juttatást a válaszadók négyötöde kap rendszeresen, beosztottként éves szinten a 378 ezer forintos keret nevezhető átlagosnak, vezetőként ez a csomag jellemzően 341 ezer forint körüli. A nem pénzügyi juttatások tekintetében (az ellátásilánc-menedzsment feladatok jellegéből adódóan) a vállalati laptop és mobiltelefon használat a legelterjedtebb, viszont a felmérés fényében a szakmában továbbra sem jellemző más jellegű (pl. egészségmegőrző, vagy a dolgozói jólétet támogató) juttatások tömeges előfordulása. 

 

Mindezek a számok és adatok eltörpülnek annak a jelentősége mellett, hogy mennyire tesz boldoggá a karrierünk és a jelenlegi munkánk, hiszen a nap végén csak az számít, hogy mennyire vagyunk megelégedve önmagunkkal és az elért sikereinkkel. A válaszadók közel negyede teljesen elégedett a karrierjével és munkájával és csak 1,3%-uk adott 1-es értékelést.  

 

A karrierrel való elégedettség vizsgálatakor a nemek közti különbségeket és a pozíció szintjét vizsgáltuk. Kimondható, hogy a nemek között nincs kifejezetten nagy különbség, inkább a pozíció szintjéhez köthető az elégedettség mértéke. 

 

Az MLBKT tagjai számára ingyenesen elérhető a teljes fizetésfelmérés riportunk. Ezt hamarosan (február 15-ig) megkapja e-mail fiókjába.

 

Amennyiben még nem vagy tagunk, de szeretnéd elolvasni a teljes jelentést, az alábbi linken keresztül megrendelheted, melynek díja 9.000 Ft+ÁFA.