SZÁRMAZÁSI ISMERETEK TRÉNING

Hiánypótló képzésünk kizárólag az Európai Unió származási szabályainak átfogó bemutatására fókuszál. Napjaink sokszereplős gyártási folyamatainál különösen nagy kihívás a termék előállítási országának megállapítása. Ahogy folyamatosan nő az igény az ellátási láncok nagyobb átláthatóságra, a beszállítók, a vevők és a vámhatóságok is egyre határozottabban követelik meg a származási szabályok szigorú betartását, és dokumentálását.

A képzés célja

Célunk, hogy képessé tegyük a résztvevőket gyorsan és önállóan eligazodni a származási szabályok komplex rendszerében, képessé tegyük őket összetett származási problémák átlátására, illetve azok gyakorlati kezelésére, mert az alkalmazott módszertan segítségével fejlődnek az elemző, problémafelismerő, problémamegoldó és kommunikációs, valamint együttműködési képességeikben, amelyek pedig hosszú távon szavatolják a vállalat hatékonyságát.

A tréning során nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlatiasságra, hogy a résztvevők képesek legyenek önállóan eligazodni ebben a komplex szabályrendszerben. A származási szabályok megértését több valós esetpélda segíti, minden esetben konkrét termékekkel, ügyletekkel, gyártási folyamatokkal és okmányokkal. Ezen felül részletesen bemutatásra kerülnek a különféle származási okmányok, és azok kiállításának, kezelésének szabályai.

 

Mindezt a szakértelmet biztosítja szakértőnk, Gombás Otília.

IDŐPONT:
2024. május 9-10.

Kinek ajánljuk a tréninget?

Azoknak a szakembereknek ajánljuk a kétnapos tréninget, akik komplex képet szeretnének kapni a származás területéről és jellemzően a logisztika, vám, beszerzés, vevőkapcsolatok, kontrolling, pénzügy, (stratégiai) tervezés területén dolgoznak.

A tréning a vámjogi képzés részképzése, de önmagában is értelmezhető külön szakterület, így a képzéshez nem szükséges vámelőképzettség.

Mivel tréningünkön a hangsúly nem a napi ügyintézői rutinfeladatokon, hanem a szakterülettel összefüggő kérdések megfelelő kontextusban történő megértésén van, ezért azoknak ajánljuk a kurzus elvégzését, akik vállalatuk számára a legjobb származási döntéseket szeretnék meghozni és céljuk a pénzügyi, logisztikai, jogi, adózási összefüggések feltárása.

 

Mivel a termék előállítási helyének megállapítása és megfelelő dokumentálása mind a cég által vásárolt, mind az általa gyártott, vagy értékesített termékek esetén hordoz összefüggéseket, így a tréning alkalmas az ismeretbővítésre olyan vállalat dolgozói számára is, akiknek nincs EU-n kívüli, vám forgalma, vagy közvetlenül nem gyártanak termékeket.

Eredmények a résztvevők számára

A képzés során alkalmazott módszertan segítségével a képzésben résztvevő kollégák nem csak a szabályozási háttér átlátására és önálló feldolgozására lesznek képesek, de képesek lesznek már másnaptól azonosítani a legfontosabb jelenlegi vagy jövőbeni döntési és problémahelyzeteket vállalatuknál, melyek révén fejleszthetők lesznek a folyamatok, illetve teljesítményük, beleértve saját maguk és a kapcsolódó kollégák munkája is.

Részvételi díjak

MLBKT intézményi tag

190.000 Ft + áfa
 • A részvételi díj tartalmazza a szakmai anyagokat.

MLBKT egyéni tag

200.000 Ft + áfa
 • A részvételi díj tartalmazza a szakmai anyagokat.

Nem MLBKT tag

210.000 Ft + áfa
 • A részvételi díj tartalmazza a szakmai anyagokat.

Időtartam: 2 nap (8.30-15.30) 

Helyszín: online

Jelentkezési határidő: 2024. április 26.

 

Csoportos kedvezményről érdeklődjön munkatársunktól.

A képzést vállalati, kihelyezett formában is megtartjuk, a tematika testreszabásával.

Érdeklődjön munkatársunktól.

Fókuszaink a tréning során

 • Az EU származási szabályrendszere
 • A preferenciális és nem-preferenciális származás
 • A származási ország megállapításának menete
 • Kumulációs szabályok
 • Származás igazolása a közösségi kereskedelemben
 • Származási okmányok kiállítása

Tematika

SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR

 • A származási szabályok céljának, jelentőségének valamint történelmi-, világpiaci hátterének áttekintése. Az alkalmazandó szabályok (jogszabályok, szabadkereskedelmi- és vámuniós megállapodások) áttekintése, azok megtalálásának és feldolgozásának praktikumai.

 

SZÁRMAZÁS MEGÁLLAPÍTÁSA

 • A preferenciális és nem-preferenciális származás elnyerésének módja. A két rendszer közötti különbség. Teljes egészében származó helyzet, kielégítő és nem kielégítő megmunkálás. A legtipikusabb kielégítő megmunkálási szabályok. A származás elnyerésének egyéb feltételei.

 

KUMULÁCIÓ

 • Annak vizsgálata, hogy a különböző országokban végbemenet feldolgozási műveletek mikor és hogyan adhatók össze a származó helyzet elérése érdekében.

 

SZÁRMAZÁSI OKMÁNYOK

 • A különböző származási okmányok kiállításának és kezelésének szabályai (EUR.1, Form A, Beszállítói nyilatkozat, Számlanyilatkozat). A származási okmányok kiállításához kötődő engedélyek.

 

GYAKORLATI FELADATOK

 • Komplex, többszereplős, több feldolgozási műveletet érintő gyakorlati példák vizsgálata. A származási szabály kiválasztása, a származó helyzet elérése érdekében szükséges feldolgozási művelet vizsgálata, a megfelelő okmányok kiállítása.

 

A tréningről résztvevőink mondták

„Az oktató kiváló szakmai felkészültsége és kiváló kommunikációs készsége tökéletessé tette a tréninget.”

 

„A gyakorlatba beépíthető ismeretek kerültek átadásra.”

 

„Köszönettel vettem, hogy kezdem megérteni és átlátni a származási folyamatokat.”

Kapcsolat és bővebb felvilágosítás