Drón törvény 2021

Érthetően szakértőktől

 

2021-ben megváltoznak a pilóta nélküli légijárművekre, ismertebb nevükön a drónokra és azok használatára vonatkozó szabályok Magyarországon. A 2021-ben életbe lépő drón törvény szabályozza a magyarországi drónhasználattal kapcsolatos tevékenységeket. Az új drónszabályozást 2021. február 10-től kell alkalmazni.

Az utóbbi években jelentősen megnövekedett a drónfelhasználók száma, hiszen a dróntechnológiában számos lehetőség rejlik, gondoljunk akár az ipari, akár a hobbi célú felhasználásra.

 

Drón felhasználás

Várhatóan a jövőben sem hagy alább a drónok népszerűsége, ezért elmondható, hogy továbbra is ugrásszerű növekedés várható, ennek okán időszerű a drónozás teljeskörű szabályozásának bevezetése.

 

Miről szól a Drón törvény?

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy Drón törvény önmagában nem létezik. A drónozással kapcsolatos alapfogalmakat és alapszabályokat a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény tartalmazza. 2020 decemberében ez a törvény módosult úgy, hogy belekerültek a vonatkozó szabályok, azonban ezen túl a törvénymódosítás megjelenése előtt, már 2019-ben megjelentek az Európai Unió rendeletei, amelyek valójában egy keretrendszert adnak a drónszabályozás kidolgozásához.

Érdemes tudni, hogy az EU szabályozási normája szerint a tagállamok az EU-s szabályoknál szigorúbb szabályokat hozhatnak, de azzal ellentéteseket nem, illetve azokat a rendelkezéseket, amelyek szerepelnek az EU szabályrendszerben, hazai jogszabályokban már nem kell megismételni. Ebből következik, hogy a magyar törvényeket és rendeleteket, valamint az EU által megfogalmazott szabályokat együttesen kell értelmezni.

 

Milyen drónhasználati szabályok vonatkoznak rám?

Az, hogy kire milyen drónhasználati szabályok vonatkoznak, nagyban függ attól, hogy hol és milyen drónt reptet. Az alábbiakban ismertetjük a drónhasználati szabályokat a különböző drón kategóriákra vonatkozóan.

 

1.      Nyílt kategória

Várhatóan sok hobbi drónos és ipari felhasználó ebbe a kategóriába fog tartozni.

A nyílt kategória alapkövetelménye, hogy a drón legfeljebb 120 méterre távolodhat el a föld legközelebbi pontjától, továbbá a távpilótának segédeszköz, például távcső nélkül folyamatosan látnia kell a drónt.

Fontos feltétel, hogy a drónt semmilyen körülmények között nem szabad embertömeg fölé reptetni és lehetőség szerint a külső személyeket sem lehet megközelíteni, továbbá kerülni kell azokat a helyszíneket, ahol a drónozás tilos, vagyis az úgynevezett No Drone Zone légtereket.

A kategórián belül A1, A2, A3 alkategóriát különböztetünk meg attól függően, hogy milyen osztályú a drón – ezt a későbbiekben a gyártóknak kell jelölni a drónon: C0, C1, C2 vagy C3 -, illetve milyen közel működtetjük a külső személyekhez.

 

2.      Speciális kategória

Speciális kategóriába tartozik a műveletünk, ha 25 kg-nál nagyobb drónnal rendelkezünk vagy például több kilométer hosszú vezetékellenőrzés, autópálya vagy más vonalas létesítmény felmérése történik, amely során nem látjuk a drónt a teljes művelet alatt. Ebben a kategóriában művelettípustól függően bejelentés vagy engedély beszerzése szükséges.

A bejelentést az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé kell megtenni, illetve az engedélyt is ettől a szervezettől kell kérni. A speciális kategóriában való működtetés feltétele minden esetben, hogy az üzembentartó egy kockázatelemzést végezzen, ennek elkészítéséhez javasolt egy szakértő bevonása.

 

3.      Engedélyköteles kategória

Az engedélyköteles kategóriába tartozik, ha a műveletünk közben embertömeg fölött repülünk, például egy fesztivál esetén vagy akkor, ha a drón segítségével áru vagy személyszállítás valósul meg, esetleg vegyi anyag kiszórása vagy más tárgyak dobása történik.

Az ilyen tevékenység végzéséhez sokkal mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása szükséges, továbbá a műveletet végző szervezetnek egyedi eljárásokat kell kidolgoznia a drón biztonságos működtetéséhez. A drónt további hatósági tanúsítás alá kell vetni, tehát elmondható, hogy komoly követelményeket kell teljesíteni az ilyen típusú műveletek végrehajtásához.

 

Milyen drón esetén kell regisztrálni?

A törvény szerint minden olyan drónt regisztrálni kell, ami nem játék, illetve minden magánszemélynek vagy jogi személynek regisztrálnia kell magát, aki játéktól eltérő eszközt működtet.

Tehát minden olyan drónt regisztrálni kell, amelyre az alábbiak közül bármely feltétel igaz:

  • az EU irányelvek szerint nem sorolható a játékok közé vagy
  • meghaladja a 120 grammot vagy
  • rendelkezik adatrögzítővel vagy
  • a távpilótától messzebbre repül, mint 100 méter.

Azaz elég ha a fentiek közül akár csak az egyik feltétel teljesül, kötelező a regisztráció.

A nyilvántartásba vételt, vagyis a drónok és az üzembentartók regisztrációját az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál lehet megtenni az alábbi formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével.

UAS üzembentartó nyilvántartásba vétele természetes személy esetén: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202887

UAS üzembentartó nyilvántartásba vétele jogi személy esetén: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202871

UAS nyilvántartásba vétele természetes személy esetén: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202855

UAS nyilvántartásba vétele jogi személy esetén: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202839

A nyomtatványokat postai úton vagy egyszerűbben e-papír formában lehet beküldeni az ITM számára. A beküldésnél a Témacsoportnál a ,,Légijárművekkel kapcsolatos hatósági eljárások” lehetőséget, az Ügytípusnál pedig a ,,Pilóta nélküli polgári légijárművekkel történő tevékenység bejelentése” lehetőséget válasszuk. A címzett az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

 

Nyilvántartásba vétellel kapcsolatos költségek

Drón és üzembentartó nyilvántartásba vétele: 2.000 Ft

A drón vagy az üzembentartó adataiban bekövetkező változások bejelentése: 2.000 Ft

Törlés a nyilvántartásból: 1.000 Ft

Igazolás kiállítása nyilvántartásba vételről: 4.090 Ft.

A hatósági díjakat 2021. március 8-tól kell fizetni!

(legter)