Üzleti Jelentések

Konjunktúrajelző a magyar gazdaságról

Az Üzleti Jelentések az MLBKT havonta megjelenő konjunktúrajelző kiadványa, a jelentésben adjuk közre a Beszerzési Menedzser Indexet (BMI) is. A kiadvány a feldolgozóipari vállalatok beszerzésért felelős vezetői körében végzett kérdőíves felmérések adataira épül. A felmérés módszertanát az MLBKT amerikai társszervezete, az ISM (Institute of Supply Management) dolgozta ki több mint hatvan évvel ezelőtt, s azóta sikeresen alkalmazzák szerte a világon.

Az Üzleti Jelentések minden hónap ötödik munkanapján jelenik meg, az előző hónap végén készült felmérés eredményeit, részletes adatokat, grafikonokat, kiegészítő hazai és nemzetközi konjunktúrajelző információkat tartalmaz.

 

2003 októberétől az Üzleti Jelentések tartalmazza a Globális Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Indexet is (Global Purchasing Manager Index), melyben az MLBKT is részt vesz adataival.

Az Üzleti Gyorsjelentés a kiadvány e-mailen terjesztett változata, minden hónap első munkanapján jelenik meg, a Beszerzési Menedzser Index és a felmérés néhány fontosabb jelzőszáma mellett rövid elemzéseket tartalmaz.

 

A teljes Üzleti Gyorsjelentést az MLBKT tagjai számára ingyenesen küldjük a megjelenés napján!

Éves előfizetési díjak nem tagoknak

Üzleti Gyorsjelentés

36.000 Ft + áfa

A magyar Beszerzési Menedzser Index főindexét és néhány fontosabb trendet tartalmazó e-kiadvány. Megjelenik a hónap első munkanapján.

Üzleti Jelentések

96.000 Ft + áfa

A Beszerzési Menedzser Index felmérés részletes adatai, egyéb konjunktúrajelző adatokkal. Megjelenik a hónap 5. munkanapján. Az előfizetés tartalmazza az Üzleti Gyorsjelentést is.

Éves előfizetési díjak MLBKT tagoknak

Üzleti Gyorsjelentés

ingyenes

A magyar Beszerzési Menedzser Index főindexét és néhány fontosabb trendet tartalmazó e-kiadvány.
Megjelenik a hónap első munkanapján. Tagjaink automatikusan e-mailben kapják.

Üzleti Jelentések

48.000 Ft + áfa

A Beszerzési Menedzser Index felmérés részletes adatai, egyéb konjunktúrajelző adatokkal. Megjelenik a hónap 5. munkanapján. Az előfizetés tartalmazza az Üzleti Gyorsjelentést is.​

Módszertani információk

A felmérés módszertanát az Egyesült Államok Ellátási Lánc Menedzsment Intézete (Institute for Supply Management (ISM)) dolgozta ki. A beszerzési vezetők körében végzett felmérés a tapasztalatok szerint jó alapja a gazdasági konjunktúra vagy recesszió jelzésének, mivel a vállalatok először beszerzési döntéseikkel reagálnak a piaci környezet változásaira.

Az Üzleti Jelentések 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetői körében végzett havi rendszerességű kérdőíves információgyűjtésen alapul. A vállalati minta összeállításakor a KSH által javasolt árbevétel szerinti megoszlást vettük alapul. Az ágazati és regionális felosztásnál a KSH által alkalmazott osztályozást használtuk.

A Beszerzési

Menedzser

Index

aktuális értéke

A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik.

Valamennyi kérdés esetén közöljük a “nőtt”, a “változatlan” és a “csökkent” válaszok százalékos arányát; a nettó változás mértékét, mely a “nőtt” és a “csökkent” válaszok különbsége; valamint a változások irányát mutató indexet.

 

Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul:

a pozitív válaszok százalékos arányához hozzáadjuk a változatlan válaszok felét.

Beszerzési Menedzser Index (BMI) öt egyedi index súlyozott átlaga:

 

  • új rendelések – 0,3;
  • termelési mennyiség – 0,25;
  • foglalkoztatás – 0,2;
  • szállítási átfutási idő – 0,15;
  • vásárolt készletek – 0,1.

 

A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50% alatti értéke a visszaesésre utal.

Az Üzleti Jelentések Beszerzési Menedzser Indexének és alapindexeinek szezonális kiigazítása a Központi Statisztikai Hivatal által használt TRAMO-SEATS módszerrel, a Demetra szoftver segítségével történik. A szezonális kiigazítás év elején rögzített paraméterekkel, az ünnepnapok figyelembevételével történik. A havonta elvégzett szezonális kiigazítással a teljes adatsor minden hónapban változik. A részmintákat jellemző indexszámok nem szezonálisan kiigazított adatok, így tükrözik az egyes évközi időszakok szezonális hatásait.