Tagozatok

Tagozatok

Az MLBKT tagozatai alulról jövő kezdeményezések. A minimum 10 tag kérésére létrejövő csoportosulások az azonos érdeklődési pontok köré szerveződnek. A tagozatokhoz való csatlakozás feltétele az érvényes MLBKT tagság.

Az MLBKT tagozatai és klubjai

 

A tagozatok működéséről

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) lehetőséget kíván nyújtani különböző szakterületeket képviselő tagjainak az eszmecserére, tapasztalatainak megosztására, illetve az adott szakterület fejlesztésének elősegítésére. Az MLBKT ezen célok megvalósítása érdekében Tagozatokat hoz létre az alábbi működési feltételekkel:

 • Célok
 • Alapítás
 • Működés
 • Tagok
 • Névhasználat
 • Kommunikáció
 • Pénzügyek
 • Névhasználat
A Tagozat célja az azonos szakterületen dolgozó szakemberek számára fórum biztosítása, ezáltal lehetőség nyújtása a tapasztalatok megosztására, a szakterület fejlesztésére, illetve az elért eredmények nyilvánossá tételéhez.
Bármely MLBKT tag jogosult arra, hogy kezdeményezze Tagozat létrehozását. Tagozat létrehozásához minimum 10 tag résztvevő szükséges. A kezdeményező(k) ebben az esetben egy célkitűzéseket tartalmazó szándéknyilatkozatot juttat el a felelős ügyvezető alelnökhöz, akinek közreműködésével az Elnökség elé terjesztik jóváhagyásra a Tagozat alapítását. A kezdeményezőt a Titkárság értesíti az Elnökség döntéséről.

A Tagozat működése koordinálására, az MLBKT Elnökségével való kapcsolattartásra tagjai sorából tagozatvezető(ke)t választ. A Tagozat ügyrendjét maga állapítja meg.

A tagozatvezető

 • koordinálja és felügyeli a tagozat munkáját és programjainak szervezését;
 • kapcsolatot tart az MLBKT Elnökségével a felelős ügyvezető alelnökön és a Titkársággal, a megbízott kapcsolattartó személyén keresztül;
 • gondoskodik arról, hogy a Tagozat tagjai csak érvényes MLBKT tagsággal rendelkező személyek legyenek;
 • elkészíti a Tagozat éves programtervét, melyet minden év végén november 30-ig beterjeszt az MLBKT Elnökségének;
 • elkészíti a Tagozat tevékenységéről szóló éves beszámolót az MLBKT Közgyűlésére és ezt május 30-ig eljuttatja az MLBKT Titkárságának.
A Tagozatok az MLBKT keretein belül működnek, ezért tagjai csak érvényes MLBKT tagsággal rendelkező személyek lehetnek (egyéni tagság esetén maga a tag, intézményi tagság esetén az adott intézmény képviselője/képviselői).

A Tagozat tevékenységi körét maga állapítja meg. Ebbe tartozhat ülések, workshopok, tréningek szervezése, publikációk megjelentetése az MLBKT kiadványaiban, a honlapon fórum működtetése, szakmai látogatások szervezése stb.

 • Az ülések napirendjét a Tagozat vezetője állítja össze. Az ülés időpontjáról és programjáról a Tagozat vezetője az MLBKT Titkárságát köteles előzetesen tájékoztatni.
 • Egyéb, a Tagozat által kezdeményezett szakmai program (pl. konferencia, szeminárium, tréning) szervezéséhez az MLBKT titkársága igény esetén szervezői segítséget nyújt (meghirdetés, helyszín és technika biztosítása, szükség esetén előadók felkérése).

Az MLBKT a Tagozat munkáját a következő kommunikációs eszközökkel segíti:

 • Helyet biztosít a Logisztikai Híradó számaiban a Tagozat beszámolóinak, felhívásainak és szakcikkeinek
 • A Társaság honlapján a Tagozat felhívásainak helyet biztosít, illetve lehetőséget teremt interaktív fórum használatára
 • A Társaság éves kongresszusán a Tagozatnak előzetes megegyezés alapján megjelenési lehetőséget biztosít (előadás tartása, poszter kiállítása, kiállítási hely biztosítása)

A Tagozat tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. Az MLBKT igény esetén helyszín és frissítők biztosításával támogatja a Tagozat üléseit. Egyéb igény esetén a Tagozat a felmerülő költségek (teremdíj, fogyasztás, fénymásolás stb.) fedezéséhez támogatókat, szponzorokat kell, hogy keressen.

Szakmai rendezvények kezdeményezése esetén a Tagozat képviselői és a Titkárság közösen kidolgozza a rendezvény költségvetését, a Titkárság segítséget nyújt a meghirdetésben, szervezésben és lebonyolításban.

A Tagozat nyilvános megjelenésekor mindig hivatkozik az MLBKT-ra, de ezt előzetesen egyezteti az MLBKT Titkárságával. A hivatalos elnevezés: “Az MLBKT  Tagozata/Klubja”.

Ez a tartalom kizárólag az MLBKT tagok számára, bejelentkezés után hozzáférhető.

Regisztrált felhasználó belépése