Csináld! Fejleszd! Tervezd újra!

Stratégiaváltás, átalakult munkavégzés és alkalmazkodás a piaci változásokhoz

 

Hosszú hagyományokra visszatekintő évindító felmérésünket logisztikai, illetve beszerzési szakemberekés jórészt gyártó, termelő profilú vállalatnál, nagy szervezetben dolgozók töltötték ki. Az idei év mottójaként a következő fogalmazható meg: „Légy mindig pozitív, hosszú távon gondolkodj és készülj fel a leglehetetlenebb kihívásokra is! Sikerülni fog!”

Az MLBKT minden év elején online felmérést készít arról, hogy milyen várakozásokkal néz szembe a szakma és hogyan értékelik az elmúlt évet az ellátásilánc-menedzsment képviselői. Bár felmérésünk nem reprezentatív, megítélésünk szerint az eredmények jól tükröznek bizonyos, ténylegesen zajló folyamatokat, kihívásokat és valós üzleti gondolkodási sémákat.

Nyertesek és vesztesek

A tavalyi év kapcsán a válaszadók egynegyede büszke a „személyes sikerek” elérésére, ezzel párhuzamosan saját teljesítményüket is markánsan felülértékelték. Az új helyzetben a személyes eredmények jelentősen meghatározták a válaszadók gondolkodását, hiszen a munka világában és a magánéletben is helyt kellett állni, mind mentálisan mind pedig fizikailag. Emellett olyan eredményekre és ténykedésekre is büszkék a megkérdezettek, mint a „menedzsment sikerek”, a „fennmaradás” és a „pénzügyi sikerek” elérése. Ezek az elemek arra engednek következtetni, hogy a megfelelő pillanatban hozott jó döntések szavatolták a cég jövőjét és a pandémia okozta nehézségek legyőzésébe a válaszadók legalább fele sikerrel „beleállt” már 2020-ban is. A siker köszönhető a menedzsment, a pénzügy és a HR területén aratott diadalnak; az új üzletek, az új piacok keresésének és megtalálásának; a folyamatfejlesztés és a hatékonyságnövelés megvalósulásának.

2020-at illetően a legváratlanabb kihívást a „bezárások, leállások” jelentették. Az év majdnem egészében napirenden lévő, folyamatosan a levegőben lógó járvánnyal, megszorításokkal kapcsolatos problémakör a cégek életét és az emberek mindennapjait teljesen megváltoztatta, így nem okoz meglepetést, hogy váratlanul felmerülő kihívásokat is támasztott. Az előre nem látott kihívások közül szintén váratlanul hatottak a „személyes kihívások” és a „HR kihívások”, melyek szoros összefüggésben állnak a Covid helyzettel. Ezen eredmény és a korábbi évek tekintetében elmondható, hogy az állandóan visszatérő elemek („munkaerő menedzselése”, „keresletcsökkenés”) az új normálban némileg háttérbe szorultak vagy átértékelődtek. A 2020-as történések nyomán számos ágazat került kényszerű helyzetbe és a zsákutcából kevesen találták meg a kiutat. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy bizonyos területek kiválóan reagáltak és nyertesként jöttek ki egy sakk-matt szituációból is.

 

Hallod, amit mondok polihisztor? Le vagy némítva!

A foglalkoztatást tekintve a legjelentősebb változás a „home office” széles körben való elterjedése és megmaradása, melyet a válaszadók bő kétharmada emelt ki az első helyen az idei évre vonatkozóan. Közismert, hogy a cégek zavartalan működésének egyik legkomolyabb akadályozó tényezője a szűkös munkaerő, ami kiemelkedő módon jelent meg a „bérfejlesztés”, a „létszámbővítés” és az „átszervezés, munkaerő átcsoportosítás” elemekben, melyek már egy némileg optimistább képet vetítenek előre 2021-re vonatkozóan.

Az „új ismeretek elsajátítása”, a „munkafolyamatok átalakítása” és az „új feladat-és szerepkörök vállalása” komolyan meghatározta a fennmaradást, és a válaszadók több, mint kétharmada szerint a 2021-es évben sem maradhatunk fenn ezek nélkül. A járvány hatására átalakult munkavégzési szokásokban további fordulatra számít az ellátási lánc menedzsment szakma.

Az üzleti aspektusokat tekintve a „digitalizáció térnyerése” és ezzel az új technológia elterjedése, a „vevői igények változása” és a „termék/szolgáltatás kínálat átdolgozása” a vevői igényekre adott válaszreakcióként áll a fókuszban. Napjaink üzleti világában bizonyos termékkategóriák piacainak szűkülésén túl további „veszélyeztető” elem a cégek működésére nézve a gyors technológiai fejlődés okozta dinamikus átalakulás a vevői attitűdökben, preferenciákban és igényekben.

Megosztottság és bizonytalanság érhető tetten a „stratégiaváltásra” vonatkozóan, mely egyes szereplőknél részint már bekövetkezett, ám mások még inkább kivárnak vagy nem is tartják szükségesnek az ilyen irányú átalakulást. Ez arra utal, hogy a korábbi előrejelzések mit sem érnek, a pillanatnyi történések határozzák meg az irányokat.

Fejleszd a páncélos lovagot!

A mostani trendek, irányok közül a cégek számára elsődleges relevanciával bír az „innovatív szemlélet szükségessége”, mely a fennmaradás alapjául szolgálhat, illetve az „ellátási láncok fokozódó rugalmassága és újratervezése”, a „digitalizáció az üzleti folyamatokban”, melyek építőkövei a cég sikeres túlélésének. Tavaly márciusban nagyot fordult a világ és a legjelentősebb dilemmát pont a rugalmatlan ellátási láncok és az innováció hiánya okozták. A leginkább megosztó trendnek tekinthető az „e-kereskedelem növekedése” és a „valós idejű keresletalapú tervezés”. Előbbi nagyon meglepő, hiszen a Covid helyzet alatt a csapból is ez folyik. Vélhetően ez egy speciális terület, mely a szakma igen kis szeletét érinti. Sajnálatos eredmény, hogy a digitalizációs korszakot fémjelző változások fő áramába tartozó, a mesterséges intelligenciával, az automatizációval, a robotizációval és az adatokkal kapcsolatos trendeket a kitöltők kb. egyötöde figyelmen kívül hagyja.

A jelenkor gazdasági, politikai és társadalmi folyamatai közül az „elhúzódó pandémiás veszélyhelyzet” bír a legnagyobb kockázattal. A gazdasági hírekből és szakértői elemzésekből úgy tűnik, hogy a „jelentős piaci átrendeződések” fejleményét az érintett üzleti szereplők és szakemberek komoly kockázati faktorként élik meg, ugyanakkor e magas kockázatú tényezők hatása a cégek megítélése szerint alacsonyabb. Napjaink üzleti világában a beszállítói bezárások, akár a 2. és 3. szintűek leállása is, illetve a megfelelő szakembergárda hiánya jóval komolyabb hatásfokkal bír a megkérdezettekre.

A 2021-es évre vonatkozóan olyan mentális következményeket jelöltek meg a válaszadók a legnagyobb személyes feladatként, mely szorosan a „pandémia hatásaiként” és/vagy a „piaci változások kezeléseként” írható le. Ezek kimagasló aránya jól érzékelteti, hogy a kitöltők kétharmada, ha most 100 millió forintot kapna a cége/részlege fejlesztésére, akkor azt a kialakult helyzet orvoslására szolgáló tevékenységekre fordítaná. Megfelelő tőkeháttér esetén innovációs tevékenységet, humán erőforrás- és IT fejlesztést, eszközbeszerzést hajtanának végre. Az innováció és fejlesztés témakörökhöz kapcsolódó kimagasló arány és az „eszközbeszerzés” említése jól érzékelteti, hogy a válaszadók tekintélyes része nagyobb tőkeellátottság esetén szívesen követné napjaink fejlesztési irányait és ennek nyomán „venné fel a harcot” a pandémia okozta nehézségekkel.

Üzenet a múltba

Az elmúlt év kapcsán egyfajta szubjektív összegzésre ösztönöztük a válaszadókat azzal a kérdéssel, hogy mi a legfontosabb üzenet, amit elmondanának a 2020. év eleji önmaguknak, ha visszarepülhetnének az időben egy évvel korábbra. Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan választ, amelyek megítélésünk szerint jól jellemzik az elmúlt év történéseit és kihívásait.

„Folyamatos üzletmenet fenntartása mindenekelőtt”

Héregi András

„Csináld újra! Fejleszd! Mindig egy lépéssel előrébb a jelentől.”

Horváth Tibor

„Pozitívan gondolkodni akkor is, ha kevés rá az ok.”

Lantai Lajos

„Ez kemény év lesz! Túl kell élni!”

Major Lajos

„Teljes trendforduló napokon belül, bármi előfordulhat.”

Urbán Szilveszter