BiREG rendszer

Áru címzettek és feladók feladatai

 

FRISSÍTÉS

A BIREG regisztrációs felülete elérhető az alábbi linken:

https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login

Kezdje meg minél előbb a cégregisztrációt! Bírságolás január végéig nincsen.

A BIREG rendszer ügyfélszolgálatának email címe: bireg@itm.gov.hu

 

A tavaly december 31-én megjelent 298. számú közlönyben kihirdetett 722/2020. számú kormányrendelet módosította a 261/2011-es, a közúti áruszállításról szóló kormányrendeletet. A módosítás 2021. január elsejei hatállyal bevezette a Bireg rendszert. A Bireg egy, a hatóság által üzemeltetett új elektronikus rendszer, ahol a közúti fuvarozásban használt engedélyeket és a szállítások adatait kell adott fuvarfeladathoz kapcsolódóan valós időben bejelenteni.

A rendszert, a Magyarország területét érintő, díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművel, a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel, továbbá a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjárművel végzett fuvarfeladatokra kell használni. A jelentés megtételére az üzemben tartó vagy a szállító a kötelezett, míg a kötelezettség a Magyarországra történő be- és kilépéshez, valamint a fel- és lerakodáshoz kapcsolódik. Az MKFE és a NIT értelmezése szerint a kötelezettség a magyar fuvarozókra is vonatkozik.

A rendszert, illetve a rendszer működéséről és felépítéséről információt jelen pillanatban sehol sem találtuk az interneten, talán ezzel is lehet összefüggésben, hogy az MKFE és a NIT tájékoztatása szerint február 1-jéig un. teszt időszak zajlik, és habár jelentést kell tenni, annak elmulasztása nem szankcionálható. (https://mkfe.hu/hu/)

A Bireg bejelentés megtétele az üzemben tartó vagy szállító feladata, ugyanakkor a változás a magyar címzettek és feladók számára is határoz meg új feladatokat. Január elsejétől ellenőrizniük kell a rendszerben a Bireg regisztráció érvényességét, majd 2021. július elsejétől szállítással összefüggő adatokat is kell rögzíteniük a rendszerben. Tekintettel arra, hogy a címzetteknek és feladóknak eddig is voltak a fuvarozási engedélyekkel kapcsolatos kötelezettségeik, amelyek január elsejétől nem (július elsejétől pedig részben) változnak, a következőkben foglaltuk össze a régi és új feladatokat.

BIREG jelentés

Magyarország területén
(üresfutás is)
díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítás*
3,5 tonna < össztömegű tehergépjármű
saját számlás nemzetközi közúti áruszállítás
7,5 tonna < össztömegű tehergépjármű
a Magyarország területén végzett kabotázs
tehergépjármű
Kötelezett üzembentartó vagy szállító (*üzembentartói regisztráció)
Határidő a Magyarország területére történő belépés és kilépés előtt, továbbá a felrakodás befejeztéig
Jelentendő adatok felrakó és lerakó ország azonosító adatai
Jelentés csatolmányai szükséges dokumentumok

Feladó & Címzett feladatai

Kötelezett a magyarországi felrakás helyű feladó & magyarországi lerakási helyű címzett
Árutovábbítást végző kötelezően bemutatja CEMT engedély vagy kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedély ÉS BIREG visszaigazolás
Kötelező vizsgálni átadott engedély megléte, időbeli hatálya, az adott árutovábbítási feladatnak való megfelelése ÉS Bireg fuvarregisztráció érvényessége
Hiányosság esetén  azonnali jelentési kötelezettség (vagy közlekedési hatóság vagy vámhatóság vagy rendőrség) ÉS a felrakónak joga van megtagadni a felrakodást
Plusz feladatok
2021.01.01. – 2021.06.30.
Plusz feladatok
2021.07.01.-től
A CEMT engedély részét képező fuvarnaplóra vagy egyéb engedélyre rávezeti a felrakás és a lerakás helyét, idejéttehergépjármű kilométeróra állását. Ellenőrzi a Bireg rendszerben a szállító által előzetesen feltöltött CEMT vagy egyéb engedély meglétét.
Fuvarnaplót, engedélyt ellátja a bélyegzőjével. Rögzíti a Bireg rendszerben a felrakás és a lerakás helyét, idejét, az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását.
Ezt követően, arról fénymásolatot készít, és azt a fuvarlevélhez csatoltan egy évig megőrzi. (hatósági kérésére bemutatja) Feltölti a Bireg rendszerbe a regisztrált fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet.

 

*díj ellenében végzett nemzetközi közúti árutovábbítás:

Az árutovábbítás megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van.

Az árutovábbítás megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de út közben Magyarország területén kívül a tehergépjárműre árut raknak fel, vagy Magyarország területén kívül arról árut raknak le.

Az árutovábbítás megkezdésének a helye is és befejezésének helye is Magyarország területén kívül van, de az árutovábbítás során az azt végző tehergépjármű érinti Magyarország területét is.

A címzett és feladó kötelezettségeinek elmulasztása az eddigi szabályokkal azonosan, továbbra is 300.000 Ft-ra büntetendő.

(jandjcenter)