INCOTERMS2020 magyarul! _ 2 kreditpontos szakkönyv megjelenése

Ezúton szeretnénk megosztani a hírt, hogy az MKIK ICC tagozat gondozásában megjelent az ICOTERMS2020 szakkönyv magyar nyelvű kiadása, amelynek lektorálását Nietsch Tamás úr, az MVSZ alelnöke végezte el.

További jó hír, hogy a szakkönyvet kreditminősítettük is, így a vásárlásával 2 kreditpontot is szerezhetnek a vámügynökök/vámtanácsadók.

A kreditérték elszámolhatósági időszaka: 2022. július 28. – 2024. december 31.

Aki el akarja a kreditértéket számolni, a vásárlással VÁRJA MEG A JÚLIUS 28-I NAPOT!!!

A kiadványt az alábbi megrendelőlapon lehet az MKIK-nál megrendelni, az értékesítést nem az MVSZ végzi (mi a kreditminősítést intéztük)!

Fontos, hogy a kiadványok esetén kreditigazolásként a vásárlásról szóló számla szolgál! Ezt mindenki maga nyújtja be a PM felé a tárgyévet követő év január 31-ig!

A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről szóló 283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet így rendelkezik:

  1. § (1) Ha továbbképzésre kötelezett személy az adott továbbképzési évben valamely, a (2) és (3) bekezdés szerint kreditpontra minősített vámszakmai kiadványt vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható az adott évi továbbképzésének teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a kiadvány megvásárlását igazoló számla másolatát a kreditpont beszámításra vonatkozó kérelmével együtt benyújtja a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

A szakkönyv megrendelésével kapcsolatban egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az MVSZ által kiadott „Útmutató az Uniós Vámkódexhez” c. kiadvány kreditminősítésével összefüggésben kapott PM állásfoglalást MOST IS FONTOS figyelembe venni  nehogy később probléma legyen az elszámolással. A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről szóló 283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a kiadvány esetén a nyilvántartott természetes személy számára való elszámoláshoz a vásárlását igazoló számla szolgál. Azt technikailag megengedik, hogy a vásárlásokat céges beszerzésként végezzék, de ez nem teszi lehetővé azt, hogy ezáltal egy kiadványt több természetes személyre számolhassatok el. A céges vásárlások esetén a számlán szerepelni kell, hogy kik az elszámolással érintett természetes személyek (igazolványszám is kell), és annyi példányban kell rendelni, ahány személyre az elszámolást kérik.

A PM javaslata szerint, amennyiben nem az a magánszemély vásárolta meg a kiadványt, aki a kreditpontot igényli (cég nevére szól a számla), akkor a benyújtandó számlán fel kell tüntetni annak/azoknak a nevét és regisztrációs számát, aki(k) a kreditpont beszámítását kérelmezik. Ennek megadását javasoljuk feltüntetni a megrendelőlapon, illetve a számlára is kérjétek rávezetni az infót.

Szeretnénk jelezni, hogy a szakmai kiadvány kapcsolódik a Nietsch Tamás alelnök úr által az MVSZ továbbképzési programjában vitt INCOTERMS 2020 kreditpontos továbbképzésünkhöz is, amelyre ősztől majd új időpontokat hirdet meg partnerünk.

Tájékoztató a szakkönyv elszámolásához