Jövőtálló beszerzés

Az egyedi gépgyártással foglalkozó Körber Hungária Kft. azon kevés hazai nagyvállalat közé tartozik, ahol stratégiai beszerzési feladatokkal is foglalkozó kompetenciaközpont működik. Hogyan üzemeltetnek egy több mint ezer partnerrel kapcsolatot tartó szervezetet, hogyan tudtak túllépni az operatív feladatok szintjén és hogyan vált a fenntarthatóság a gazdasági érdeket is felülíró, elsődleges szemponttá a cégbeszerzésében? Erről beszélgettünk Inotai István ügyvezetővel és Kadur Szabolcs beszerzési és ellátási lánc szegmensvezetővel.

 

Supply Chain Monitor: A Körber a dél-dunántúli régió egyik legjelentősebb iparvállalata. Hogyan jutott el idáig a társaság?

 

Inotai István: A német hátterű Körber Hungária 1994-ben vásárolta meg a pécsi Sopiana Gépgyárat és a jelentős beruházásoknak, illetve az új megrendeléseknek köszönhetően stabil fejlődési pályára állította a nagy múltú vállalatot. 2020-ig elsősorban dohányipari gépeket gyártottunk. Ekkor egy stratégiai irányváltás részeként szorosabbra fűztük a kapcsolatokat a tulajdonos Körber konszern többi vállalatával és markánsan kiszélesítettük a termékportfóliót. Ma már a logisztikától a gyógyszeriparig számos szektornak készítünk egyedi gyártóberendezéseket. A Körber ezek révén az egyedi gépgyártás világpiacának kulcsszereplője, már pedig ez egy nagyon speciális szektor speciális kihívásokkal. Az ügyfelek rendkívül magas elvárásokat támasztanak irányunkba a minőség és a határidők tekintetében egyaránt. Ezek kielégítéséhez csúcstechnológiára, folyamatos innovációra és a termelés stabil hátterét fenntartó beszerzésre van szükség.

 

Az ügyfelektől érkező nyomás milyen kihívásokat állít a beszerzés elé?

 

Kadur Szabolcs: Kevés olyan nagyvállalatot találunk Magyarországon, ahol ilyen magas szinten művelik ezt a szakmát. A munkatársaimmal egyrészről rendkívül széles portfóliót menedzselünk: 1350 partnerrel állunk kapcsolatban és mintegy 40 ezer tétellel dolgozunk. Ez komplex feladat, hiszen egyes termékekre kifejezetten nagy volumenben van szükség, másokból csak néhány évente kell egy-egy. Másrészről a pécsi csapatunk párhuzamosan látja el az itteni gyár szükségleteit és SSC-ként támogatja a cégcsoport külföldi, elsősorban németországi egységeit. Nagyon jó a kapcsolatunk a központi beszerzéssel, mondhatni vállvetve dolgozunk együtt. Ennek eredményeképpen bizonyos témákban mi vagyunk abszolút kompetensek, mi rendelkezünk a kellő szakmai tapasztalattal és rálátással. A pécsi szervezet a beszerzési feladatok mellett supply chain managementre is fókuszál: fejlesztjük a beszállítói láncokat és támogatjuk a folyamataikat. A legfontosabb feladatunk a növekedés feltételeinek biztosítása, ami az egyedi gép gyártás minőségi elvárásai mellett nem könnyű. Kevés cég tudja garantálni az ügyfeleink által tőlünk megkövetelt technológiai színvonalat, ezért nagy látószögre és mély szakmai ismeretekre van szükségünk az igények lefedéséhez.

 

Mi jellemzi a Körber pécsi beszállítói csapatát?

 

Kadur Szabolcs: A 2010-es évek közepéig a magyarországi beszerzési csapat erősen operatív fókuszú feladatokat látott el. Öt évvel ezelőtt indult el a stratégiai beszerzés, eleinte kelet-európai bázison, a régió potenciális partnereinek feltérképezésével és hálózatépítéssel. A munka során egyre több speciális kihívással kerültünk szembe: az egyedi gépgyártás egyedi vevői igényeket generált, amelyek teljesítése erősen megoldásorientált hozzáállást kívánt meg tőlünk. A pécsi gyár portfólióváltása nyomán egyre több telephelyet szolgáltunk ki és a kapcsolataink is jóval túlnyúltak a régiónkon. Ha egy másik Körber-cég jobb beszállítói bázist használt, felmértük és adott esetben integráltuk. Egy idő után már nem csak támogattuk, hanem át is vettük a döntéshozatalt. Vannak olyan portfóliók, amelyeket egy az egyben mi vezénylünk. Emellett rálátunk a többi Körber telephely működésére, megosztjuk velük a jó gyakorlatainkat és kapunk is tőlük ilyeneket.

 

Milyen irányelvek mentén működik ez a kompetenciaközpont?

 

Kadur Szabolcs: A működési stratégiánk négy pilléren nyugszik. Az első és talán legfontosabb az értékteremtés. Nálunk a hozzáadott értéket a legjobb árak, a legjobb minőség, a termelési igényekhez igazodó határidők és a flexibilitás biztosítása jelenti. A munkatársaink alkotják a második pillért. Jelenleg 52 ember dolgozik a beszerzési szervezetünkben, összesen több mint 600 évnyi, magas szinten kiaknázható szakmai rutinnal a hátuk mögött. Előremutató javaslataik és kapcsolati tőkéjük révén nagyon komoly versenyelőnyünk keletkezik, a cég pedig nemcsak szlogenek szintjén fordít sokat a csapat fejlesztésére. Megbízunk a munkatársakban és inspiráljuk őket, ennek köszönhetően erősen kötődnek hozzánk. A junioroknak a fejlődésre, a senioroknak a tudásátadásra teremtünk lehetőséget, ezáltal a különböző generációk és tudásszintek jövőtálló ötvözetét teremtettük meg. Fluktuáció szinte nem létezik, átlagban négyévente fordul elő egy felmondás. Viszont további növekedésben gondolkodunk, most is keresünk kollégákat operatív beszerző, stratégiai beszerző és SCQM fenntarthatósági menedzser pozíciókba. A szakmai utánpótlás tekintetében is hosszú távra tervezünk, ezért idéntől professzionális beszerzés kurzust indítunk partnerünkkel, a Pécsi Tudományegyetemmel közösen a Közgazdaságtudományi Karon. A technológiai pillér lényege az adatbázisokon és analitikán alapuló egyedi megoldások. A szervezeti pillér kulcsát pedig a központi beszerzési csapattal és a többi szakterülettel – konstrukció, termelés, értékesítés stb. – definiált kapcsolati pontok és együttes célok jelentik.

 

Hogyan alakultak a beszállítói kapcsolatok?

 

Kadur Szabolcs: A Körbernél a beszállítói forrás a teljes vállalati érték számottevő hányadát teszi ki, enélkül nem őrizhető meg a vezető pozíció egy ennyire technológiai szektorban. Nálunk nem jellemzőek a másutt előforduló, egyoldalú kapcsolatok. Nem kihasználni akarjuk a beszállítókat és lenyomni az áraikat, hanem hosszú távú, kéz a kézben haladó együttműködésre törekszünk. Az elvárások és a követelményszint magas, nem könnyű bekerülni, de aki kiérdemli a bizalmat, az rövid időn belül maga is érdekeltté válik a hosszú távú üzleti kapcsolatban.

 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

 

Kadur Szabolcs: A magyar iparban meglehetősen unikális módon stratégiai szinten gondolkodunk a beszállítók fejlesztésében. Az új partnerek nagyjából egy éven keresztül folyamatos szakmai támogatást kapnak az adott alkatrész előállításához, ami magában foglalja a Körber technológiai eljárásainak, mérési, minőség-ellenőrzési sztenderdjeinek átadását. Az integrációs programokon túl is folyamatos az információáramlás. Nem ígérünk teljesíthetetlent és transzparensen teljesítjük a vállalásainkat. Ezt a partnereink értékelik. Nem egyszer szerepet vállalnak az innovációnkban, segítenek nekünk fejleszteni. Nagyon meg szokták köszönni ezt a fajta együttműködést. Nem véletlenül: sok beszállító lett sikeres általunk. Olyan tudásra, eszközökre, minőségre tettek szert, amik a jövőben segítették a további növekedésüket.

 

Az éles piaci versenyben marad energia a felelősségvállalási szempontok érvényesítésére?

 

Inotai István: A magyar gazdaság azon úttörői közé tartozunk, akik a saját magunkra nézve kötelezőnek tekintett ESG szempontokat a beszállítóktól is elvárják. Működőképes gazdasági modellt építeni csak zöld és társadalmilag fenntartható alapokon lehet, ezért követelmény, hogy amely beszállító velünk szeretne együttműködni, maga is invesztáljon ezekbe a megoldásokba és tegye magáévá az etikai elveinket. A gondolkodásmódunk nem egyedi, de valószínűleg kicsivel a hazai piaci szereplők többsége előtt járunk. Ezek a szempontok az elmúlt években alapértékké váltak. A fenntarthatóságot beemeltük a beszállítói értékelésekbe, új partnerek esetén pedig az auditálási protokoll része lett a terület vizsgálata. Világossá tettük, hogy a kritériumoknak nem megfelelő potenciális partnerekkel nem fogunk együtt dolgozni, még abban az esetben sem, ha ez gazdaságilag indokolt lenne. Bontottunk már fel azért szerződést, mert az adott cégről kiderült, etikátlan magatartást tanúsított a munkatársai irányába. Számunkra ez egyszerűen nem fér bele.

 

A Körber gyakorlatai mennyire adaptálhatók más hazai vállalatok számára?

 

Kadur Szabolcs: Vezetőségi tagja vagyok a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Fenntarthatósági Tagozatának. A platformunk egyik fontos feladata a tudásmegosztás és a bevált modellek közvetítése. Jelenleg nincsenek egyértelmű szabványok a sokféle elemből és intézkedésből összeálló fenntarthatóság témakörére. Jó lenne, ha ez megváltozna, mert érezhetően egyre több az igény. Évről-évre fontosabb lesz a szemléletformálás, amit nem szabad elengednünk: fel kell vállalnunk az úttörő szerepet és jó irányt képviselni. Ebben a tagozat szívesen nyújt segítséget másoknak: jöhetnek hozzánk problémákkal, feladatokkal, és előadásokat is gyakran tartunk különféle érdekes kérdésekről. Legnagyobb örömünkre egyre több vállalat érzi fontosnak az ESG szem[1]pontokat és követi a jó példákat. A magunk részéről mindenkit erre szeretnénk ösztönzi és emellé támogatást is kínálunk.

 

Forrás: Supply Chain Monitor, 2024. február